Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 44 zadetkov.
stran 1 od 3

LASTNOSTI FUNKCIJ

Narejeno na 16 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... Matematični zapiski pa so dodani primeri nalog za lažje samostojno učenje :)    ...

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 15 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... to je to :) pri negativnih eksponentih pri premikih upoštevaj tudi asimptote!!! super se ta snov kombinira z lastnostmi funkcij     Vsi premiki postopoma in na primerih so ...

ALGEBRSKE ENAČBE - linearna, kvadratna, polinomske, racionalne

Narejeno na 13 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... vsaki stopnji enačb, spodaj so zapisane strani v knjigi, kjer so primeri takih enačb Gradivo za snov ALGEBRSKE ENAČBE: v knjigi Matzapiski reši naloge na straneh: 226-239 (obravna ...

REŠEVANJE LINEARNIH NEENAČB - POM

Narejeno na 16 Januar 2018 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;) PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATUROReševanje linearnih neenačbKako rešujemo linearne neenačbe?Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.Rešitev ...

REŠEVANJE LINEARNIH ENAČB - POM

Narejeno na 15 Januar 2018 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;) PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATUROReševanje linearnih enačbKako rešujemo linearne enačbe?Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.Rešitev preveri ...

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI - POM

Narejeno na 14 Januar 2018 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;) PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATUROPravila za računanje s potencamiPonovimo računanje s potencami. Pomagaj si z naštetimi pravili in reši podani primer.Rešitev ...

RACIONALIZACIJA KORENOV - REŠENI TEŽJI PRIMERI

Narejeno na 05 Februar 2017 . Objavljeno v KORENI

RACIONALIZACIJA KORENOV (za gimnazije)Vsebina: Rešeni težji primeri racionalizacije korenov  ...

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Narejeno na 04 Februar 2017 . Objavljeno v Uncategorised

... ko vam je bilo izročeno, na naslov NEK.K, Neva Kebe Krhin, s.p., Ulica Slavka Gruma 62, 8000 Novo mesto. PRAVICA DO ZAVRNITVE STORITVE Prodajalec si pridružuje pravico, da v izjemnih primerih izdelkov ...

KAKO NAREDIMO ANKETO?

Narejeno na 13 Oktober 2016 . Objavljeno v BLOG

... prostora za odgovore) dodaj navodila za izpolnjevanje vprašanj (primeri naj bodo enostavni, splošni in ne smejo zavajati) navodila za preskoke med vprašanji na bodo čim bolj enostavna. Naj ...

KAKO NAREDIMO ANKETO?

Narejeno na 13 Oktober 2016 . Objavljeno v STATISTIKA

... prostora za odgovore) dodaj navodila za izpolnjevanje vprašanj (primeri naj bodo enostavni, splošni in ne smejo zavajati) navodila za preskoke med vprašanji na bodo čim bolj enostavna. Naj ...

54) RACIONALNE ENAČBE (7 REŠENIH PRIMEROV)

Narejeno na 17 Julij 2015 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKSVSEBINA: Racionalne enačbe (7 rešenih primerov)                 

POENOSTAVI LOGARITME

Narejeno na 04 Marec 2014 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Objavi by Matzapiski.si.  

KAKO IZRAČUNAMO DEFINIJSKO OBMOČJE SODIH KORENOV?

Narejeno na 24 Februar 2014 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Objavi by Matzapiski.si.  

5) KORENI - TEORIJA na kratko

Narejeno na 03 Februar 2014 . Objavljeno v KORENI

1. letnik: GIMNAZIJE in delno tudi TEHNIKIVsebina: Teorija na kratko s primeri 1. Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje korenov2. Delno korenjenje številk in črk3. ...

INTEGRALI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

  Poglavje: INTEGRALI (4. letnik) Vsebina: TABELA INTEGRALOV NEDOLOČENI INTEGRALI: teorija in različni rešeni primeri brez mej ...

RACIONALNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Poglavje: RACIONALNA FUNKCIJA (3. letnik) Teorija in primeri: Risanje racionalne funkcije (ničle, poli, skica, začetna vrednost, asimptota) ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... in f(IxI) Negativen x Risanje s premiki in raztegi - primeri:Primeri risanja grafov z več premiki in raztegi naenkrat              ...

LIMITE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v LIMITE

...  Podani primeri za reševanje limit racionalnih funkcij, eksponentnih funkcij in korenov LIMITE FUNKCIJ Limita v neskončnosti - kako se obnaša graf skrajno levo ali desno - rešujemo enako kot limite ...

ZAPOREDJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ZAPOREDJA

  Poglavje: ZAPOREDJA (4. letnik) Vsebina: LASTNOSTI ZAPOREDIJ Načini podajanja zaporedij Monotonost (padanje / naraščanje) in omejenost ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOMPLEKSNA ŠTEVILA

  Poglavje: KOMPLEKSNA ŠTEVILA (2. letnik) Vsebina: Kako je sestavljeno kompleksno število (realna in imaginarna komponenta in imaginarna ...