matzapiski.si

VODIČ DO MATURE 2b. DEL

32 POTENCNA

vKnjigi

     

POTENČNA FUNKCIJA

Ta snov zajema risanje grafov s premiki

KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT:

  • vseh 6 različnih oblik grafov - sodi pozitivni in negativni eksponenti, lihi pozitivni in negativni eksponenti ter lihi in sodi koreni
  • premike - gor/dol, levo/desno, razteg po x in y osi, zrcaljenje čez x os, absolutna in to je to :)
  • pri negativnih eksponentih pri premikih upoštevaj tudi asimptote!!!
  • super se ta snov kombinira z lastnostmi funkcij

   

Vsi premiki postopoma in na primerih so razloženi:

 • knjigi Matematični zapiski je ta snov na str. 137-140
 • knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski je ta snov na str. 339-342
 • Če knjige nimaš, uporabi svoje zvezke, zapiske in druge knjige ;)

 

 

 

20 POTENCNE

OdpriZapiske

     

RISANJE POTENČNIH FUNKCIJ - 22 primerov

 

V teh zapiskih je rešenih in premaknjenih 22 primerov grafov. Nekaj jih je kar pretežkih, tako da reši 10 grafov iz prvih 19 primerov. Lahko pa tudi vse ;)

 

 

 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

OdpriZapiske 

     

PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI

Nauči se vseh 6 oblik grafov:

 • potenčna funkcija s pozitivnimi lihimi eksponenti
 • potenčna funkcija s pozitivnimi sodimi eksponenti
 • potenčna funkcija z negativnimi lihimi eksponenti
 • potenčna funkcija z negativnimi sodimi eksponenti
 • korenska funkcija z lihimi eksponenti
 • korenska funkcija s sodimi eksponenti

Najprej napiši korake, kako se bo graf premikal, nato šele graf nariši.

 

 

 

MATURITETNI KATALOG - potenčna funkcija

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni del.
Puščice označujejo višji nivo. Lanski koledar velja tudi za letošnje leto!

katalog pisnikatalog ustni