Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski2Knjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski vecKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski prebrskajKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski narocieKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski veceKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski prebrskajeKnjiga Matematicni zapiski dopolnjena matzapiski naroci

VODIČ DO MATURE 18. DEL

23 LIKI

klik

     

GEOMETRIJA V RAVNINI - TEORIJA IN LIKI

V teh zapiskih je krajši povzetek toerije v knjigi

Prvi del je bolj teoretičen, tako da bo več učenja definicij, pojmov in formul.
Pridno riši, skiciraj, nauči se vse formule, pokukaj tudi v formule na maturi, da vidiš katere so že podane. 

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT

 • kaj pomeni točka, premica, daljica, kot, poltrak, ravnina, prostor
 • kaj so kolinearne točke
 • katere kote poznamo in kako jih merimo
 • kako konstruirati simetralo stranice in kota
 • kako risati kote
 • koti v trikotniku
 • razlika med višino in težiščnico
 • kako narišemo trikotniku včrtan in očrtan krog
 • kaj je srednica 
 • kateri kot je največji
 • pogoj, da obstaja trikotnik
 • vrste trikotnikov in formule, ki jih uporabljamo
 • konstruiranje trikotnikov
 • skladnost
 • podobnost
 • risanje korenov

 

DNEVNI PLANER

Da bo učenje lažje steklo, si poglej kako lahko to snov razdeliš po dnevih po knjigi Matematični zapiski ali Maturitetni zapiski - klikni spodaj na dnevni planer :)

DnevniPlaner Matura matzapiski 

 

 

 

 

33 LIKITELESA.BISTVO

klik

FORMULE ZA LIKE IN TELESA - krajši povzetek
Vsebina: skice in formule likov in teles: formule za obseg (o) in ploščine (S) likov, formule za površine (P) in prostornine (V) teles
 
LIKI (formule in skice)
 • Trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
 • Štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
TELESA (formule in skice)
 • Prizma (kocka, kvader, 4-strana prizma in 3-strana prizma)
 • Piramida (4-strana piramida in 3-strana piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla
 • Gostota
 
 

funkcije_neenacbe_malo

klik

FORMULE ZA LIKE IN TELESA - obširno
v teh zapiskih so zbrane vse formule in pravila za like in telesa
LIKI:
 • trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
 • štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
 
TELESA:
 • prizma in valj
 • piramida in stožec
 • krogla

 

 

51 pravokotni

klik

PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH

V teh zapiskih so prikazani možni pravokotni trikotniki, ki jih najdemo v raznih likih, uporabimo pa odvisno od podanih podatkov v nalogi.

V pravokotnem trikotniku uporabljamo:
PITAGOROV IZREK - če imamo podane 2 stranici in iščemo tretjo stranico
KOTNE FUNKCIJE - če imamo podan kot ali pa kot računamo

 

MATURITETNI KATALOG - geometrija v ravnini, liki

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo.

katalog pisnikatalog ustnimaturitetni katalog

 

 

VODIČ DO MATURE 17. DEL

12 KOMPLEKSNA

vKnjigi

     

KOMPLEKSNA ŠTEVILA

To so nerealna števila - izmišljena. Pomagajo rešiti primere, ki jih z realnimi ne moremo. Npr. vsoto kvadratov in sodi koren iz negativnih števil.Ta snov je težja, ker je drugačna od bolj vsakdanjih enačb in izrazov in ima svoja pravila.
Zato je nujno, da se naučiš teh drugačnih pravil in tudi izrazov - besed, da sploh veš, kaj naloga od tebe pričakuje.

  • Poznati moraš zapis kompleksnega števila, 
  • kaj je njegova realna in kaj imaginarna komponenta,
  • kako narisati število,
  • kako dobiti konjugirano kompleksno število,
  • kako odpravit potence na i,
  • formulo za absolutno vrednost kompleksnega števila, 
  • da je potrebno kompleksna števila racionalizirati, če imajo i v imenovalcu, 
  • kako reševati različne tipe enačb ipd.

