Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • MATPOLE resene maturitetne pole prenovljena izdaja

 • Formule knjiga narocilo

 • Matzapiski narocilo pasica

linearna funkcija narascanje naloga matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA - LASTNOSTI - NARAŠAČANJE
Podana je linearna funkcija, za katere a je funkcija naraščajoča?
 
Namig, kako izračunati ali je funkcija naraščajoča ali padajoča:
 • Pri linearni funkciji naraščanje ali padanje določamo s smernim koeficientom k:
  • če je k>0 funkcija narašča
  • če je k<0 funkcija pada
  • če je k=0 je funkcija konstantna
 • Najprej pri podanem zapisu ugotovimo, kaj je k, nato pa uporabimo ustrezen pogoj, da izračunamo a
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vrsta naloga matzapiski.si

VRSTA

Koliko ljudi je v vrsti med Matejem in Andrejo? :)

Namig za rešitev: poglej prste na roki in preštej, koliko prstov je med prvim in zadnjim prstom ;)

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

zlepki naloga resitev matzapiski.si

FUNKCIJE - ZLEPKI
Graf katere funkcije je narisan?
 
Namig za ugotavljanje predpisa funkcije:
 • Ker so deli grafa ravne črte - premice, je enačba vodoravne premice le y=številka, na kateri je črta
 • Za podpičjem pa napišemo, kje je ta črta narisana
 • Več nalog za risanje zlepkov še z drugimi, težjimi funkcijami pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

rebus naloga matzapiski.si

REBUS

Reši spodnji rebus, katero besedo dobiš? :)

Namig za rešitev: razreši koren in dobljen rezultat uporabi za končno besedo

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

koliko je x 3 naloga matzapiski.si

KOLIKO JE X?

Ugotovi, kako si sledijo številke in prilezi do x-a :)

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

Še za eno tako nalogo klikni tukaj.

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vzigalice najvecje stevilo naloga matzapiski.si

VŽIGALICE

Premakni samo eno vžigalico, da dobiš največje možno število :)

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

Še za eno nalogo z vžigalicami klikni tukaj.

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

lastnosti funkcij sodost lihost grafi naloga matzapiski.si

LASTNOSTI FUNKCIJ - SODOST, LIHOST
Kateri graf predstavlja sodo funkcijo in kateri liho?
 
Namig za ugotavljanje, katera funkcija je soda in katera liha:
 • Sodi grafi so simetrični na y os (levo in desno so "enaki"), lihi grafi so zrcaljeni čez koordinatno izhodišče
 • Povzetek vseh lastnosti se skriva tukaj ;)
 • Še več nalog z lastnostmi funkcij - ničle, začetna vrednost, definicijsko območje, zaloga vrednosti, padanje, naraščanje, omejenost, predznak, konveksnost, konkavnost, inverzna funkcija - kako jih razberemo iz grafov in kako izračunamo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

potencne funkcije grafi naloga matzapiski.si

POTENČNE FUNKCIJE
Grafi katerih potenčnih funkcij so narisani?
 
Namig za razlikovanje grafov potenčnih funkcij:
 • Te grafe se je potrebno naučiti na pamet.
 • Če imajo grafi negativne eksponente, imajo navpično in vodoravno asimptoto.
 • Če imajo pozitivne eksponente so narisani v eni sklenjeni črti. 
 • Pri korenih pa moramo ločiti sode in lihe korenske eksponente:
  • Lihi koreni so definirani za vsa realna števila, kar pomeni, da so narisani v eni sklenjeni črti, ki poteka iz leve do desne strani koordinatnega sistema.
  • Sodi koreni pa so definirani le za pozitivna realna števila in število 0, zato graf poteka le od koordinatnega izhodišča v desno.
 • Za to snov moramo poznati še premike grafov in vse lastnosti - kar si poglej tukaj.
 • Še več nalog za risanje grafov potenčnih funkcij s premiki in njihove lastnosti dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

koordinatni sistem razdalja med tockama naloga matzapiski.si

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI
Kolikšna je razdalja med točkama A in B?
 
Namig za računanje razdalje med točkama:
 • Za izračun razdalje med točkama uporabimo le ustrezno formulo ;)
 • Na ustnem na maturi je potrebno znati speljati to formulo!
 • Formule in naloge iz snovi koordinatni sistem v ravnini - ploščina trikotnika, razdalja med točkama, razpolovišče daljice, kolinearne točke in množice rešitev dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

katera stevilka nadaljuje niz naloga matzapiski.si

KATERA ŠTEVILKA NADALJUJE NIZ

Iz prvih dveh vrstic poišči pravilo, kako dobiš naslednje številke, nato poišči še zadnjo, ki manjka :)

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo