matzapiski.si

VODIČ DO MATURE 19. DEL

 

24 TELESA

vKnjigi

     

GEOMETRIJA V PROSTORU - TELESA

Pridno nadaljuj s telesi, do zdaj jih je bilo zelo malo na maturi, ampak vseeno jih preglej in rešuj razne naloge.

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT

  • lahko začneš kar z reševanjem nalog in pri vsaki nalogi predelaj vsa pravila za telo iz naloge
  • za vsako telo se nauči značilnosti, pravila, formule za izračun površine in prostornine
  • obvezno loči med pravokotnimi in poljubnimi trikotniki!!!
  • za vsa telesa reši po 3 naloge in pri vsakem ponavljaj pravila in formule!

 

DNEVNI PLANER

Da bo učenje lažje steklo, si poglej kako lahko to snov razdeliš po dnevih po knjigi Matematični zapiski ali Maturitetni zapiski - klikni spodaj na dnevni planer :)

DnevniPlaner Matura matzapiski 

 

 

 

 

33 LIKITELESA.BISTVO

klik

FORMULE ZA LIKE IN TELESA - krajši povzetek
Vsebina: skice in formule likov in teles: formule za obseg (o) in ploščine (S) likov, formule za površine (P) in prostornine (V) teles
 
LIKI (formule in skice)
 • Trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
 • Štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
TELESA (formule in skice)
 • Prizma (kocka, kvader, 4-strana prizma in 3-strana prizma)
 • Piramida (4-strana piramida in 3-strana piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla
 • Gostota
 
 

funkcije_neenacbe_malo

klik

FORMULE ZA LIKE IN TELESA - obširno
v teh zapiskih so zbrane vse formule in pravila za like in telesa
LIKI:
 • trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
 • štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
 
TELESA:
 • prizma in valj
 • piramida in stožec
 • krogla

 

 

51 pravokotni

klik

PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH

V teh zapiskih so prikazani možni pravokotni trikotniki, ki jih najdemo v raznih likih, uporabimo pa odvisno od podanih podatkov v nalogi.

V pravokotnem trikotniku uporabljamo:
PITAGOROV IZREK - če imamo podane 2 stranici in iščemo tretjo stranico
KOTNE FUNKCIJE - če imamo podan kot ali pa kot računamo

 

MATURITETNI KATALOG - geometrija v prostoru - telesa

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo.

katalog pisnikatalog ustni