Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • MATPOLE resene maturitetne pole prenovljena izdaja

 • Formule knjiga narocilo

 • Matzapiski narocilo pasica

kenguru matzapiski.si

NALOGA IZ MATEMATIČNEGA TEKMOVANJA KENGURU
za 4. in 5. razred osnovne šole
Veš kako dolga je ograja, če je sestavljena iz desk širine 5 cm in višine 1 cm?
Razmisli in preveri rešitev s klikom na sliko :)
 
Vir: Mednarodni matematični kenguru, marec 2018
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI

koordinatniSistem matzapiski.si

KOORDINATNI SISTEM - RISANJE MNOŽIC REŠITEV
Veš katera množica rešitev je pravilna? Upoštevaj znake za neenakost in kakšne premice jim pripadajo.
 
Namig, kako risati množice rešitev:
 • najprej razmisli, kako narišemo x=1 in kako y=-1. Katera premica je vodoravna in katera navpična?
 • katera premica je črtkana in katera polna?
 • ali so rešitve desno, levo od navpične premice in gor ali dol od vodoravne premice
 • nato je zelo pomembna beseda med obema neenačbama: 
  • IN pomeni SKUPNE rešitev
  • ALI pomeni VSE rešitve
 • ko končno določimo končno rešitev, pa še pazi, da pri besedici IN narišemo puščico, kjer se polna črta dotika črtkane, ker ta točka ne paše v končno množico rešitev
Ko vse dobro premisliš in izbereš pravilen odgovor, klikni na slikco in rešitev še preveri :)
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI

VODIČ DO MATURE 2c. DEL

KOORDINATNI.SISTEM

vKnjigi

     

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

Predelaj:

 • koordinatni sistem,
 • risanje množice rešitev z navpičnimi, vodoravnimi in poševnimi premicami in uporabo absolutne vrednosti,
 • formulo za razdaljo med točkama in jo uporabi v različnih nalogah,
 • formulo za računanje razpolovišča daljice,
 • formulo za izračun ploščine trikotnika, če so podana oglišča trikotnika,
 • kako ugotoviš ali so točke kolinearne (da ležijo na isti premici - poznati je potrebno ta izraz, da veš kaj pomeni),
 • kako izračunati ploščino štirikotnika z uporabo formule za izračun ploščine trikotnika.

 

Zapiske dobiš:

  • v knjigi Matzapiski na str. 200-207
  • knjigi Matematični zapiski na str. 127-130
  • knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski na str. 74-77
  • če knjige nimaš, pa pobrskaj med svojimi zapiski ;)

 

 

 

VODIČ DO MATURE 2b. DEL

32 POTENCNA

vKnjigi

     

POTENČNA FUNKCIJA

Ta snov zajema risanje grafov s premiki

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT:

  • vseh 6 različnih oblik grafov - sodi pozitivni in negativni eksponenti, lihi pozitivni in negativni eksponenti ter lihi in sodi koreni
  • premike - gor/dol, levo/desno, razteg po x in y osi, zrcaljenje čez x os, absolutna in to je to :)
  • pri negativnih eksponentih pri premikih upoštevaj tudi asimptote!!!
  • super se ta snov kombinira z lastnostmi funkcij

   

Vsi premiki postopoma in na primerih so razloženi:

 • V knjigi Matzapiski na str.: 216-225
 • knjigi Matematični zapiski je ta snov na str. 137-140
 • knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski je ta snov na str. 339-342
 • Če knjige nimaš, uporabi svoje zvezke, zapiske in druge knjige ;)

 

 

 

20 POTENCNE

OdpriZapiske

     

RISANJE POTENČNIH FUNKCIJ - 22 primerov

 

V teh zapiskih je rešenih in premaknjenih 22 primerov grafov. Nekaj jih je kar pretežkih, tako da reši 10 grafov iz prvih 19 primerov. Lahko pa tudi vse ;)

 

 

 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

OdpriZapiske 

     

PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI

Nauči se vseh 6 oblik grafov:

 • potenčna funkcija s pozitivnimi lihimi eksponenti
 • potenčna funkcija s pozitivnimi sodimi eksponenti
 • potenčna funkcija z negativnimi lihimi eksponenti
 • potenčna funkcija z negativnimi sodimi eksponenti
 • korenska funkcija z lihimi eksponenti
 • korenska funkcija s sodimi eksponenti

Najprej napiši korake, kako se bo graf premikal, nato šele graf nariši.

