Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 32 zadetkov.
stran 1 od 2

KOTNE FUNKCIJE

Narejeno na 17 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... so na str. 258-267, 276-278 / 173, 176-182, 188-191 (na zadnji strani je računanje presečišč, ki jih dobimo z razreševanjem enačb) RISANJE GRAFOV nauči se, kako izgledajo osnovne oblike grafov ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

Narejeno na 15 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... si prazne koordinatne sisteme za risanje grafov.       MATURITETNI KATALOG - logaritemska funkcija V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in ...

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 14 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 2b. DEL       POTENČNA FUNKCIJA Ta snov zajema risanje grafov s premiki KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT: vseh 6 različnih oblik ...

RACIONALNA FUNKCIJA

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... Nariši vsaj 10 grafov in pri vsakemu določi tudi definicijsko območje in zalogo vrednosti, reši 3 enačbe in 3 neenačbe :)         ...

LIMITA, ZVEZNOST, KOMPOZITUM

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  racionalna funkcija - limita je enaka asimptoti pri risanju grafov racionalnih funkcij eskponentna funkcija v ulomku koreni ZVEZNOST iz grafa določi točke nezveznosti določi intervale, ...

ODVODI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... v svojih zapiskih) kje funkcija narašča in kje pada (v knjigi ali tvojih zapiskih) risanje grafov s pomočjo ekstremov (tukaj se spet ponovijo vse funkcije, zato reši različne primere, ...

22) PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE RACIONALNIH FUNKCIJ

Narejeno na 08 Maj 2015 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij   Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

... risanja grafov Neenačbe Inverzna funkcija Predpis za ekponentno funkcijo Presečišče funkcij Ničla in začetna vrednost          ...

KVADRATNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

... drugo Reševanje kvadratnih enačb Zapiši predpis za kvadratno funkcijo Vietovi formuli Risanje grafov Pomen vodilnega koeficienta Pomen diskriminante Presečišča funkcij Kvadratne neenačbe ...

KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

... izrazov Trigonometrične enačbe (preproste enačbe, reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke, z uporabo zvez med kotnimi funkcijami, kako rešujemo enačbe z istimi stopnjami) Risanje grafov s premiki ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... in f(IxI) Negativen x Risanje s premiki in raztegi - primeri:Primeri risanja grafov z več premiki in raztegi naenkrat              ...

POLINOMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POLINOMI

... in množenje polinomov Enakost polinomov Hornerjev algoritem Predpis za funkcijo Graf polinoma Absolutna vrednost pri risanju polinomov Presečišče grafov Neenačbe Definicijsko območje Popoln ...

RACIONALNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

...  Racionalna enačba Racionalna neenačba (višji nivo) Računanje definicijskega območja Računanje presečišč grafov funkcij                 ...

ODVODI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

... tangent in normal računanje kotov iskanje intervalov naraščanja in padanja risanje grafov in računanje ekstremov (minimum, maximum) iskanje neznanke v funkciji s pomočjo odvodov     ...

42) GRAF RACIONALNE FUNKCIJE (11 REŠENIH PRIMEROV)

Narejeno na 17 November 2012 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKSVSEBINA: Risanje grafov racionalne funkcije (11 primerov) RACIONALNA FUNKCIJANarisani so grafi funkcij s/z: vodoravnimi asimptotami poševnimi ...

2) POLINOMI (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 08 Junij 2012 . Objavljeno v POLINOMI

... predznaki (skica) in začetna vrednost (primer) Zapiši enačbo polinoma: ničelna oblika, če so podane ničle (primer) splošna oblika, če so podane točke Absolutna vrednost grafično Presečišča grafov ...

1) KVADRATNA FUNKCIJA (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 26 Maj 2012 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

... koreni, lihi koreni in logaritmi) KORENSKA FUNKCIJA IN IRACIONALNA ENAČBA na kratko1. Razlika med lihimi in sodimi koreni2. Risanje grafov s pomočjo premikov3. Iracionalna enačba   ...

35) KVADRATNA FUNKCIJA (TEORIJA BISTVO)

Narejeno na 26 Maj 2012 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

  2. letnik: TEHNIKI Vsebina: Povzetek teorije kvadratne funkcije KVADRATNA FUNKCIJA 1. Oblike kvadratne funkcije 2. Reševanje kvadratnih enačb 3. Zapiši enačbo ...

37) RACIONALNA FUNKCIJA (TEORIJA BISTVO)

Narejeno na 25 Maj 2012 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

          3. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE Vsebina: Povzetek teorije racionalne funkcije   RACIONALNA FUNKCIJA 1. Risanje grafa: ničle, ...

32) GRAFI KOTNIH FUNKCIJ - REŠENI PRIMERI 2. DEL

Narejeno na 21 Maj 2012 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

  3. letnik, TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: Risanje kotnih funkcij s premiki (13 primerov risanja grafov)  RISANJE GRAFOV KOTNIH KOTNIH FUNKCIJ TEORIJA ...