Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
  • Knjiga MZ 2TiskanaKnjigaVecPrelistaj1TiskanaKnjigaNarociEknjigaVec10Prelistaj2EknjigaNaroci

  • MaturitetniZapiskiTiskanaKnjigaVecPrelistaj1TiskanaKnjigaNarociEknjigaVec10Prelistaj2EknjigaNaroci

 

8 MaturitetnaPola 26AVG2010

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2010
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: linearna neenačba
3. naloga: koti v enakokrakem trikotniku
4. naloga: kompleksna števila - enačba
5. naloga: eksponentna funkcija - graf in točki
6. naloga: stožnice - enačba krožnice
7. naloga: odvodi - stacionarne točke
8. naloga: verjetnost
9. naloga: kotne funkcije - trigonometrična enačba
10. naloga: vektorji - skalarni produkt in dolžina vektorja 
11. naloga: aritmetično zaporedje - vsota
12. naloga: integrali - nedoločen integral
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

7 MaturitetnaPola 4jun2011

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
4. JUNIJ 2011
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: linearna funkcija
2. naloga: aritmetično zaporedje
3. naloga: poenostavi izraz
4. naloga: geometrija v ravnini - pravokotni, enakokraki trikotnik
5. naloga: kompleksna števila
6. naloga: polinom - enačba polinoma
7. naloga: stožnice - elipsa
8. naloga: vektorji
9. naloga: eksponentna funkcija
10. naloga: kotne funkcije - ničla 
11. naloga: kombinatorika in verjetnost
12. naloga: integrali - računanje ploščine lika
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

6 MaturitetnaPola 26avg2011

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2011
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: množice
2. naloga: poenostavi izraze
3. naloga: geometrija v ravnini - enakostranični trikotnik
4. naloga: kvadratna funkcija - risanje parabole
5. naloga: stožnice - krožnica (dopolnjevanje do popolnega kvadrata in risanje)
6. naloga: kompleksna števila - dolžina
7. naloga: vektorji 
8. naloga: kotne funkcije
9. naloga: logaritmi
10. naloga: kombinatorika in verjetnost 
11. naloga: odvodi - enačba tangente
12. naloga: geometrijsko zaporedje
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

1 8junij2013

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
8. JUNIJ 2013
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

5 MaturitetnaPola 26avg2013

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
26. AVGUST 2013
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
1. naloga: kriteriji deljivosti
2. naloga: poenostavi izraz (ulomki)
3. naloga: kompleksna števila - enačba in risanje
4. naloga: geometrija v ravnini - trapez
5. naloga: presečišče kvadratne in linearne funkcije
6. naloga: stožnice - elipsa (dopolnjevanje do popolnega kvadrata in risanje)
7. naloga: vektorji 
8. naloga: kotne funkcije
9. naloga: logaritemska in eksponentna enačba
10. naloga: aritmetično zaporedje
11. naloga: ploščina lika z integrali
12. naloga: kombinatorika in verjetnost
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

2 junij2012

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
9. JUNIJ 2012
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

3 MaturitetnaPola 27avgust2012

klik

 

 

REŠENA MATURITETNA POLA
27. AVGUST 2012
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

4 MaturitetnaPola 7junij2014

klik

 

REŠENA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitetni-zapiski-redna
 

20 POTENCNE

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

55 KoordinatniSistem RacionalnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij

 

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)