 

DNEVNI PLANER

Da bo učenje lažje steklo, si poglej kako lahko to snov razdeliš po dnevih po knjigi Matematični zapiski ali Maturitetni zapiski - klikni spodaj na dnevni planer :)

DnevniPlaner Matura matzapiski 

 

 

 

27 KOMPLEKSNA

OdpriZapiske

     

KOMPLEKSNA ŠTEVILA - teorija

tukaj si naloži teorijo, v knjigi pa so poleg teorije tudi podrobno rešene naloge za lažje samostojno učenje.

 

MATURITETNI KATALOG - kompleksna števila

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo.

katalog pisnikatalog ustnimaturitetni katalog

 

PravocasnoDoMature2016 koledar ikona

OdpriKoledar

MATURITETNI KOLEDARČEK
6. marec - 4. junij 2016
Kako pravočasno predelati snov do mature? Nič lažjega, sprintaj si koledarček in na določeni datum začni predelovati izbrano snov.

 

Prijavi se na maturitetne novičke, da po mejlu prejmeš opozorilce, da je čas za novo temo :)
PRIJAVAmaturitetneNOVICKE2016 gumb

 

Kaj je potebno znati pri posamezni snovi, bo sproti napisano tukaj, v vodiču do mature. Prav tako bodo podana vprašanja za ustni del, ki se jih uči sproti, saj ti bodo pomagala pri reševanju nalog.

 

IZ KJE NAJ VZAMEM LITERATURO?
Teme sledijo knjigi Matematični zapiski (in eknjigi ali prejšnji verziji knjige Maturitetni zapiski), vendar tudi če knjige nimaš, je veliko zapiskov na matzapiski.si, predvsem teorije s krajšimi rešenimi primeri, nekaj je tudi rešenih nalog, ostalo pa poišči v svojih zvezkih in drugih knjigah
Če te zanima več o knjigi Matematični zapiski, klikni na spodnjo ikono:
MatematicniZapiski
 

MaturitetnaPola 7junij2014 poklicnamatura matematika matzapiski

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • poenostavi račun s koreni in potencami
 • zapiši enačbo premice
 • linearna neenačba
 • kombinatorika - kombinacije
 • tekstna naloga s procenti
 • kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x)
 • geometrijsko zaporedje
 • graf racionalne funkcije
 • geometrija v ravnini - nariši trikotnik in izračunaj kote

2. del

 • polinomi - ničla, začetna vrednost, ekstremi in graf polinoma
 • geometrija v prostoru - šeststrana prizma
 • statistika
 
 
 
 
 
 
 

1 POM FEB14

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
4. FEBRUAR 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • razlike med naravnimi, iracionalnimi, realnimi in racionalnimi števili
 • poenostavi izraz
 • kombinatorika
 • geometrija v prostoru - polkrogla
 • geometrijsko zaporedje
 • graf polinoma
 • statistika - modus, mediana, aritmetična sredina
 • eksponentna enačba
 • geometrija v ravnini - pravokotnik

2. del

 • linearna funkcija - premica
 • geometrija v prostoru - valj in kvader
 • aritmetično zaporedje
 
 
 
 
 
 

54 RACIONALNE ENACBE

klik

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKS
VSEBINA: Racionalne enačbe (7 rešenih primerov)
 

 

 

 

 

 

 

 
enjiga

 

 

8 MaturitetnaPola 26AVG2010

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2010
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: linearna neenačba
3. naloga: koti v enakokrakem trikotniku
4. naloga: kompleksna števila - enačba
5. naloga: eksponentna funkcija - graf in točki
6. naloga: stožnice - enačba krožnice
7. naloga: odvodi - stacionarne točke
8. naloga: verjetnost
9. naloga: kotne funkcije - trigonometrična enačba
10. naloga: vektorji - skalarni produkt in dolžina vektorja 
11. naloga: aritmetično zaporedje - vsota
12. naloga: integrali - nedoločen integral
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

55 KoordinatniSistem RacionalnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij

 

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)