Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski2Knjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski vecKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski prebrskajKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski narocieKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski veceKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski prebrskajeKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski naroci

 

1 POM FEB14

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
4. FEBRUAR 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • razlike med naravnimi, iracionalnimi, realnimi in racionalnimi števili
 • poenostavi izraz
 • kombinatorika
 • geometrija v prostoru - polkrogla
 • geometrijsko zaporedje
 • graf polinoma
 • statistika - modus, mediana, aritmetična sredina
 • eksponentna enačba
 • geometrija v ravnini - pravokotnik

2. del

 • linearna funkcija - premica
 • geometrija v prostoru - valj in kvader
 • aritmetično zaporedje
 
 
 
 
 
 

VODIČ DO MATURE 18. DEL

19 EKSPONENTNA

vKnjigi

knjigi Maturitetni zapiski je ta snov na str. 158-168

     

EKSPONENTNA FUNKCIJA

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT:

  • kako izgleda graf eksponentne funkcije glede na osnovo a
  • vse tipe enačb: osnovne enačbe, enačbe z več osnovami, nova spremenljivka
  • kako risati grafe eksponentne funkcije
  • kako reševati eksponentne neenačbe
  • izračunati inverzno funkcijo - dobimo logaritemsko funkcijo
  • kako zapisati predpis za eksponentno funkcijo
  • presečišče funkcij
  • izračunati ničlo in začetno vrednost


Teoretična razlaga, risanje grafov, reševanje enačb in neenačb ter druge naloge dobiš samo v knjigi Maturitetni zapiski na str. 158-168. 
Če knjige nimaš, uporabi svoje zvezke, zapiske in druge knjige.

 

 

 

KoordinatniSistemi EksponentnaFunkcija

OdpriZapiske

 

 

 

     

PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za risanje eksponentne funkcije.

 

 

 

MATURITETNI KATALOG - eksponentna funkcija

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo.

katalog pisnikatalog ustnimaturitetni katalog

 

 

 

54 RACIONALNE ENACBE

klik

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKS
VSEBINA: Racionalne enačbe (7 rešenih primerov)
 

 

 

 

 

 

 

 
enjiga

 

 

8 MaturitetnaPola 26AVG2010

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2010
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: linearna neenačba
3. naloga: koti v enakokrakem trikotniku
4. naloga: kompleksna števila - enačba
5. naloga: eksponentna funkcija - graf in točki
6. naloga: stožnice - enačba krožnice
7. naloga: odvodi - stacionarne točke
8. naloga: verjetnost
9. naloga: kotne funkcije - trigonometrična enačba
10. naloga: vektorji - skalarni produkt in dolžina vektorja 
11. naloga: aritmetično zaporedje - vsota
12. naloga: integrali - nedoločen integral
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

55 KoordinatniSistem RacionalnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij

 

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

51 pravokotni

NA-MEJL

2. letnik: GIMNAZIJA in TEHNIKI
Vsebina: Pravokotni trikotniki v raznih likih (skice)
 
PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH
  • Pravokotni trikotnik
  • Izreki v pravokotnem trikotniku (pitagorov, kotne funkcije, evklidov in višinski izrek)
  • Enakostranični trikotnik
  • Enakokraki trikotnik
  • Poljubni trikotnik
  • Kvadrat
  • Pravokotnik
  • Romb
  • Paralelogram
  • Trapez (enakokraki in poljubni)
  • Deltoid
  • Večkotnik
  • Krog

 

enjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

5 KORENI

klik

1. letnik: GIMNAZIJE in delno tudi TEHNIKI
Vsebina: Teorija na kratko s primeri
 
1. Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje korenov
2. Delno korenjenje številk in črk
3. Racionalizacija
4. Množenje in deljenje različnih korenskih eksponentov
5. Koren nad korenom
6. Pravila za računanje s koreni
7. Korenske enačbe
 
enjiga
 

klik
2. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: Potenčne funkcije - risanje grafov - naloge s primeri
 
 
RISANJE GRAFOV POTENČNIH FUNKCIJ
1. Risanje funkcij s POZITIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
2. Risanje funkcij z NEGATIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
3. Risanje KORENSKIH funkcij
4. Risanje funkcij z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI
 
 
 
 
enjiga
 
 
 
 
 

52 INTERVALI

 

klik

1. letnik: GIMNAZIJA IN TEHNIKI
VSEBINA: Teorija s primeri
 
INTERVALI

 

 • Zaprti in odprti intervali
 • Polodprti in polzaprti intervali
 • Intervali z neskončnostjo
 • Rešene naloge z intervali

 

 


enjiga