Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Nova knjiga Maturitetne POLE za gimnazije osnovna raven

 • Knjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski2Knjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski vecKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski prebrskajKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski narocieKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski veceKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski prebrskajeKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski naroci

MARATON POL 2. POLA > še 11 dni do mature!

2pola maratonpol matzapiski

     

2. POLA: POMLAD 2014

 

KLIKNI IN SI SPRINTAJ PRAZNO POLO IN REŠENO POLO ZA POMOČ PRI REŠEVANJU :)

POLA klikniinresi 

formuleinpravila maratonpol

 

MaratonPol matzapiski

 

 

 

PRIJAVAmaturitetneNOVICKE2016 gumb
 

MaturitetnaPola 7junij2014 poklicnamatura matematika matzapiski

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • poenostavi račun s koreni in potencami
 • zapiši enačbo premice
 • linearna neenačba
 • kombinatorika - kombinacije
 • tekstna naloga s procenti
 • kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x)
 • geometrijsko zaporedje
 • graf racionalne funkcije
 • geometrija v ravnini - nariši trikotnik in izračunaj kote

2. del

 • polinomi - ničla, začetna vrednost, ekstremi in graf polinoma
 • geometrija v prostoru - šeststrana prizma
 • statistika
 
 
 
 
 
 
 

1 POM FEB14

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
4. FEBRUAR 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • razlike med naravnimi, iracionalnimi, realnimi in racionalnimi števili
 • poenostavi izraz
 • kombinatorika
 • geometrija v prostoru - polkrogla
 • geometrijsko zaporedje
 • graf polinoma
 • statistika - modus, mediana, aritmetična sredina
 • eksponentna enačba
 • geometrija v ravnini - pravokotnik

2. del

 • linearna funkcija - premica
 • geometrija v prostoru - valj in kvader
 • aritmetično zaporedje
 
 
 
 
 
 

54 RACIONALNE ENACBE

klik

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKS
VSEBINA: Racionalne enačbe (7 rešenih primerov)
 

 

 

 

 

 

 

 
enjiga

 

 

8 MaturitetnaPola 26AVG2010

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2010
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: linearna neenačba
3. naloga: koti v enakokrakem trikotniku
4. naloga: kompleksna števila - enačba
5. naloga: eksponentna funkcija - graf in točki
6. naloga: stožnice - enačba krožnice
7. naloga: odvodi - stacionarne točke
8. naloga: verjetnost
9. naloga: kotne funkcije - trigonometrična enačba
10. naloga: vektorji - skalarni produkt in dolžina vektorja 
11. naloga: aritmetično zaporedje - vsota
12. naloga: integrali - nedoločen integral
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

55 KoordinatniSistem RacionalnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij

 

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

51 pravokotni

NA-MEJL

2. letnik: GIMNAZIJA in TEHNIKI
Vsebina: Pravokotni trikotniki v raznih likih (skice)
 
PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH
  • Pravokotni trikotnik
  • Izreki v pravokotnem trikotniku (pitagorov, kotne funkcije, evklidov in višinski izrek)
  • Enakostranični trikotnik
  • Enakokraki trikotnik
  • Poljubni trikotnik
  • Kvadrat
  • Pravokotnik
  • Romb
  • Paralelogram
  • Trapez (enakokraki in poljubni)
  • Deltoid
  • Večkotnik
  • Krog

 

enjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

5 KORENI

klik

1. letnik: GIMNAZIJE in delno tudi TEHNIKI
Vsebina: Teorija na kratko s primeri
 
1. Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje korenov
2. Delno korenjenje številk in črk
3. Racionalizacija
4. Množenje in deljenje različnih korenskih eksponentov
5. Koren nad korenom
6. Pravila za računanje s koreni
7. Korenske enačbe
 
enjiga