Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 26 zadetkov.
stran 1 od 2

KORENI

Narejeno na . Objavljeno v Kategorija

RACIONALIZACIJA KORENOV - REŠENI TEŽJI PRIMERI

Narejeno na 05 Februar 2017 . Objavljeno v KORENI

RACIONALIZACIJA KORENOV (za gimnazije)Vsebina: Rešeni težji primeri racionalizacije korenov

DVOJNI KOREN

Narejeno na 03 Marec 2016 . Objavljeno v MATKOLEDARČEK

KORENIZnaš rešiti tale dvojni koren? Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)   ...

KORENI - FORMULE

Narejeno na 03 December 2015 . Objavljeno v FORMULJADA

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 14 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... grafov - sodi pozitivni in negativni eksponenti, lihi pozitivni in negativni eksponenti ter lihi in sodi koreni premike - gor/dol, levo/desno, razteg po x in y osi, zrcaljenje čez x os, absolutna in ...

LIMITA, ZVEZNOST, KOMPOZITUM

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  racionalna funkcija - limita je enaka asimptoti pri risanju grafov racionalnih funkcij eskponentna funkcija v ulomku koreni ZVEZNOST iz grafa določi točke nezveznosti določi intervale, ...

ODVODI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  Odvod sestavljene funkcije: Kotne funkcije Eksponentne in logaritemske funkcije Potence (v oklepaju več členov) Koreni (pod korenom več členov) Odvod produkta Odvod ulomka Odvod ...

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na 05 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

       ABSOLUTNA VREDNOST Predelaj računanje z absolutno vrednostjo pri številih in korenih Predelaj računanje z absolutno vrednostjo pri enačbah ...

POTENCE IN KORENI

Narejeno na 03 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... zapiski ali Maturitetni zapiski - klikni spodaj na dnevni planer :)                 KORENI in REŠENE NALOGE ...

KORENI

Narejeno na 02 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 3. DEL   V knjigi str. 20-25            V knjigi imaš poleg teorije še postopoma rešene primere za računanje s koreni: ...

POKLICNA MATURITETNA POLA 7. JUNIJ 2014

Narejeno na 28 Februar 2015 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

  REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA7. JUNIJ 2014Vsebina: Rešene naloge s postopki  1. del poenostavi račun s koreni in potencami zapiši enačbo premice linearna ...

KAKO IZRAČUNAMO DEFINIJSKO OBMOČJE SODIH KORENOV?

Narejeno na 24 Februar 2014 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Objavi by Matzapiski.si.  

5) KORENI - TEORIJA na kratko

Narejeno na 03 Februar 2014 . Objavljeno v KORENI

... Racionalizacija4. Množenje in deljenje različnih korenskih eksponentov5. Koren nad korenom6. Pravila za računanje s koreni7. Korenske enačbe   ...

ABSOLUTNA VREDNOST... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ABSOLUTNA VREDNOST

  Poglavje: ABSOLUTNA VREDNOST (1. letnik) Vsebina: Lastnosti absolutne vrednosti Reševanje s celimi števili Reševanje s koreni Reševanje ...

KORENI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KORENI

  Poglavje: KORENI (1. letnik) Vsebina: teorija in rešene naloge Pravila za računanje s koreni Seštevanje in odštevanje korenov Množenje ...

ZAPOREDJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ZAPOREDJA

... kot racionalne funkcije, eksponentne funkcije, koreni)  ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

...  Graf iracionalne funkcije s sodimi in lihimi eksponenti (koreni) Premik gor/dol Premik levo/desno Minus preslika graf čez x os Razteg po y osi Razsteg po x osi Absolutna vrednost If(x)I ...

44) LIMITA ZAPOREDJA (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 25 November 2012 . Objavljeno v LIMITE

  4. letnik: GIMNAZIJE IN FAKS Vsebina: Teorija z rešenimi primeri   LIMITE   Okolica limite (2 primera) (koliko členov leži v okolici oz. zunaj okolice ...

40) INTEGRALI (95 REŠENIH PRIMEROV S POSTOPKI)

Narejeno na 19 Junij 2012 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

... KONSTANTE - dodamo x (7 rešenih primerov) INTEGRAL Xn(18 rešenih primerov - koreni, ulomki z enim členom v imenovalcu...) INTEGRAL 1/X (4 rešeni primeri) OSTALA PRAVILA PO TABELI (13 rešenih primerov ...

2) POLINOMI (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 08 Junij 2012 . Objavljeno v POLINOMI

... (primer) Neenačbe (primer) Definicijsko območje: polinomi in lihi koreni, sodi koreni in logaritmi (primer)  ...