Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 48 zadetkov.
stran 1 od 3

RAZDALJA MED DVEMA TOČKAMA IN OBSEG TRIKOTNIKA

Narejeno na 19 Oktober 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... kolinearne, risanje množic rešitev, računanje obsegov, težiščnic, stranic in razpolovišč daljic... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)   ...

KALKULATOR SHARP NOVA PODOBA

Narejeno na 21 Avgust 2018 . Objavljeno v KNJIGA

DEFINICIJSKO OBMOČJE RACIONALNE FUNKCIJE

Narejeno na 02 Julij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

...  Več rešenih nalog za snov racionalna funkcija - risanje grafov, racionalne enačbe, racionalne neenačbe, določanje definicijskega območja ... pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)   ...

KATERI PREDPIS ZA KVADRATNO FUNKCIJO JE PRAVI?

Narejeno na 22 Junij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... nalog iz snovi kvadratna funkcija, kvadratne enačbe, neenačbe, risanje grafov ... pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)   Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj ...

ZLEPKI

Narejeno na 18 Junij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... je črta Za podpičjem pa napišemo, kje je ta črta narisana Več nalog za risanje zlepkov še z drugimi, težjimi funkcijami pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)   Za rešitev te naloge ...

POTENČNA FUNKCIJA - KATERI GRAFI SO NARISANI?

Narejeno na 13 Junij 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... in število 0, zato graf poteka le od koordinatnega izhodišča v desno. Za to snov moramo poznati še premike grafov in vse lastnosti - kar si poglej tukaj. Še več nalog za risanje grafov potenčnih ...

VEKTORJI

Narejeno na 16 Maj 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... tako da bomo pravočasno predelali snov do mature ;)           VEKTORJI KAJ SE JE POTREBNO NAUČIT oz. PONOVIT risanje vektorjev ...

GEOMETRIJA V RAVNINI - LIKI

Narejeno na 09 Maj 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  risanje korenov   DNEVNI PLANER Da bo učenje lažje steklo, si poglej kako lahko to snov razdeliš po sklopih in si jih razdeliš po dnevih po knjigah Matzapiski  in Matpole (in ...

INTEGRALI

Narejeno na 21 April 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... kako integrirati različne primere (zapiski spodaj) ponovi risanje funkcij  računanje ploščin z integrali (zapiski spodaj) reševati naloge v katerih nastopa neznanka  (v ...

ODVODI

Narejeno na 18 April 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... - ekstreme (v knjigi Matzapiski ali poišči v svojih zapiskih) kje funkcija narašča in kje pada (v knjigi ali tvojih zapiskih) risanje grafov s pomočjo ekstremov (tukaj se spet ponovijo ...

KOTNE FUNKCIJE

Narejeno na 11 April 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...        RISANJE GRAFOV KOTNIH FUNKCIJ Tukaj je narisanih precej grafov. Sledi teoriji in si pomagaj z napisanimi postopki. Vključeni so grafi, ki so tudi veliko težji kot na maturi, ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA

Narejeno na 07 April 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...                    PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za risanje eksponentne ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

Narejeno na 04 April 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... SISTEMI Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za risanje grafov.         KATALOG ZA MATURO V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature ...

POLINOMI

Narejeno na 28 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... - to so točke, kjer graf seka abscisno oz. x os). Pri polinomih hitro ugotovimo, da je zelo malo formul :)  RISANJE GRAFA POLINOMA Ko rišemo graf polinoma, moramo izračunati: ničle ...

RACIONALNA FUNKCIJA

Narejeno na 28 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...        PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Za hitrejše risanje racionalnih funkcij. Za risanje izračunaj: ničle pole predznake (skico) začetno vrednost asimptoto   ...

KVADRATNA FUNKCIJA

Narejeno na 23 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  Za hitrejše risanje parabol. Za risanje parabole potrebujemo: ničle začetno vrednost teme         KATALOG ZA MATURO V katalogu je napisano, kaj ...

LINEARNA FUNKCIJA

Narejeno na 22 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  risanje linearne funkcije izračunati različne kote reševati linearne enačbe in neenačbe ponovi sistem 2x2 in 3x3    Gradivo za snov LINEARNA FUNKCIJA: V knjigi Matzapiski: ...

KOORDINATNI SISTEM - MNOŽICA REŠITEV

Narejeno na 18 Marec 2018 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOORDINATNI SISTEM - RISANJE MNOŽIC REŠITEVVeš katera množica rešitev je pravilna? Upoštevaj znake za neenakost in kakšne premice jim pripadajo. Namig, kako risati množice rešitev: najprej ...

POTENČNA FUNKCIJA

Narejeno na 15 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... mejl za novo snov, tako da bomo pravočasno predelali snov do mature ;)           POTENČNA FUNKCIJA Ta snov zajema risanje grafov ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

Narejeno na 14 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  koordinatni sistem, risanje množice rešitev z navpičnimi, vodoravnimi in poševnimi premicami in uporabo absolutne vrednosti, formulo za razdaljo med točkama in jo uporabi v različnih nalogah, ...