Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 28 zadetkov.
stran 1 od 2

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 15 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 2b. DEL       POTENČNA FUNKCIJA Ta snov zajema risanje grafov s premiki KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT: vseh 6 različnih oblik ...

LASTNOSTI FUNKCIJ - NALOGE IN REŠITVE

Narejeno na 23 November 2017 . Objavljeno v FUNKCIJE OSTALO

    2. LETNIK - uporabno v vseh letnikihVSEBINA: NALOGE IN REŠITVE ZA DOLOČANJE LASTNOSTI FUNKCIJNa predlogah je narisanih 8 grafov, katerim je potrebno določiti vse lastnosti.Lastnosti ...

22) PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE RACIONALNIH FUNKCIJ

Narejeno na 08 Maj 2015 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij   Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

... risanja grafov Neenačbe Inverzna funkcija Predpis za ekponentno funkcijo Presečišče funkcij Ničla in začetna vrednost          ...

POLINOMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POLINOMI

... in množenje polinomov Enakost polinomov Hornerjev algoritem Predpis za funkcijo Graf polinoma Absolutna vrednost pri risanju polinomov Presečišče grafov Neenačbe Definicijsko območje Popoln ...

KVADRATNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

... drugo Reševanje kvadratnih enačb Zapiši predpis za kvadratno funkcijo Vietovi formuli Risanje grafov Pomen vodilnega koeficienta Pomen diskriminante Presečišča funkcij Kvadratne neenačbe ...

RACIONALNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

...  Racionalna enačba Racionalna neenačba (višji nivo) Računanje definicijskega območja Računanje presečišč grafov funkcij                 ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... in f(IxI) Negativen x Risanje s premiki in raztegi - primeri:Primeri risanja grafov z več premiki in raztegi naenkrat              ...

KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

... izrazov Trigonometrične enačbe (preproste enačbe, reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke, z uporabo zvez med kotnimi funkcijami, kako rešujemo enačbe z istimi stopnjami) Risanje grafov s premiki ...

ODVODI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

... tangent in normal računanje kotov iskanje intervalov naraščanja in padanja risanje grafov in računanje ekstremov (minimum, maximum) iskanje neznanke v funkciji s pomočjo odvodov     ...

42) GRAF RACIONALNE FUNKCIJE (11 REŠENIH PRIMEROV)

Narejeno na 17 November 2012 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKSVSEBINA: Risanje grafov racionalne funkcije (11 primerov) RACIONALNA FUNKCIJANarisani so grafi funkcij s/z: vodoravnimi asimptotami poševnimi ...

2) POLINOMI (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 08 Junij 2012 . Objavljeno v POLINOMI

... predznaki (skica) in začetna vrednost (primer) Zapiši enačbo polinoma: ničelna oblika, če so podane ničle (primer) splošna oblika, če so podane točke Absolutna vrednost grafično Presečišča grafov ...

1) KVADRATNA FUNKCIJA (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 26 Maj 2012 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

... koreni, lihi koreni in logaritmi) KORENSKA FUNKCIJA IN IRACIONALNA ENAČBA na kratko1. Razlika med lihimi in sodimi koreni2. Risanje grafov s pomočjo premikov3. Iracionalna enačba   ...

35) KVADRATNA FUNKCIJA (TEORIJA BISTVO)

Narejeno na 26 Maj 2012 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

  2. letnik: TEHNIKI Vsebina: Povzetek teorije kvadratne funkcije KVADRATNA FUNKCIJA 1. Oblike kvadratne funkcije 2. Reševanje kvadratnih enačb 3. Zapiši enačbo ...

37) RACIONALNA FUNKCIJA (TEORIJA BISTVO)

Narejeno na 25 Maj 2012 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

          3. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE Vsebina: Povzetek teorije racionalne funkcije   RACIONALNA FUNKCIJA 1. Risanje grafa: ničle, ...

32) GRAFI KOTNIH FUNKCIJ - REŠENI PRIMERI 2. DEL

Narejeno na 21 Maj 2012 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

  3. letnik, TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: Risanje kotnih funkcij s premiki (13 primerov risanja grafov)  RISANJE GRAFOV KOTNIH KOTNIH FUNKCIJ TEORIJA ...

31) KOTNE FUNKCIJE (TRIGONOMETRIJA) - TEORIJA S PRIMERI ZA 3. LETNIK

Narejeno na 21 Maj 2012 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

... kota z ordinatno osjo, kota med premicama5. Risanje grafov kotnih funkcij: podani osnovni grafi, načina za risanje grafov s premiki ali z izračunom karakterističnih točk in grafi krožnih funkcij6. Kratek ...

22) PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE GRAFOV POTENČNIH FUNKCIJ

Narejeno na 09 Maj 2012 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

  Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafovSprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)  ...

23) GRAFI KOTNIH FUNKCIJ (15 rešenih primerov) 1. DEL

Narejeno na 14 April 2012 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

  3. letnik, TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: Risanje kotnih funkcij s premiki (15 narisanih grafov)  RISANJE GRAFOV KOTNIH FUNKCIJRisanje grafov za sinus, kosinus, ...

22) PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE GRAFOV

Narejeno na 03 April 2012 . Objavljeno v FUNKCIJE OSTALO

  Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: 6 praznih koordinatnih sistemov za risanje grafovSprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :) ...