 

 

 

MATURITETNI KATALOG - potenčna funkcija

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo. Lanski koledar velja tudi za letošnje leto!

katalog pisnikatalog ustni

 

 

 

VODIČ DO MATURE 2a. DEL

LASTNOSTI

vKnjigi

 

     

LASTNOSTI FUNKCIJ

Ta snov je bolj teoretična, vendar jo bomo uporabljali pri vseh funkcijah (linearni, kvadratni...), tako da se zdaj nauči vseh pojmov (kaj je ničla, začetna vrednost, definicijsko območje in zaloga vrednosti itd., potem pa jih bomo pri vseh funkcijah uporabljali in utrjevali.

 

IZ X OSI DOLOČAMO:

 • Ničle funkcije
 • Definicijsko območje
 • Padanje, naraščanje
 • Predznak: pozitivnost, negativnost

IZ Y OSI DOLOČAMO:

 • Začetna vrednost
 • Zaloga vrednosti
 • Omejenost

 OSTALO:

 • Sodost, lihost
 • Injektivnost + surjektivnost = bijektivnost 

 

Zapiske dobiš:

 • v knjigi Matzapiski na str. 208-215
 • knjigi Matematični zapiski na str. 131-136
 • knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski na str. 78-83

 

 

 

50 LASTNOSTI1

OdpriZapiske

     

LASTNOSTI FUNKCIJ - povzetek

V teh zapiskih dobiš povzetek, v knjigi Matematični zapiski pa so dodani primeri nalog za lažje samostojno učenje :)

 

 VODIČ DO MATURE 1. DEL
 
  

48 ENACBE1

OdpriZapiske

     
ALGEBRSKE ENAČBE

 

Za začetek predelajmo osnovne enačbe. To so enačbe z x-i, srečamo jih pri skoraj vseh snoveh, zato se jih dobro nauči in loči načine reševanja (npr. diskriminatno uporabimo samo pri kvadratni enačbi ;)

 • Loči enačbe različnih stopenj: linearna, kvadratna, kubična, enačbe višjih stopenj, racionalna
 • Pri vsaki stopnji se nauči vseh pravil za računanje - olajša računanje pri mnogih drugih snoveh (npr. pri vseh funkcijah)
 • Reši vse primere iz knjige pri vsaki stopnji enačb, spodaj so zapisane strani v knjigi, kjer so primeri takih enačb

knjiga ikona v4

Gradivo za snov ALGEBRSKE ENAČBE:

 • v knjigi Matzapiski reši naloge na straneh: 226-239 (obravna enačb je višji nivo!)
 • v knjigi Matematični zapiski so ti zapiski na straneh 141-144rešiš lahko še enačbe:
  • Linearna enačbe str. 148/7 
  • Enačbe višjih stopenj (polinomi) str. 183/1,2,4,8 
  • Racionalne enačbe str. 196/2,5,6,7  
 • V knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski so ti zapiski na straneh 26-29

 

 

 

VodicDoMature PrijaviSe pomlad2018

 

PRIPRAVE NA MATURO POMLAD 2018!
 
Če bi ti prav prišlo malo pomoči pri organizaciji snovi in nekaj spodbude za sprotno učenje, potem se le prijavi na novičke.
Dvakrat tedensko prejmeš mejl, katero snov predelaj do naslednjič. Tvoja naloga je, da snov predelaš in rešiš naloge, moja pa, da te sproti brcam v r.. :)
Ta vodič traja od 14.3. do 9.6., kar je ravno prav, da se vse dovolj umirjeno ponovi. Aprila objavim še enega, vendar tist bo bolj turbo varianta, ki bo ujela še zadnji vlak, da se nekaj naredi. Toplo ti priporočam, da začneš čim prej, tudi če zamudiš začetek, kar sodeluj, vmes pa poskušaj ponoviti zamujeno.
  

Gumb prijavi me

 

Pri prijavi dobiš KOLEDARČEK z razdeljeno snovjo, če si koledarček prejel-a ob nakupu knjige MatPOLE, vanj prepiši datume. 

 

 

Katera oblika je prava matzapiski.si

LOGIČNA NALOGA
Katera od 5 oblik je najboljša primerjava?
Razmisli in preveri rešitev s klikom na sliko :)
 
Vir: naloga je del splošnega IQ testa za preverjanje inteligenčnega kvocienta.
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI

valentinovo sporocilce matzapiski

VALENTINOVA MATEMATIKA
Odkrij skrivno sporočilce ;)
Rešitev se skriva za slikco :)
 
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI

koreni ponavljamo matura 13 matzapiski

RAČUNANJE S KORENI
Če je pod korenom seštevanje ali odštevanje, moramo nujno najprej sešteti oz. odšteti, šele nato koreniti ali delno koreniti, če gre. Rešitev preveri s klikom na slikco :)
 
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI