ENAČBE - matzapiski.si
 • matura prijavamatnovicke matzapiski6

 • Knjiga Matpole za maturo 2Statistika promo 3

 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

algebrskeenacbe matzapiski

MATURITETNI VODIČ DO MATURE
#1  ALGEBRSKE ENAČBE
Klikni na levo slikco in predelaj enačbe ;)

 

Prijavi se na maturitetne novičke!
Dvakrat tedensko prejmeš mejl za novo snov, tako da bomo pravočasno predelali snov do mature ;) 
 
PrijaviSe MaturitetneNovicke

 

crte

48 ENACBE1

OdpriZapiske

     
ALGEBRSKE ENAČBE

 

Za začetek predelajmo osnovne enačbe. To so enačbe z x-i, srečamo jih pri skoraj vseh snoveh, zato se jih dobro nauči in loči načine reševanja (npr. diskriminatno uporabimo samo pri kvadratni enačbi ;)

 • Loči enačbe različnih stopenj: linearna, kvadratna, kubična, enačbe višjih stopenj, racionalna
 • Pri vsaki stopnji se nauči vseh pravil za računanje - olajša računanje pri mnogih drugih snoveh (npr. pri vseh funkcijah)
 • Reši vse primere iz knjige pri vsaki stopnji enačb, spodaj so zapisane strani v knjigi, kjer so primeri takih enačb

knjiga ikona v4

Gradivo za snov ALGEBRSKE ENAČBE:

 • v knjigi Matzapiski reši naloge na straneh: 226-239 (obravna enačb je višji nivo!)
 • v knjigi Matematični zapiski so ti zapiski na straneh 141-144rešiš lahko še enačbe:
  • Linearna enačbe str. 148/7 
  • Enačbe višjih stopenj (polinomi) str. 183/1,2,4,8 
  • Racionalne enačbe str. 196/2,5,6,7  
 • V knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski so ti zapiski na straneh 26-29