POKLICNA MATURA - matzapiski.si
 • Formule knjiga narocilo

 • Matzapiski narocilo pasica

POKLICNA MATURA

 

MaturitetnaPola 7junij2014 poklicnamatura matematika matzapiski

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • poenostavi račun s koreni in potencami
 • zapiši enačbo premice
 • linearna neenačba
 • kombinatorika - kombinacije
 • tekstna naloga s procenti
 • kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x)
 • geometrijsko zaporedje
 • graf racionalne funkcije
 • geometrija v ravnini - nariši trikotnik in izračunaj kote

2. del

 • polinomi - ničla, začetna vrednost, ekstremi in graf polinoma
 • geometrija v prostoru - šeststrana prizma
 • statistika
 
 
 
 
 
 
 

1 POM FEB14

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
4. FEBRUAR 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • razlike med naravnimi, iracionalnimi, realnimi in racionalnimi števili
 • poenostavi izraz
 • kombinatorika
 • geometrija v prostoru - polkrogla
 • geometrijsko zaporedje
 • graf polinoma
 • statistika - modus, mediana, aritmetična sredina
 • eksponentna enačba
 • geometrija v ravnini - pravokotnik

2. del

 • linearna funkcija - premica
 • geometrija v prostoru - valj in kvader
 • aritmetično zaporedje
 
 
 
 
 
 
 

18 poklicna.matura3

klik

 

 

POKLICNA MATURA 
Vsebina: Formule na poklicni maturi
  
 • Pravokotni koordinatni sistem v ravnini in linearna funkcija
 • Ravninska geometrija (liki)
 • Površine in prostornine geometrijskih teles
 • Kotne funkcije
 • Kvadratna funkcija, kvadratna enačba
 • Logaritmi
 • Zaporedja in obrestni račun
 • Obdelava podatkov (statistika)
 • Odvod
 • Kombinatorika in verjetnostni račun