Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

KATERA MNOŽICA REŠITEV JE NA GRAFU?

Narejeno na 12 December 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

MNOŽICA REŠITEVKatera množica rešitev je predstavljena na grafu? ;) Namig, kako ugotoviti za katero množico rešitev gre: Ker je pobarvano polje pod premico, bo končna rešitev zapisana ...

HORNERJEV ALGORITEM - KOLIKO JE A?

Narejeno na 27 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

HORNERJEV ALGORITEMKoliko je a? ;) Namig, kako izračunati a s pomočjo Hornerjevega algoritma: Vedeti moramo, kako računamo s Hornerjevim algoritmom. Prvo številko 2 prepišemo v ...

GRAF FUNKCIJE

Narejeno na 21 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

GRAF FUNKCIJEGraf katere funkcije je narisan? ;) Namig, kako ugotoviti za kateri graf gre: Oblika grafa - parabola - kaže na kvadratno funkcijo. Da zapišemo enačbo kvadratne funkcije, ...

KAKŠNA JE VERJETNOST, DA IZBEREMO MODRO KROGLICO?

Narejeno na 12 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

VERJETNOSTKakšna je verjetnost, da izberemo modro kroglico? ;) Namig, kako rešiti nalogo iz verjetnosti: V števec pri verjetnosti postavimo ustrezne izide - torej število modrih kroglic. ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA - POENOSTAVI IZRAZ #2

Narejeno na 08 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOMPLEKSNA ŠTEVILAPoenostavi izraz ;) Namig, kako poenostaviti izraz: Ker je prvi člen v absolutni vrednosti, moramo upoštevati formulo za izračun absolutne vrednosti kompleksnega ...

KAKŠNO VREDNOST IMA LEŠNIK?

Narejeno na 05 November 2018 . Objavljeno v MATMINUTKA

KAKŠNO VREDNOST IMA LEŠNIK? Ugotovi vrednosti posameznih ikon in izračunaj vrednost lešnika ;) Namig: začni reševati s spodnjo enačbo ;)     Za rešitev klikni ...

IZRAČUNAJ RAZPOLOVIŠČE DALJICE

Narejeno na 05 November 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

RAZPOLOVIŠČE DALJICEKatero razpolovišče daljice je pravilno? ;) Namig, kako izračunati razpolovišče daljice: Najprej moramo poznati pravilno formulo za razpolovišče daljice (pokukaj ...

KNJIŽNA POLICA

Narejeno na 29 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOMBINATORIKA - KNJIŽNA POLICANa koliko načinov lahko razvrstimo 5 knjig na polico, če mora biti najdebelejša na začetku? ;) Namig, kako izračunati število različnih razvrstitev s pomočjo ...

POENOSTAVI IZRAZ

Narejeno na 25 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

POENOSTAVI IZRAZKakšen je poenostavljen rezultat ;) Namig, kako poenostaviti izraz: Poznati moramo formulo za sinus dvojnega kota. Nato okrajšamo in že imamo rezultat :) Več rešenih ...

KAKO VISOKA JE SMREKA?

Narejeno na 23 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK IN KOTNE FUNKCIJEKako visoka je smreka? Namig, kako izračunati višino smreke: Med ptičkom in smreko dobimo pravokotni trikotnik v katerem lahko uporabljamo Pitagorov ...

RAZDALJA MED DVEMA TOČKAMA IN OBSEG TRIKOTNIKA

Narejeno na 19 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

RAZDALJA MED TOČKAMA IN OBSEG TRIKOTNIKAKakšen obseg ima podani trikotnik? Namig, kako izračunati obseg trikotnika: Najprej zapišemo formulo za obseg trikotnika o=a+b+c. Ugotovimo, ...

KATERO VRTENINO DOBIMO?

Narejeno na 11 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

TELESA - VRTENINEPodani kvadrat zavrti okrog njegove stranice. Katero telo - vrtenino dobimo? Namig, kako ugotovimo, katero telo dobimo: Dani lik, v tem primeru kvadrat, narišemo ...

KVADRATNA FUNKCIJA - TEMENSKA OBLIKA

Narejeno na 09 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KVADRATNA FUNKCIJA - TEMENSKA OBLIKAPodana je kvadratna funkcija v splošni obliki. Spremeni jo v temensko, katero dobiš? Namig, kako preoblikovati splošno obliko v temensko obliko: Iz ...

RAČUNANJE S KORENI - KOLIKO JE X?

Narejeno na 05 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

RAČUNANJE S KORENIKoliko je x? Namig, kako računati s koreni in izračunati x: Podano imamo korensko enačbo. Najprej korena združimo tako, da korenska eksponenta zmnožimo! Koren ...

DOLOČI ČLENE ZAPOREDJA

Narejeno na 05 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

ZAPOREDJAKateri so prvi trije členi podanega zaporedja? Namig, kako izračunati prve tri člene zaporedja: Prvi člen ima n=1, zato vstavimo v vse n-je 1 in izračunamo. Nato nadaljujemo ...

KAKŠNO VREDNOST IMA 21. ČLEN ARITMETIČNEGA ZAPOREDJA?

Narejeno na 03 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

ARITMETIČNO ZAPOREDJEKakšno vrednost ima 21. člen aritmetičnega zaporedja s prvim členom -5 in razliko 4? Namig, kako izračunati člen zaporedja: Najprej izpišemo podatke: prvi člen=-5, ...

KAKŠNO PLOŠČINO IMA DANI LIK?

Narejeno na 28 September 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

GEOMETRIJA - PLOŠČINEKakšno ploščino ima dani lik? Namig, kako izračunati ploščino: Poiščemo znane like - v tem primeru imamo krog in kvadrat. Da dobimo osenčeno ploščino, moramo ...

KAJ JE POTENČNA MNOŽICA MNOŽICE A?

Narejeno na 25 September 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

POTENČNA MNOŽICAKaj je potenčna množica množice A?  Namig, kako zapisati potenčno množico dane množice: Potenčna množica je množica vseh podmnožic množice A, tudi prazna množica! ...

POTENCIRAJ

Narejeno na 18 September 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

IZRAZI - POTENCIRAJReši izraz, katera rešitev je pravilna?  Namig, kako rešiti dani izraz: Odpravi potence Pri prvem oklepaju upoštevaj, da lihi eksponent ne uniči minusa Nato ...

IZRAČUNAJ DANI IZRAZ

Narejeno na 12 September 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

IZRAZIKvadriraj oba člena, katera rešitev je pravilna?  Namig, kako rešiti dani izraz: Kvadriraj vsak člen posebej Pri prvem členu upoštevaj, da sodi eksponent uniči minus ...