Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 49 zadetkov.
stran 1 od 3

GEOMETRIJA V RAVNINI - LIKI

Narejeno na 03 Maj 2016 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... trikotnikov in formule, ki jih uporabljamo konstruiranje trikotnikov skladnost podobnost risanje korenov   DNEVNI PLANER Da bo učenje lažje steklo, si poglej kako lahko to snov razdeliš ...

VEKTORJI

Narejeno na 03 Maj 2016 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 20. DEL         VEKTORJI KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT risanje vektorjev linearna kombinacija vektorjev in skalarni ...

KOTNE FUNKCIJE

Narejeno na 17 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... so na str. 258-267, 276-278 / 173, 176-182, 188-191 (na zadnji strani je računanje presečišč, ki jih dobimo z razreševanjem enačb) RISANJE GRAFOV nauči se, kako izgledajo osnovne oblike grafov ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA

Narejeno na 16 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...        PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za risanje eksponentne funkcije.         MATURITETNI KATALOG ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

Narejeno na 15 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... si prazne koordinatne sisteme za risanje grafov.       MATURITETNI KATALOG - logaritemska funkcija V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in ...

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 14 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 2b. DEL       POTENČNA FUNKCIJA Ta snov zajema risanje grafov s premiki KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT: vseh 6 različnih oblik ...

STOŽNICE

Narejeno na 13 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... SISTEMI Za hitrejše risanje stožnic. Za risanje izračunaj: pri krožnici (središče in polmer) pri elipsi (obe osi - a in b, središče) pri hiperboli (središče bo itak S(0,0), torej potrebujemo ...

POLINOMI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... hitro ugotovimo, da je zelo malo formul :)  RISANJE GRAFA POLINOMA Ko rišemo graf polinoma, moramo izračunati: ničle (tako da polinom enačimo z nič) in začetno vrednost (namesto x vstavimo ...

RACIONALNA FUNKCIJA

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... pomagali pri risanju ;)                   PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Za hitrejše risanje racionalnih ...

ODVODI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... v svojih zapiskih) kje funkcija narašča in kje pada (v knjigi ali tvojih zapiskih) risanje grafov s pomočjo ekstremov (tukaj se spet ponovijo vse funkcije, zato reši različne primere, ...

INTEGRALI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... primere (zapiski spodaj) ponovi risanje funkcij  računanje ploščin z integrali (zapiski spodaj) reševati naloge v katerih nastopa neznanka  (v knjigi ali tvojih zapiskih) ...

KVADRATNA FUNKCIJA

Narejeno na 11 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...              PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Za hitrejše risanje parabol. Za risanje parabole potrebujemo: ničle začetno ...

LINEARNA FUNKCIJA

Narejeno na 10 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... naraščanje...) vse tri oblike (eksplicitna, implicitna, segmentna) kako zapišeš predpis za linearno funkcijo in kako izračunaš k risanje linearne funkcije izračunati različne kote reševati linearne ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

Narejeno na 08 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 2c. DEL         KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI Predelaj: koordinatni sistem, risanje množice rešitev z navpičnimi, vodoravnimi ...

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na 05 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... in neenačbah Risanje premic z uporabo absolutne vrednosti P.s.: v teh zapiskih je del nalog za višji nivo - npr. 2 absolutni vrednosti, zato je lažje, če se predela snov iz knjige, če ...

22) PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE RACIONALNIH FUNKCIJ

Narejeno na 08 Maj 2015 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij   Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za ...

KAKO KONSTRUIRAMO TRIKOTNIKE?

Narejeno na 04 Februar 2014 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Objavi by Matzapiski.si.

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

... funkcijeRisanje z absolutno vrednostjo osnovne enačbe množenje/deljenje med osnovami seštevanje/odštevanje med osnovami reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke reševanje enačb s pomočjo ...

GEOMETRIJA V RAVNINI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v GEOMETRIJA

...  KONSTRUIRANJE simetrale stranice in kota Pravilni n-kotnik RISANJE KOTOV Trikotniki (orientacija, notranji in zunanji koti) Višina, višinska točka in konstruiranje višine Težiščnica, težišče ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOMPLEKSNA ŠTEVILA

... deljenje, potence) Kdaj je število samo realno in samo imaginarno Obratna vrednost kompleksnega števila Reševanje enačb v množici kompeksnih števil Risanje kompleksnih števil (kot točko ali kot ...