Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga MZ 2TiskanaKnjigaVecPrelistaj1TiskanaKnjigaNarociEknjigaVec10Prelistaj2EknjigaNaroci

 • instrukcije 700x290

 • MaturitetniZapiskiTiskanaKnjigaVecPrelistaj1TiskanaKnjigaNarociEknjigaVec10Prelistaj2EknjigaNaroci

VODIČ DO MATURE 8. DEL

12 KOMPLEKSNA

vKnjigi

knjigi Maturitetni zapiski je ta snov na str. 48-57

     

KOMPLEKSNA ŠTEVILA

To so nerealna števila - izmišljena, pomagajo rešiti primere, ki jih z realnimi ne moremo. Npr. vsoto kvadratov in sodi koren iz negativnih števil.

Ta snov je težja, ker je drugačna od ostalih, bolj vsakdanjih enačb in izrazov in ima svoja pravila. Zato je nujno, da se naučiš teh pravil in tudi izrazov - besed, da sploh veš, kaj naloga od tebe pričakuje.

Poznati moraš:

 • zapis kompleksnega števila,
 • kaj je njegova realna in kaj imaginarna komponenta,
 • kako narisati število,
 • kako dobiti konjugirano kompleksno število,
 • kako odpravit potence na i,
 • formulo za absolutno vrednost kompleksnega števila,
 • da je potrebno kompleksna števila racionalizirati, če imajo i v imenovalcu,
 • kako reševati različne tipe enačb ipd.

 

 

 

 

27 KOMPLEKSNA

OdpriZapiske

     

KOMPLEKSNA ŠTEVILA - teorija

na strani matzapiski.si dobiš teorijo, v knjigi pa so dodane podrobno rešene naloge za lažje samostojno učenje :)

 

MATURITETNI KOLEDARCEK2 2015 MATZAPISKI.SI

OdpriKoledar

35-DNEVNI NAČRT DO MATURE
21. julij - 25. avgust 2015

Matura se približuje, spet zavihajmo rokave in začnimo z delom.  Če ne veš, kako bi se lotil-a obsežne snovi, si sprintaj tale koledarček in sledi snovi po dnevih. Vrstni red si lahko prilagodiš, le da vsak dan predelaš snov enega dne. Da bo zadoščenje večje, ga pa še prečrtaj ;) 

Med vikendi rešuj pole, ponavljaj za nazaj in se uči formule. Če ti ni zneslo predelati vseh dni v tednu, nadoknadi tudi to. Zdaj pa pridno na delo :D

Sledi temam in razporeditvi po tem koledarčku, da se snov uspešno in pravočasno predela do 25. avgusta.

 

IZ KJE NAJ VZAMEM LITERATURO?
Knjiga MATURITETNI ZAPISKI, stran matzapiski.si, zvezki in druge knjige

Teme sledijo knjigi Maturitetni zapiski, vendar tudi če knjige nimaš, je veliko zapiskov na matzapiski.si, predvsem teorije s krajšimi rešenimi primeri, nekaj je tudi rešenih nalog, ostalo pa poišči v svojih zvezkih in drugih knjigah

knjiga zapiski
 
PRIJAVAnaNOVICKE MATURA2015
 

8 MaturitetnaPola 26AVG2010

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2010
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: linearna neenačba
3. naloga: koti v enakokrakem trikotniku
4. naloga: kompleksna števila - enačba
5. naloga: eksponentna funkcija - graf in točki
6. naloga: stožnice - enačba krožnice
7. naloga: odvodi - stacionarne točke
8. naloga: verjetnost
9. naloga: kotne funkcije - trigonometrična enačba
10. naloga: vektorji - skalarni produkt in dolžina vektorja 
11. naloga: aritmetično zaporedje - vsota
12. naloga: integrali - nedoločen integral
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

7 MaturitetnaPola 4jun2011

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
4. JUNIJ 2011
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: linearna funkcija
2. naloga: aritmetično zaporedje
3. naloga: poenostavi izraz
4. naloga: geometrija v ravnini - pravokotni, enakokraki trikotnik
5. naloga: kompleksna števila
6. naloga: polinom - enačba polinoma
7. naloga: stožnice - elipsa
8. naloga: vektorji
9. naloga: eksponentna funkcija
10. naloga: kotne funkcije - ničla 
11. naloga: kombinatorika in verjetnost
12. naloga: integrali - računanje ploščine lika
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

6 MaturitetnaPola 26avg2011

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2011
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: poenostavi izraze
3. naloga: geometrija v ravnini - enakostranični trikotnik
4. naloga: kvadratna funkcija - risanje parabole
5. naloga: stožnice - krožnica (dopolnjevanje do popolnega kvadrata in risanje)
6. naloga: kompleksna števila - dolžina
7. naloga: vektorji 
8. naloga: kotne funkcije
9. naloga: logaritmi
10. naloga: kombinatorika in verjetnost 
11. naloga: odvodi - enačba tangente
12. naloga: geometrijsko zaporedje
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

1 8junij2013

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
8. JUNIJ 2013
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

5 MaturitetnaPola 26avg2013

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2013
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: kriteriji deljivosti
2. naloga: poenostavi izraz (ulomki)
3. naloga: kompleksna števila - enačba in risanje
4. naloga: geometrija v ravnini - trapez
5. naloga: presečišče kvadratne in linearne funkcije
6. naloga: stožnice - elipsa (dopolnjevanje do popolnega kvadrata in risanje)
7. naloga: vektorji 
8. naloga: kotne funkcije
9. naloga: logaritemska in eksponentna enačba
10. naloga: aritmetično zaporedje
11. naloga: ploščina lika z integrali
12. naloga: kombinatorika in verjetnost
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

2 junij2012

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
9. JUNIJ 2012
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

3 MaturitetnaPola 27avgust2012

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
27. AVGUST 2012
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

PRAVOČASNO DO MATURE!

Posted by Matzapiski.si on 22. maj 2015

 

PRIJAVAnaNOVICKE MATURA2015