LOGARITMI - matzapiski.si
 • matura prijavamatnovicke matzapiski6

 • Knjiga Matpole za maturo 2Statistika promo 3

 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 
47 logenacbe
PrijavaMatnovicke
2. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Logaritemske enačbe - 47 rešenih primerov s postopki
 
LOGARITEMSKE ENAČBE - REŠENE NALOGE
 
1. TIP: po en logaritem na vsaki strani (2 primera)
2. TIP: na vsaki strani enačbe po en logaritem
a. neznanka je v logaritmandu (8 primerov)
b. neznanka je v osnovi (4 primeri)
c. neznanka je na drugi strani enačbe (7 primerov)
3. TIP: reševanje enačb z novo spremenljivko (4 primeri)
4. TIP: antilogaritmiranje (več logaritmov skrčimo na en logaritem) (6 primerov)
5. TIP: prehod na novo osnovo (7 primerov)
6. TIP: logaritmiranje (iz enega logaritma preoblikujemo v več logaritmov) (8 primerov)
 
 
 
 
 
 
 
 
enjiga
 

9_log.enacbe

klik

2. letnik: GIMNAZIJE
 
VSEBINA: 10 rešenih primerov logaritemskih neenačb,
postopek reševanja se razlikuje glede na osnovo!
 
 

enjiga

18 LOG

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

 Poglavje: LOGARITMI (4. letnik)

 

TEORIJA in NALOGE

 • Kaj je osnova, logaritmand
 • Desetiški in naravni logaritem
 • Graf logaritemske funkcije
 • Definicijsko območje
 • Enačbe
 • Reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
 • Antilogaritmiranje in logaritmiranje
 • Prehod na novo osnovo
 • Neenačbe
 • Inverzna funkcija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19 EKSPONENTNA

izvedivecinprimer

 

Maturitetni-zapiski-redna

 

 Poglavje: EKSPONENTNA FUNKCIJA (4. letnik)

 

TEORIJA in NALOGE

  • Kaj je osnova, eksponent
  • Eksponentne enačbe:Graf eksponentne funkcijeRisanje z absolutno vrednostjo
   • osnovne enačbe
   • množenje/deljenje med osnovami
   • seštevanje/odštevanje med osnovami
   • reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
   • reševanje enačb s pomočjo risanja grafov
  • Neenačbe
  • Inverzna funkcija
  • Predpis za ekponentno funkcijo
  • Presečišče funkcij
  • Ničla in začetna vrednost
 
 
 
 
 
 
 

 

6grafov praznih ikona

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 6 praznih koordinatnih sistemov za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)