matzapiski.si

VODIČ DO MATURE 18. DEL

 

23 LIKI

vKnjigi

     

GEOMETRIJA V RAVNINI - TEORIJA IN LIKI

V teh zapiskih je krajši povzetek toerije v knjigi

Prvi del je bolj teoretičen, tako da bo več učenja definicij, pojmov in formul.
Pridno riši, skiciraj, nauči se vse formule, pokukaj tudi v formule na maturi, da vidiš katere so že podane. 

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT

 • kaj pomeni točka, premica, daljica, kot, poltrak, ravnina, prostor
 • kaj so kolinearne točke
 • katere kote poznamo in kako jih merimo
 • kako konstruirati simetralo stranice in kota
 • kako risati kote
 • koti v trikotniku
 • razlika med višino in težiščnico
 • kako narišemo trikotniku včrtan in očrtan krog
 • kaj je srednica 
 • kateri kot je največji
 • pogoj, da obstaja trikotnik
 • vrste trikotnikov in formule, ki jih uporabljamo
 • konstruiranje trikotnikov
 • skladnost
 • podobnost
 • risanje korenov

 

DNEVNI PLANER

Da bo učenje lažje steklo, si poglej kako lahko to snov razdeliš po dnevih po knjigi Matematični zapiski ali Maturitetni zapiski - klikni spodaj na dnevni planer :)

DnevniPlaner Matura matzapiski 

 

 

 

 

33 LIKITELESA.BISTVO

klik

FORMULE ZA LIKE IN TELESA - krajši povzetek
Vsebina: skice in formule likov in teles: formule za obseg (o) in ploščine (S) likov, formule za površine (P) in prostornine (V) teles
 
LIKI (formule in skice)
 • Trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
 • Štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
TELESA (formule in skice)
 • Prizma (kocka, kvader, 4-strana prizma in 3-strana prizma)
 • Piramida (4-strana piramida in 3-strana piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla
 • Gostota
 
 

funkcije_neenacbe_malo

klik

FORMULE ZA LIKE IN TELESA - obširno
v teh zapiskih so zbrane vse formule in pravila za like in telesa
LIKI:
 • trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
 • štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
 
TELESA:
 • prizma in valj
 • piramida in stožec
 • krogla

 

 

51 pravokotni

klik

PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH

V teh zapiskih so prikazani možni pravokotni trikotniki, ki jih najdemo v raznih likih, uporabimo pa odvisno od podanih podatkov v nalogi.

V pravokotnem trikotniku uporabljamo:
PITAGOROV IZREK - če imamo podane 2 stranici in iščemo tretjo stranico
KOTNE FUNKCIJE - če imamo podan kot ali pa kot računamo

 

MATURITETNI KATALOG - geometrija v ravnini, liki

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo.

katalog pisnikatalog ustni