POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • Formule knjiga narocilo

 • Matzapiski narocilo pasica

32 POTENCNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: POTENČNA FUNKCIJA (2. letnik)

Vsebina:

 • Grafi funkcij s sodimi in negativnimi celimi eksponenti in s sodimi in lihimi pozitivnimi eksponenti
 • Graf iracionalne funkcije s sodimi in lihimi eksponenti (koreni)
  • Premik gor/dol
  • Premik levo/desno
  • Minus preslika graf čez x os
  • Razteg po y osi
  • Razsteg po x osi
  • Absolutna vrednost If(x)I in f(IxI)
  • Negativen x
 • Risanje s premiki in raztegi - primeri:Primeri risanja grafov z več premiki in raztegi naenkrat