Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

KAKO VIDIŠ TELO?

Narejeno na 03 December 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

KAKO VIDIŠ TELO S STRANI OZNAČENE S PUŠČICO? Kako izgleda telo z desne strani? Spodaj je 5 možnih rešitev, katera je prava? Rešitve so lahko zarotirane ;) Še druge podobne naloge dobiš ...

ALI VELJA? ... MATEMČEK #3

Narejeno na 30 November 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

ALI VELJA? Naloga je iz šolskega tekmovanja Matemček za četrti razred (prostorske predstave) Ali lahko iz levih dveh teles sestaviš telo na desni? Kocke so zlepljene, tako da jih ne moreš ...

ZA KAJ UPORABLJAMO HORNERJEV ALGORITEM?

Narejeno na 26 November 2018 . Objavljeno v MATFORMULE

ZA KAJ LAHKO UPORABIMO HORNERJEV ALGORITEM?Ali Hornerja uporabimo za iskanje ničel, iskanje y-a pri danem x-u ali za deljenje z lineranim polinomom?    Razmisli in odgovori, ...

GRAF FUNKCIJE

Narejeno na 21 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... uporabimo eno izmed oblik kvadratne funkcije - splošno, ničelno ali temensko. Katero uporabimo, je odvisno od podatkov, ki jih lahko razberemo iz grafa. V tem primeru lahko razberemo dve ničli x=0 in x=2 ...

KAKŠNA JE VERJETNOST, DA IZBEREMO MODRO KROGLICO?

Narejeno na 12 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

...  V imenovalec pa damo vse možne izide - torej število zelenih in modrih kroglic skupaj. Če se ulomek še pokrajša, ga okrajšamo in to je to. Rezultat lahko zapišemo kot okrajšan ulomek ali pa kot decimalko. ...

KNJIŽNA POLICA

Narejeno na 29 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOMBINATORIKA - KNJIŽNA POLICANa koliko načinov lahko razvrstimo 5 knjig na polico, če mora biti najdebelejša na začetku? ;) Namig, kako izračunati število različnih razvrstitev s pomočjo ...

ALI VELJA? ... MATEMČEK

Narejeno na 24 Oktober 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

ALI VELJA? Naloga je iz šolskega tekmovanja Matemček za četrti razred (prostorske predstave) Ali lahko iz levih dveh teles sestaviš telo na desni? Upoštevaj tudi barvo, kocke so zlepljene, ...

KAKO VISOKA JE SMREKA?

Narejeno na 23 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK IN KOTNE FUNKCIJEKako visoka je smreka? Namig, kako izračunati višino smreke: Med ptičkom in smreko dobimo pravokotni trikotnik v katerem lahko uporabljamo Pitagorov ...

KAJ JE POTENČNA MNOŽICA MNOŽICE A?

Narejeno na 25 September 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... da potenčno množico pišemo z zavitimi oklepaji! Da ne pozabimo kakšne podmnožice, lahko izračunamo, koliko podmnožic ima dana množica. Formula za izračun števila podmnožic je 2n, kjer n pomeni število ...

KATERO TELO LAHKO SESTAVIŠ?

Narejeno na 19 September 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

KATERO TELO LAHKO SESTAVIŠ? Podobna naloga je bila na šolskem tekmovanju Matemček za drugi razred (prostorske predstave) Katero telo (telesa) lahko sestaviš iz zgornjih dveh teles?   ...

ZA KATERE X JE DEFINIRANA LOGARITEMSKA FUNKCIJA?

Narejeno na 08 Avgust 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... -  lahko je linearna (kot je v tem primeru), lahko je kvadratna neenačba, racionalna neenačba... Logaritemske enačbe dobiš tukaj, logaritemske neenačbe pa tukaj Kako rešujemo neenačbe in rešene ...

BOOGLE - POIŠČI ČIM VEČ BESED

Narejeno na 06 Avgust 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

BOOGLE - POIŠČI ČIM VEČ BESED Na levi strani so naključno podane črke 4x4. Poišči čim več besed, ki imajo najmanj 3 črke. Črke v besedi se morajo držati skupaj - lahko si sledijo malo vodoravno, ...

KOLIKO JE SINUS KOTA 135?

Narejeno na 12 Julij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOLIKO JE SINUS KOTA 135?Izračunaj sinus kota 135. Namig, kako izračunati vrednost kota: Lahko seveda uporabiš kalkulator (pazi, da imaš naštiman DEG), kar pa ti včasih ne prinese ...

KOTNE FUNKCIJE - KATERI GRAF JE NA SLIKI?

Narejeno na 10 Julij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOTNE FUNKCIJE - GRAFIGraf katere kotne funkcije je na sliki? Namig, kako določiti pravi graf: Ločiti moramo, kako izgledajo grafi kotnih funkcij, to lahko pogledaš tukaj Naslednji ...

ENAČBA STOŽNICE

Narejeno na 05 Julij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... y2 na eni strani, številka pa na drugi strani, mora biti x2 pozitiven, y2 negativen, številka na drugi strani pa je lahko pozitivna ali negativna, številki pred x2 in y2 sta lahko enaki ...

ENAČBA KROŽNICE

Narejeno na 02 Julij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... legi, zato moramo poznati to enačbo: Enačba premaknjene krožnice: (x-p)2+(y-q)2=r2 Iz grafa lahko preberemo središče in polmer. Ko v enačbo vstavimo središče, obema koordinatama spremenimo predznake! ...

IZRAČUNAJ Y TOČKE A

Narejeno na 28 Junij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... za polinom, dobljeni rezultat je iskani y.  Če imamo podan y, ga pa vstavimo namesto p(x), rešimo enačbo in izračunamo x. Lahko dobimo tudi več x-ov. Več rešenih nalog s polinomi ... pa dobiš ...

KOLIKO JE SODIH ŠTEVIL?

Narejeno na 21 Junij 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

KOLIKO JE SODIH ŠTEVIL? Koliko dvomestnih sodih števil lahko sestavimo iz številk 0, 4, 7 in 9? :) Namig za rešitev: števila si lahko zapišeš ali pa uporabim kombinatoriko :)   ...

IZRAČUNAJ PLOŠČINO TRIKOTNIKA

Narejeno na 05 Junij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

...  Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)        Rešitev naloge: podani trikotnik je poljubni trikotnik ker lahko iz skice razberemo ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO SPOMLADANSKI ROK 2017

Narejeno na 03 Junij 2018 . Objavljeno v MATURA II POLE

... jutri se lahko že učiš :D              ...