KORENI IN POTENCE - matzapiski.si
 • MATPOLE resene maturitetne pole prenovljena izdaja

 • Knjiga formule banner

 • Matzapiski narocilo pasica

racionalizacija korenov ikona

klik

RACIONALIZACIJA KORENOV (za gimnazije)
Vsebina: Rešeni težji primeri racionalizacije korenov

5 KORENI

klik

1. letnik: GIMNAZIJE in delno tudi TEHNIKI
Vsebina: Teorija na kratko s primeri
 
1. Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje korenov
2. Delno korenjenje številk in črk
3. Racionalizacija
4. Množenje in deljenje različnih korenskih eksponentov
5. Koren nad korenom
6. Pravila za računanje s koreni
7. Korenske enačbe
 
enjiga
 

6_korenske.enacbe

klik

1. letnik, GIMNAZIJE
Vsebina: 5 primerov iracionalnih enačb (neznanka nastopa pod korenom)
 
1. enačba z enim korenom,
2. enačba z dvema korenoma,
3. enačba s korenom pod korenom,
4. enačba s kubičnim korenom,
5. enačba z dvema kubičnima korenoma
 
enjiga

4 POTENCE

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: POTENCE (1. letnik)

Vsebina:

  • Pravila za računanje s potencami
  • Pretvarjanje decimalk, celih in periodičnih števil v ulomke
  • Računanje potenc, če je med osnovami deljenje ali množenje
  • Računanje potenc, če je med osnovami seštevanje ali odštevanje
  • Računanje potenc z negativnimi eksponenti
  • Računanje potenc z x v eksponentu
  • Računanje potenc z racionalnimi eksponenti

 

 

5 KORENI

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: KORENI (1. letnik)

Vsebina: teorija in rešene naloge

  • Pravila za računanje s koreni
  • Seštevanje in odštevanje korenov
  • Množenje in deljenje korenov
  • Delno korenjenje številk
  • Delno korenjenje črk
  • Racionalizacija
  • Množenje in deljenje korenov različnih stopenj
  • Koren pod korenom
  • Krajšanje/razširjanje korenov
  • Iracionalne (korenske) enačbe