matzapiski.si

VODIČ DO MATURE 11. DEL

 

21 ODVODI

vKnjigi

     

ODVODI

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT

 • tabelo odvodov in kako odvajati različne primere (zapiski spodaj)
 • pravila za odvajanje (odvod produkta, odvod ulomka, odvod potence in korena) - (zapiski spodaj)
 • kako poiskati stacionarne točke - ekstreme (v knjigi Matzapiski ali poišči v svojih zapiskih)
 • kje funkcija narašča in kje pada (v knjigi ali tvojih zapiskih)
 • risanje grafov s pomočjo ekstremov (tukaj se spet ponovijo vse funkcije, zato reši različne primere, da utrdiš snov za nazaj) (v knjigi ali tvojih zapiskih)
 • izračunati tangento, normalo (v knjigi ali tvojih zapiskih)
 • izračunati naklonski kot, kot z ordinatno osjo in kot med dvema funkcijama (v knjigi ali tvojih zapiskih)
 • reševati naloge v katerih nastopa neznanka  (v knjigi ali tvojih zapiskih)

 

 Gradivo za snov ODVODI:

  • V knjigi Matematični zapiski na str. 297-314
  • V knjigi in eknjigi Maturitetni zapiski pa na str. 196-213
  • Če knjige nimaš, si pomagaj s spodnjimi zapiski. Druge naloge pa poišči v zvezkih in knjigah.

 

DnevniPlaner Matura matzapiski 

 

knjigaMatematicniZapiski maturaPreberi vec maturaKupiKnjigoKupiEknjigo

 

 

 

 

7_odvodi

klik

 
 
ODVODI - TEORIJA
 • Odvod po definiciji (limita)
 • Tabela odvodov (formule)
 • Pravila odvoda (odvod ulomka, odvod produkta, odvod korena, odvod potence, odvod implicitno podane funkcije)
 • Iskanje stacionarnih točk (možni ekstremi)
 • Računanje tangente, normale
 • Računanje kotov (z abscisno (naklonski kot) in ordinatno osjo ter kot med grafoma funkcij)
 • Aproksimacija oz. približna vrednost
Nasvet za lažje učenje:
Pri 5., 6., 7., 8. in 9. točki so prvi trije koraki skoraj enaki (najprej izračunaš točko, nato odvajaš in v odvod vstaviš izračunano točko), šele četrti in naprej se začnejo razlikovati :)
 
 

24_odvodi.vaje

klik
 
 
 
ODVODI - 78 REŠENIH PRIMEROV
 • Odvod številke
 • Odvod od x
 • Odvod od x na eksponent:
  • Odvod od x na eksponent
  • Odvod korena (pod korenom samo 1 člen)
  • Odvod ulomka (v imenovalcu samo 1 člen)
 • Odvod sestavljene funkcije:
  • Kotne funkcije
  • Eksponentne in logaritemske funkcije
  • Potence (v oklepaju več členov)
  • Koreni (pod korenom več členov)
 • Odvod produkta
 • Odvod ulomka
 • Odvod implicitno podane funkcije
 • 22 mešanih primerov iz zgornjih točk
 • Odvodi iz matur (povzeti iz raznih nalog)

* označuje težje primere, pri maturi pa naloge za višji nivo

 

 

MATURITETNI KATALOG - odvodi

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo.

katalog pisnikatalog ustni