Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 42 zadetkov.
stran 1 od 3

KOORDINATNI SISTEM - MNOŽICA REŠITEV

Narejeno na 18 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

KOORDINATNI SISTEM - RISANJE MNOŽIC REŠITEVVeš katera množica rešitev je pravilna? Upoštevaj znake za neenakost in kakšne premice jim pripadajo. Namig, kako risati množice rešitev: najprej ...

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 15 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 2b. DEL       POTENČNA FUNKCIJA Ta snov zajema risanje grafov s premiki KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT: vseh 6 različnih oblik ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

Narejeno na 14 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 2c. DEL       KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI Predelaj: koordinatni sistem, risanje množice rešitev z navpičnimi, vodoravnimi in poševnimi ...

GRAF KVADRATNE FUNKCIJE - VODILNI KOEFICIENT A

Narejeno na 07 Oktober 2017 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;) MATminutkaGRAF KVADRATNE FUNKCIJE - vodilni koeficient aVeš kako vpliva vodilni koeficient na risanje grafa kvadratne funkcije?Rešitev naloge dobiš, ...

22) PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE RACIONALNIH FUNKCIJ

Narejeno na 08 Maj 2015 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJEVsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij   Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za ...

KAKO KONSTRUIRAMO TRIKOTNIKE?

Narejeno na 04 Februar 2014 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Objavi by Matzapiski.si.

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

... funkcijeRisanje z absolutno vrednostjo osnovne enačbe množenje/deljenje med osnovami seštevanje/odštevanje med osnovami reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke reševanje enačb s pomočjo ...

INTEGRALI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

...  DOLOČENI INTEGRALI (imajo meje, nimajo + C): REŠENE MATURITETNE NALOGE PLOŠČINE: teorija in različni primeri za računanje ploščin z narisanimi grafi RISANJE FUNKCIJ - kratek ...

LINEARNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v LINEARNA FUNKCIJA

... vrednost) Tri oblike linearne funkcije: eksplicitna, implicitna, segmentna oz. odsekovna Zapiši enačbo premice (kako določiš točko in izračunaš k) Vrste premic Risanje linearne funkcije ...

KVADRATNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

... drugo Reševanje kvadratnih enačb Zapiši predpis za kvadratno funkcijo Vietovi formuli Risanje grafov Pomen vodilnega koeficienta Pomen diskriminante Presečišča funkcij Kvadratne neenačbe ...

GEOMETRIJA V RAVNINI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v GEOMETRIJA

...  KONSTRUIRANJE simetrale stranice in kota Pravilni n-kotnik RISANJE KOTOV Trikotniki (orientacija, notranji in zunanji koti) Višina, višinska točka in konstruiranje višine Težiščnica, težišče ...

RACIONALNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Poglavje: RACIONALNA FUNKCIJA (3. letnik) Teorija in primeri: Risanje racionalne funkcije (ničle, poli, skica, začetna vrednost, asimptota) ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... in f(IxI) Negativen x Risanje s premiki in raztegi - primeri:Primeri risanja grafov z več premiki in raztegi naenkrat              ...

KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

... izrazov Trigonometrične enačbe (preproste enačbe, reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke, z uporabo zvez med kotnimi funkcijami, kako rešujemo enačbe z istimi stopnjami) Risanje grafov s premiki ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOMPLEKSNA ŠTEVILA

... deljenje, potence) Kdaj je število samo realno in samo imaginarno Obratna vrednost kompleksnega števila Reševanje enačb v množici kompeksnih števil Risanje kompleksnih števil (kot točko ali kot ...

ODVODI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

... tangent in normal računanje kotov iskanje intervalov naraščanja in padanja risanje grafov in računanje ekstremov (minimum, maximum) iskanje neznanke v funkciji s pomočjo odvodov     ...

53) MNOŽICE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 10 April 2013 . Objavljeno v MNOŽICE

... pogoji (6 rešenih primerov, tudi iz mature) Zapis množice iz vennovih diagramov in določitev preseka, unije in komplementa in 6., 7.abc ter 8. Tekstne naloge pri katerih si pomagamo z risanjem, da ...

49) RAČUNANJE PLOŠČIN Z INTEGRALI IN POVPREČNA VREDNOST (REŠENI PRIMERI)

Narejeno na 17 Februar 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

        4. letnik GIMNAZIJE in FAKS Vsebina: Računanje ploščin z integrali in povprečna vrednost na danem intervalu - 20 rešenih primerov s postopki ...

42) GRAF RACIONALNE FUNKCIJE (11 REŠENIH PRIMEROV)

Narejeno na 17 November 2012 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKSVSEBINA: Risanje grafov racionalne funkcije (11 primerov) RACIONALNA FUNKCIJANarisani so grafi funkcij s/z: vodoravnimi asimptotami poševnimi ...

41) RISANJE FUNKCIJ (BISTVO)

Narejeno na 20 Junij 2012 . Objavljeno v FUNKCIJE OSTALO

    VSI LETNIKI VSEBINA: Risanje vseh funkcij s primeri RISANJE FUNKCIJ (BISTVO)1. Linearna funkcija (tabeliranje)2. Kvadratna funkcija (ničle, teme, začetna vrednost)3. ...