Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga MZ 2TiskanaKnjigaVecPrelistaj1TiskanaKnjigaNarociEknjigaVec10Prelistaj2EknjigaNaroci

 • MaturitetniZapiskiTiskanaKnjigaVecPrelistaj1TiskanaKnjigaNarociEknjigaVec10Prelistaj2EknjigaNaroci

 

5 MaturitetnaPola 26avg2013

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2013
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: kriteriji deljivosti
2. naloga: poenostavi izraz (ulomki)
3. naloga: kompleksna števila - enačba in risanje
4. naloga: geometrija v ravnini - trapez
5. naloga: presečišče kvadratne in linearne funkcije
6. naloga: stožnice - elipsa (dopolnjevanje do popolnega kvadrata in risanje)
7. naloga: vektorji 
8. naloga: kotne funkcije
9. naloga: logaritemska in eksponentna enačba
10. naloga: aritmetično zaporedje
11. naloga: ploščina lika z integrali
12. naloga: kombinatorika in verjetnost
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

2 junij2012

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
9. JUNIJ 2012
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

3 MaturitetnaPola 27avgust2012

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
27. AVGUST 2012
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

4 MaturitetnaPola 7junij2014

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

20 POTENCNE

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

55 KoordinatniSistem RacionalnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij

 

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

51 pravokotni

NA-MEJL

2. letnik: GIMNAZIJA in TEHNIKI
Vsebina: Pravokotni trikotniki v raznih likih (skice)
 
PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH
  • Pravokotni trikotnik
  • Izreki v pravokotnem trikotniku (pitagorov, kotne funkcije, evklidov in višinski izrek)
  • Enakostranični trikotnik
  • Enakokraki trikotnik
  • Poljubni trikotnik
  • Kvadrat
  • Pravokotnik
  • Romb
  • Paralelogram
  • Trapez (enakokraki in poljubni)
  • Deltoid
  • Večkotnik
  • Krog

 

enjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

5 KORENI

klik

1. letnik: GIMNAZIJE in delno tudi TEHNIKI
Vsebina: Teorija na kratko s primeri
 
1. Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje korenov
2. Delno korenjenje številk in črk
3. Racionalizacija
4. Množenje in deljenje različnih korenskih eksponentov
5. Koren nad korenom
6. Pravila za računanje s koreni
7. Korenske enačbe
 
enjiga
 

klik
2. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: Potenčne funkcije - risanje grafov - naloge s primeri
 
 
RISANJE GRAFOV POTENČNIH FUNKCIJ
1. Risanje funkcij s POZITIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
2. Risanje funkcij z NEGATIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
3. Risanje KORENSKIH funkcij
4. Risanje funkcij z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI
 
 
 
 
enjiga
 
 
 
 
 

52 INTERVALI

 

klik

1. letnik: GIMNAZIJA IN TEHNIKI
VSEBINA: Teorija s primeri
 
INTERVALI

 

 • Zaprti in odprti intervali
 • Polodprti in polzaprti intervali
 • Intervali z neskončnostjo
 • Rešene naloge z intervali

 

 


enjiga