53) MNOŽICE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • matura prijavamatnovicke matzapiski6

 • Knjiga Matpole za maturo 2Statistika promo 3

 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 

54 MNOZICE

izvedivecinprimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitetni-zapiski-redna

Poglavje: MNOŽICE (1. letnik)

Vsebina:

Teorija: 

  • kaj je množica
  • elementi množice
  • kdaj je množica določena
  • vennovi diagrami
  • končna in neskončna množica
  • univerzalna množica ali univerzum
  • prazna množica
  • podmnožica
  • potenčna množica
  • enaki množici
  • komplement
  • unija in presek
  • razlika množic
  • povezava med unijo in presekom
  • disjunktni množici
  • demorganova zakona
  • kartezični produkt

 

Rešene naloge:

  1. Podanim množicam določi presek, unijo, minus, komplement in  mešano
  2. Podanim množicam zapiši kartezična produkta in ju predstavi s šahovnico ali točkami mreže
  3. Naštej elemente množic, če so podani različni pogoji (6 rešenih primerov, tudi iz mature)
  4. Zapis množice iz vennovih diagramov in določitev preseka, unije in komplementa
  5. in 6., 7.abc ter 8. Tekstne naloge pri katerih si pomagamo z risanjem, da nastavimo ustrezno enačbo


enjiga