KVADRATNA FUNKCIJA - matzapiski.si
 • Formule knjiga narocilo

 • Matzapiski narocilo pasica

 

1 KVADRATNA

klik

2. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Kvadratna funkcija - teorija s primeri
 
KVADRATNA FUNKCIJA
1. Oblike kvadratne funkcije: splošna, ničelna (razcepna) in temenska
2. Preoblikovanje iz ene oblike v drugo
3. Pet načinov reševanja kvadratnih enačb oz. iskanja ničel
4. Zapis predpisa za kvadratno funkcijo
5. Načini podajanja točk, vietovi formuli, razdalja med točkami
6. Risanje grafa kvadratne funkcije (izračunaj ničle, teme in začetno vrednost)
7. Pomen vodilnega koeficienta a
8. Pomen diskriminatne D
9. Presečišča funkcij f(x) = g(x)
10. Kvadratne neenačbe
11. Definicijsko območje (sodi koreni, lihi koreni in logaritmi)
 
KORENSKA FUNKCIJA IN IRACIONALNA ENAČBA na kratko
1. Razlika med lihimi in sodimi koreni
2. Risanje grafov s pomočjo premikov
3. Iracionalna enačba
 
 
enjiga
 

35 KVADRATNA BISTVO

klik

2. letnik: TEHNIKI
Vsebina: Povzetek teorije kvadratne funkcije
KVADRATNA FUNKCIJA
1. Oblike kvadratne funkcije
2. Reševanje kvadratnih enačb
3. Zapiši enačbo kvadratne funkcije
4. Računanje razdalje med dvema točkama
5. Risanje kvadratne funkcije (parabole)
6. Pomen a (vodilni koeficient)
7. Pomen diskriminante D
8. Presečišča funkcij
9. Kvadratne neenačbe
 
 

enjiga
 

KoordinatniSistemi parabola

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 6 praznih koordinatnih sistemov za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)

14 KVADRATNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: KVADRATNA FUNKCIJA (2. letnik)

Vsebina:

  • Oblike kvadratne funkcije (spošna, temenska, ničelna)
  • Preoblikovanje iz ene oblike v drugo
  • Reševanje kvadratnih enačb
  • Zapiši predpis za kvadratno funkcijo
  • Vietovi formuli
  • Risanje grafov
  • Pomen vodilnega koeficienta
  • Pomen diskriminante
  • Presečišča funkcij
  • Kvadratne neenačbe
  • Definicijsko območje
  • Korenska funkcija
  • Dodatne naloge:
   • Krajšanje ulomkov
   • Reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
   • Iskanje neznank enačbah in funkcijah (m ali a)