Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 21 zadetkov.
stran 1 od 2

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

     Poglavje: EKSPONENTNA FUNKCIJA (4. letnik)   TEORIJA in NALOGE Kaj je osnova, eksponent Eksponentne enačbe:Graf eksponentne ...

INTEGRALI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

  Poglavje: INTEGRALI (4. letnik) Vsebina: TABELA INTEGRALOV NEDOLOČENI INTEGRALI: teorija in različni rešeni primeri brez mej ...

LINEARNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v LINEARNA FUNKCIJA

  Poglavje: LINEARNA FUNKCIJA (1. letnik) Vsebina: Lastnosti linearne funkcije in pomen k (smerni koeficient) in n (začetna ...

POTENCE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KORENI

  Poglavje: POTENCE (1. letnik) Vsebina: Pravila za računanje s potencami Pretvarjanje decimalk, celih in periodičnih števil v ulomke Računanje ...

KORENI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KORENI

  Poglavje: KORENI (1. letnik) Vsebina: teorija in rešene naloge Pravila za računanje s koreni Seštevanje in odštevanje korenov Množenje ...

POLINOMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POLINOMI

  Poglavje: POLINOMI (3. letnik) Vsebina: Oblike enačb polinomov Osnovni izrek o deljenju polinomov Deljenje polinomov Seštevanje, odštevanje ...

KVADRATNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

  Poglavje: KVADRATNA FUNKCIJA (2. letnik) Vsebina: Oblike kvadratne funkcije (spošna, temenska, ničelna) Preoblikovanje iz ene oblike v ...

GEOMETRIJA V RAVNINI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v GEOMETRIJA

                            Poglavje: GEOMETRIJA V RAVNINI - LIKI (2. letnik) ...

GEOMETRIJA - TELESA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v GEOMETRIJA

  Poglavje: TELESA (3. letnik) Vsebina: teorija, skice in naloge Prizma Valj Piramida Stožec Krogla Gostota     ...

RACIONALNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Poglavje: RACIONALNA FUNKCIJA (3. letnik) Teorija in primeri: Risanje racionalne funkcije (ničle, poli, skica, začetna vrednost, asimptota) ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

  Poglavje: POTENČNA FUNKCIJA (2. letnik) Vsebina: Grafi funkcij s sodimi in negativnimi celimi eksponenti in s sodimi in lihimi pozitivnimi eksponenti ...

KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

  Poglavje: KOTNE FUNKCIJE (2. in 3. letnik) Vsebina: Izreki v pravokotnem trikotniku Tabela Formule zveze med kotnimi funkcijami Enotska ...

STOŽNICE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v STOŽNICE

  Poglavje: STOŽNICE (3. letnik) Vsebina: Formule in pravila za krožnico, elipso, parabolo in hiperbolo v središčni in premaknjeni legi Dopolnjevanje ...

LIMITE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v LIMITE

  Poglavje: LIMITE (4. letnik) Vsebina: LIMITE ZAPOREDIJ: Okolica limite Računanje z limitami zaporedja Pravila za računanje z limitami ...

ZAPOREDJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ZAPOREDJA

  Poglavje: ZAPOREDJA (4. letnik) Vsebina: LASTNOSTI ZAPOREDIJ Načini podajanja zaporedij Monotonost (padanje / naraščanje) in omejenost ...

VEKTORJI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v VEKTORJI

  Poglavje: VEKTORJI (2. letnik) Vsebina: Kaj so vektorji Množenje vektorja s skalarjem, seštevanje in odštevanje vektorjev Kolinearnost, ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOMPLEKSNA ŠTEVILA

  Poglavje: KOMPLEKSNA ŠTEVILA (2. letnik) Vsebina: Kako je sestavljeno kompleksno število (realna in imaginarna komponenta in imaginarna ...

ABSOLUTNA VREDNOST... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ABSOLUTNA VREDNOST

  Poglavje: ABSOLUTNA VREDNOST (1. letnik) Vsebina: Lastnosti absolutne vrednosti Reševanje s celimi števili Reševanje s koreni Reševanje ...

ODVODI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

 Poglavje: ODVODI (4. letnik) TEORIJA: 1. Odvod po definiciji (limita)2. Tabela odvodov (formule)3. Pravila odvoda (odvod ulomka, odvod produkta, ...

LOGARITMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

   Poglavje: LOGARITMI (4. letnik)   TEORIJA in NALOGE Kaj je osnova, logaritmand Desetiški in naravni logaritem Graf logaritemske ...