Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 20 zadetkov.

POLJUBNI TRIKOTNIK FORMULE

Narejeno na 15 Oktober 2016 . Objavljeno v GEOMETRIJA

  Formule za POLJUBNI TRIKOTNIK obseg poljubnega trikotnika ploščina poljubnega trikotnika koliko merijo koti Kosinusni izrek za izračun stranic in kotov Sinusni ...

ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK FORMULE

Narejeno na 15 Oktober 2016 . Objavljeno v GEOMETRIJA

  Formule za ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK obseg enakostraničnega trikotnika ploščina enakostraničnega trikotnika koliko merijo koti višina in težiščnica polmer ...

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK FORMULE

Narejeno na 07 Oktober 2016 . Objavljeno v GEOMETRIJA

  Formule za PRAVOKOTNI TRIKOTNIK obseg pravokotnega trikotnika ploščina pravokotnega trikotnika koliko merijo koti Pitagorov izrek za izračun stranic Kotne funkcije ...

KROG FORMULE

Narejeno na 30 September 2016 . Objavljeno v GEOMETRIJA

  Formule za KROG obseg kroga ploščina kroga krožni izsek krožni odsek krožni lok središčni in obodni kot Talesov izrek polmer trikotniku očrtanega in včrtanega ...

Poznaš že vse izreke v pravokotnem trikotniku?

Narejeno na 03 September 2013 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Če so ti taki "osvežilčki" všeč, se nam pridruži na facebooku :) Post by Matzapiski.si.  

POLINOMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POLINOMI

  Poglavje: POLINOMI (3. letnik) Vsebina: Oblike enačb polinomov Osnovni izrek o deljenju polinomov Deljenje polinomov Seštevanje, odštevanje ...

GEOMETRIJA V RAVNINI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v GEOMETRIJA

...    Vsebina: GEOMETRIJA V RAVNINI Osnovni pojmi: kaj je točka, premica, daljica, kot, poltrak, ravnina in prostor Pojmi: kaj so aksiomi, definicije in izreki Točke so lahko ...

KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

  Poglavje: KOTNE FUNKCIJE (2. in 3. letnik) Vsebina: Izreki v pravokotnem trikotniku Tabela Formule zveze med kotnimi funkcijami Enotska ...

VEKTORJI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v VEKTORJI

... komplanarnost vektorjev Razmerje Skalarni produkt Pravokotna projekcija Kosinusni izrek Vektorji podani s komponentami Dolžina vsote in razlike Krajevni vektorji Veliko rešenih nalog iz ...

2) POLINOMI (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 08 Junij 2012 . Objavljeno v POLINOMI

  3. letnik: GIMNAZIJE Vsebina: Polinomi teorija s primeri   POLINOMI Oblike: splošna in ničelna oblika polinoma Osnovni izrek o deljenju Deljenje polinomov ...

38) GEOMETRIJA V RAVNINI (TEORIJA)

Narejeno na 27 Maj 2012 . Objavljeno v GEOMETRIJA

... ravnina in prostor2. Pojmi: kaj so aksiomi, definicije in izreki3. Točke so lahko kolinearne ali komplanarne4. Enotska krožnica5. Koti: konveksni in konkavni, središčni in obodni6. ...

36) POLINOMI (TEORIJA BISTVO)

Narejeno na 26 Maj 2012 . Objavljeno v POLINOMI

    3. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE Vsebina: Povzetek teorije polinomov   POLINOMI Oblike: splošna in ničelna Osnovni izrek o deljenju Deljenje ...

51) PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH

Narejeno na 26 Maj 2012 . Objavljeno v GEOMETRIJA

  2. letnik: GIMNAZIJA in TEHNIKI Vsebina: Pravokotni trikotniki v raznih likih (skice)   PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH Pravokotni trikotnik Izreki v pravokotnem ...

33) GEOMETRIJA (liki in telesa - povzetek)

Narejeno na 25 Maj 2012 . Objavljeno v GEOMETRIJA

... (formule in skice)1. Trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik2. Štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, ...

31) KOTNE FUNKCIJE (TRIGONOMETRIJA) - TEORIJA S PRIMERI ZA 3. LETNIK

Narejeno na 21 Maj 2012 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

  3. letnik: GIMNAZIJE in TEHNIKIVsebina: Kotne funcije (trigonometrija) - teorija s primeri  Vsebina 2. letnika:1. Izreki v pravokotnem trikotniku: pitagorov ...

30) KOTNE FUNKCIJE - teorija za 2. letnik

Narejeno na 21 Maj 2012 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

    2. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE Vsebina: Kotne funcije - teorija s primeri   KOTNE FUNKCIJE Izreki v pravokotnem trikotniku (Pitagorov izrek, Evklidov ...

28) KOMBINATORIKA (teorija s primeri)

Narejeno na 10 Maj 2012 . Objavljeno v KOMBINATORIKA IN VERJETNOST

  4. letnik: TEHNIKI, GIMNAZIJE in VIŠJE ŠOLE Vsebina: Teorija (bistvo) kombinatorike   1. Osnovni izrek kombinatorike (pravilo produkta) 2. ...

19) VEKTORJI

Narejeno na 01 April 2012 . Objavljeno v VEKTORJI

... produkt 0b. pravokotna projekcija5. Kosinusni izrek (v poljubnih trikotnikih)a. za računanje stranib. za računanje kotov6. Vektorji podani s komponentamia. formuleb. enotski vektorji i, j in kc. enotski ...

FORMULE NA SPLOŠNI MATURI

Narejeno na 18 Maj 2011 . Objavljeno v MATURA II POLE

... rokave in se jih pridno naučit ;) Formuli za vsoto in razliko n-tih potenc Evklidov in višinski izrek v pravokotnem trikotniku Polmera trikotniku očrtanega in včrtanega kroga Kotne funkcije polovičnih ...

13) LIKI in TELESA (formule, pravila, skice)

Narejeno na 16 April 2011 . Objavljeno v GEOMETRIJA

... (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnikb. štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični ...