Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • MATPOLE resene maturitetne pole prenovljena izdaja

 • Formule knjiga narocilo

 • Matzapiski narocilo pasica

Linearne neenacbe POM3 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Reševanje linearnih neenačb
Kako rešujemo linearne neenačbe?
Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.
Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

 

Postopek reševanja:

 • Odpravi oklepaje
 • Vse člene z x-i prenesi na eno stran, številke na drugo stran
 • Izrazi x, tako da deliš s številko, ki je ob x-u, vendar pazi, če deliš ali množiš z negativno številko, se znak za neenakost obrne
Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

 

Linearne enacbe POM2 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Reševanje linearnih enačb
Kako rešujemo linearne enačbe?
Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.
Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

 

Postopek reševanja:

 • Odpravi oklepaje
 • Vse člene z x-i prenesi na eno stran, številke na drugo stran
 • Izrazi x, tako da deliš s številko, ki je ob x-u
Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

 

Pravila potence POM1 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Pravila za računanje s potencami
Ponovimo računanje s potencami.
Pomagaj si z naštetimi pravili in reši podani primer.
Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

 

Namig:

 • Pazi na sode ali lihe eksponente! 

Sodi uničijo minus, lihi pa ne.

 • Vse na 0 je ... 1!
 • Krat ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.
Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

 

kolikoje2 matzapiski

LOGIČNA NALOGA
Izračunaj koliko dobimo, če seštejemo vrednost zvezdice, smreke in darilca?
Za rešitev klikni na levo slikco ;)
 
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI

kolikoje matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

MATminutka
NALOGA IZ LOGIKE
Kakšen je zadnji rezultat? Malo premisli, potem pa preveri rezultat s klikom na levo slikco :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

vzigalice matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

MATminutka
NALOGA IZ LOGIKE
Katero vžigalico moramo premaknit, samo 1, da dobimo pravilni izračun :)
Rezultat preveri s klikom na levo slikco :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

ploscina matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

MATminutka
NALOGA IZ GEOMETRIJE
Izračunaj ploščino podanega lika.
Rezultat preveri s klikom na levo slikco :)

 

Namig:

 • Lik razdeli na znane like:

na sredini je kvadrat. Levo, desno in spodaj pa so trije polkrogi.

 • Da dobimo ploščino celotnega lika, moramo sešteti posamezne ploščine, ki jih znamo izračunati:

Tako najprej izračunamo ploščino kvadrata, nato ploščino kroga, ki jo damo na pol, da dobimo ploščino polkroga. Ker so polkrogi trije, pomnožimo dobljeno ploščino s tri.

 • Nato samo še seštejemo ploščino kvadrata in ploščino treh polkrogov in dobimo rezultat. S klikom na levo sliko preveri, če je rešitev pravilna :)

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

 

LastnostiFunkcij naloge resitve matzapiski.si ss

 

klik

2. LETNIK - uporabno v vseh letnikih
VSEBINA: NALOGE IN REŠITVE ZA DOLOČANJE LASTNOSTI FUNKCIJ
Na predlogah je narisanih 8 grafov, katerim je potrebno določiti vse lastnosti.
Lastnosti so razdeljene glede na os, po kateri zapišemo rešitve:
ABSCISNA OS - x os
Te lastnosti določamo po x osi
1. Ničle (točke, kjer graf seka oz. se dotika x osi)
2. Definicijsko območje (širina grafa)
3. Naraščanje (kje bi se po grafu sprehajali navzgor, gledamo nujno iz leve proti desni)
4. Padanje (kje bi se po grafu sprehajali navzdol, gledamo nujno iz leve proti desni)
5. Pozitivna (kje je graf nad x osjo)
6. Nenegativna (kje je graf nad x osjo in vključno z ničlami - ničle imajo oglati oklepaj)
7. Negativna (kje je graf pod x osjo)
8. Konveksnost (najlažje določimo, da si predstavljamo, da je narisan graf kot usta - če se smejejo, je funkcija tam konveksna, če so žalostna, je tam konkavna)
9. Konkavnost (glej konveksnost)
ORDINATNA OS - y os
Te lastnosti določamo po y osi:
1. Začetna vrednost (točka, v kateri graf seka y os)
2. Zaloga vrednosti (višina grafa)
3. Omejenost (ali gre graf v neskončnost in v minus neskončnost - če se kje prej ustavi - tam je omejen)
OSTALO
Te lastnosti ne določamo glede na x ali y os, ampak imajo druga pravila:
1. Sodost (če je graf zrcalen na y os - torej, če bi list prepognili po y osi ali bi se levi in desni del grafa pokrila)
2. Lihost (če je graf zrcalen glede na koordinatno izhodišče)
3. Injektivnost (če vse vodoravne črte, ki bi jih narisali, graf seka samo 1x)
4. Surjektivnost (če je zaloga vrednsti vsa realna števila)
5. Bijektivnost (če je hkrati injektivna in surjektivna, potem je tudi bijektivna)
6. Inverzna (če je injektivna, potem ji lahko narišemo/izračunamo tudi inverzno funkcijo)
 
 

enjiga

brokoli matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

MATminutka
NALOGA IZ LOGIKE
Malo za kravžlat možgančke ;). 
Rezulatat preveri s klikom na levo slikco :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

logicna naloga matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

MATminutka
NALOGA IZ LOGIKE
Koliko je zadnji rezultat? Malo premisli, potem pa preveri rezultat s klikom na levo slikco :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI