matzapiski.si
 • MATPOLE resene maturitetne pole prenovljena izdaja

 • Knjiga formule banner

 • Matzapiski narocilo pasica

PONAVLJAMO

izrazi potenciranje naloga matzapiski.si

IZRAZI - POTENCIRAJ
Reši izraz, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Odpravi potence
 • Pri prvem oklepaju upoštevaj, da lihi eksponent ne uniči minusa
 • Nato odpravi še drugi oklepaj in upoštevaj, da se potenca s potenco množi!
 • Ko na koncu združiš x-e, se ista osnova prepiše, eksponenti pa seštevajo!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

izrazi naloga matzapiski.si

IZRAZI
Kvadriraj oba člena, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Kvadriraj vsak člen posebej
 • Pri prvem členu upoštevaj, da sodi eksponent uniči minus
 • Srednji minus ostane, ker ni v oklepaju, zato ga kvadrat ne spremeni v plus
 • Nato še kvadriraj zadnji člen in upoštevaj, da potenca s potenco se množi!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kvadrat vsote naloga matzapiski.si

IZRAZI - KVADRAT VSOTE
Kvadriraj vsoto dvočlenika. 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Najprej zapiši osnovno formulo za kvadrat vsote dvočlenika!
 • Nato upoštevaj, da sta prvi in zadnji člen kvadrata, kar pomeni, da sta vedno pozitivna!
 • Ne pozabi pa še srednjega člena, kjer zmnožiš vse videno (tudi potenco upoštevaj kot krat 2)
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kotne funkcije negativna naloga matzapiski.si

KOTNE FUNKCIJE - KJE JE NEGATIVNA?
Kje je kotna funkcija kosinus negativna na danem intervalu?
 
Namig, kako določiti kje je funkcija negativna:
 • Negativna funkcija je tam, kjer je njen graf pod x osjo.
 • Ker je podan interval na katerem naj zapišemo rešitev, ne rabimo upoštevati periodičnosti.
 • Ker nas zanima samo, kje je negativna, uporabimo samo okrogle oklepaje.
 • Ker je dani interval od 0 naprej, zapišemo samo z enim intervalom, od katerega do katerega x-a, je graf pod x osjo.
 • Več rešenih nalog za kotne funkcije in enostavno razloženo teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

eksponentna funkcija poisci a naloga matzapiski.si

ZAPIŠI PREDPIS ZA EKSPONENTNO FUNKCIJO
Določi a, če veš da je f(2)=1/9.
 
Namig, kako določiti predpis za eksponentno funkcijo oz. poiskati osnovo:
 • Ker imamo podano vrednost za x=2, vstavimo x in y v osnovni predpis f(x)=ax
 • Nato rešimo kvadratno enačbo, tako da korenimo.
 • Ker dobimo pozitivno in negativno rešitev, negativno izločimo, ker mora biti osnova pozitivna in ne sme biti 1. Tako dobimo a, če zapišemo celotni predpis, vstavimo a v  f(x)=ax
 • Več rešenih nalog za eksponentno funkcijo in enostavno razloženo teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

logaritmi definicijsko obmocje naloga matzapiski.si

DEFINICIJSKO OBMOČJE LOGARITEMSKE FUNKCIJE
Za katere x-e je definirana podana logaritemska funkcija?
 
Namig, kako določiti definicijsko območje logaritemske funkcije:
 • Logaritemska funkcija je definirana za vse x-e, ki ustrezajo pogoju, da je logaritmand pozitiven.
 • Logaritmand je vse kar je v oklepaju desno od logaritma! Če oklepaja ni, je logaritmand samo x!
 • Torej, da izračunamo, kje je funkcija definirana oz. če želimo določiti definicijsko območje funkcije, samo izpišemo logaritmand in naredimo neenačbo: logaritmand>0, nato pa je odvisno od logaritmanda, kakšno neenačbo dobimo -  lahko je linearna (kot je v tem primeru), lahko je kvadratna neenačba, racionalna neenačba...
 • Logaritemske enačbe dobiš tukaj, logaritemske neenačbe pa tukaj
 • Kako rešujemo neenačbe in rešene naloge z logaritmi, pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

naravni logaritem naloga matzapiski.si

NARAVNI LOGARITEM
Reši levo nalogo, koliko je logaritem od e2?
 
Namig, kako računati z naravnimi logaritmi:
 • Najprej moramo vedeti, da je ln okrajšava za loge, torej logaritem z osnovo e=2,72.
 • Nato moramo poznati pravilo logaan=n
 • Nato pa hitro ugotovimo, da je rešitev 2, ne da bi uporabili kalkulator ;)
 • Več nalog z logaritmi in vso teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

koliko je sinus kota naloga matzapiski.si

KOLIKO JE SINUS KOTA 135?
Izračunaj sinus kota 135.
 
Namig, kako izračunati vrednost kota:
 • Lahko seveda uporabiš kalkulator (pazi, da imaš naštiman DEG), kar pa ti včasih ne prinese dovolj točk in moraš to znati narediti tudi brez kalkulatorja
 • Brez kalkulatorja: najprej uporabimo pravo formulco glede na kvadrant v katerem je kot, ko kot spremeni kvadrant nujno pazi na predznak ali ga spremeni ali ne, na koncu pa moraš še poznati tabelo vrednosti za ostre kote
 • Tabela in podrobni postopki za več takih nalog pa se nahajajo v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kotne funkcije tangens naloga matzapiski.si

KOTNE FUNKCIJE - GRAFI
Graf katere kotne funkcije je na sliki?
 
Namig, kako določiti pravi graf:
 • Ločiti moramo, kako izgledajo grafi kotnih funkcij, to lahko pogledaš tukaj
 • Naslednji korak je, da moramo poznati premike funkcij, tudi to lahko pogledaš v zgornjih zapiskih
 • Če bi ti prav prišlo še več razlage in rešenih nalog, pa pokukaj v knjigo Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

stoznice enacba hiperbola naloga matzapiski.si

ENAČBA STOŽNICE
Katero stožnico predstavlja podana enačba?
 
Namig, kako določiti enačbo stožnice:
 • Vsaka stožnica ima svoja pravila:
 • Krožnica: mora imeti vse člene pozitivne, ko je enačba urejena tako, da sta x2 in y2 na eni strani, številka pa na drugi strani, pa številki pred x2 in y2 morata biti enaki
 • Elipsa: mora imeti vse člene pozitivne, ko je enačba urejena tako, da sta x2 in y2 na eni strani, številka pa na drugi strani, pa številki pred x2 in y2 morata biti različni
 • Hiperbola: ko je enačba urejena tako, da sta x2 in y2 na eni strani, številka pa na drugi strani, mora biti x2 pozitiven, y2 negativen, številka na drugi strani pa je lahko pozitivna ali negativna, številki pred x2 in y2 sta lahko enaki ali različni.
 • Parabola: ima samo en člen na kvadrat, lahko je pozitiven ali negativen
 • Bistvo za snov stožnice dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog za snov stožnice - krožnica, elipsa, hiperbola, parabola ... pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo