matzapiski.si
 

12_telesa.formule

klik

2. in 3. letnik TEHNIKI IN GIMNAZIJE
 
Vsebina: Formule za obseg (o), ploščino (S), površino (P) in prostornino teles (V) (brez skic) in osnovne, stranske in mejne ploskve (število in kateri lik je ploskev pri posemeznem telesu)
 

11_limite

klik

FAKS in 4. letnik GIMNAZIJE
Vsebina: 5 rešenih nalog iz limit
 
Vse limite gredo v določen x.
Rešene naloge vključujejo:
1. Limite s koreni
2. Limite s kotnimi funkcijami
 
 
 
 
 
enjiga
 
 

8_risanje.funkcij

klik

VSI LETNIKI
VSEBINA: Risanje vseh funkcij s primeri
 
RISANJE FUNKCIJ
1. Linearna funkcija
2. Kvadratna funkcija
3. Polinom
4. Racionalna funkcija
5. Eksponentna funkcija
6. Logaritemska funkcija
7. Kotne funkcije
8. Potenčne funkcije (tudi koreni)
 
 

enjiga
 

7_odvodi

klik

4. letnik: GIMNAZIJE IN VIŠJE ŠOLE
Vsebina: Odvodi - teorija
 
ODVODI 
  • Odvod po definiciji (limita)
  • Tabela odvodov (formule)
  • Pravila odvoda (odvod ulomka, odvod produkta, odvod korena, odvod potence, odvod implicitno podane funkcije)
  • Iskanje stacionarnih točk (možni ekstremi)
  • Računanje tangente, normale
  • Računanje kotov (z abscisno (naklonski kot) in ordinatno osjo ter kot med grafoma funkcij)
  • Aproksimacija oz. približna vrednost
 
Nasvet za lažje učenje:
Pri 5., 6., 7., 8. in 9. točki so prvi trije koraki skoraj enaki (najprej izračunaš točko, nato odvajaš in v odvod vstaviš izračunano točko), šele četrti in naprej se začnejo razlikovati :)
 

enjiga
 

6_korenske.enacbe

klik

1. letnik, GIMNAZIJE
Vsebina: 5 primerov iracionalnih enačb (neznanka nastopa pod korenom)
 
1. enačba z enim korenom,
2. enačba z dvema korenoma,
3. enačba s korenom pod korenom,
4. enačba s kubičnim korenom,
5. enačba z dvema kubičnima korenoma
 
enjiga
 

4 ABSOLUTNA

klik

1. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Absolutna vrednost - teorija s primeri
ABSOLUTNA VREDNOST
Lastnosti absolutne vrednosti
 
1. Računanje z absolutnimi vrednostmi
- Računanje z absolutnimi vrednostmi (s celimi števili, koreni, črkami)
- Enačbe in neenačbe z eno absolutno vrednostjo
- Enačbe z dvema absolutnima vrednostima
 
2. Risanje grafov z absolutnimi vrednostmi
- Risanje grafov z eno absolutno vrednostjo
- Risanje grafov z dvema absolutnima vrednostima
- Risanje zlepkov 

enjiga

 

 

 

 

6grafov praznih ikona

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 6 praznih koordinatnih sistemov za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

klik
2. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: Potenčne funkcije - risanje grafov - naloge s primeri
 
 
RISANJE GRAFOV POTENČNIH FUNKCIJ
1. Risanje funkcij s POZITIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
2. Risanje funkcij z NEGATIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
3. Risanje KORENSKIH funkcij
4. Risanje funkcij z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI
 
 
 
 
enjiga