Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 39 zadetkov.
stran 1 od 2

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na . Objavljeno v Kategorija

POKLICNA MATURITETNA POLA 7. JUNIJ 2014

Narejeno na 19 Marec 2018 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

... neenačba kombinatorika - kombinacije tekstna naloga s procenti kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x) geometrijsko ...

LASTNOSTI FUNKCIJ

Narejeno na 16 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... tako da se zdaj nauči vseh pojmov (kaj je ničla, začetna vrednost, definicijsko območje in zaloga vrednosti itd., potem pa jih bomo pri vseh funkcijah uporabljali in utrjevali.   IZ X OSI DOLOČAMO: ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

Narejeno na 14 Marec 2018 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... premicami in uporabo absolutne vrednosti, formulo za razdaljo med točkama in jo uporabi v različnih nalogah, formulo za računanje razpolovišča daljice, formulo za izračun ploščine trikotnika, ...

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na 05 Februar 2018 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;) PONAVLJAMO ZA MATUROAbsolutna vrednostPri računanju z absolutnimi vrednostmi si pomagajmo, da najdemo par navpičnic, ki paše skupaj (kot pri oklepajih) ...

KOLIKO JE?

Narejeno na 26 December 2017 . Objavljeno v MATMINUTKA

LOGIČNA NALOGAIzračunaj koliko dobimo, če seštejemo vrednost zvezdice, smreke in darilca?Za rešitev klikni na levo slikco ;) Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj za redno snov in ...

LASTNOSTI FUNKCIJ - NALOGE IN REŠITVE

Narejeno na 23 November 2017 . Objavljeno v FUNKCIJE OSTALO

... se smejejo, je funkcija tam konveksna, če so žalostna, je tam konkavna)9. Konkavnost (glej konveksnost)ORDINATNA OS - y osTe lastnosti določamo po y osi:1. Začetna vrednost (točka, v kateri graf seka y ...

GRAF KVADRATNE FUNKCIJE - VODILNI KOEFICIENT A

Narejeno na 07 Oktober 2017 . Objavljeno v KVADRATNA FUNKCIJA

... če klikneš na levo slikco :) Uporaba vodilnega koeficienta a:   RISANJE GRAFA KVADRATNE FUNKCIJE: pri risanju grafa kvadratne funkcije izračunamo: ničle začetno vrednost teme ...

KAKO NAREDIMO ANKETO?

Narejeno na 13 Oktober 2016 . Objavljeno v BLOG

... jih lahko lahko rangiramo (razvrstimo) od najmanjše do največje vrednosti npr. izobrazba... intervalni in razmernostni odgovori ko lahko izračunamo povprečje npr. dohodek, višina, teža, starost... ...

KAKO NAREDIMO ANKETO?

Narejeno na 13 Oktober 2016 . Objavljeno v STATISTIKA

... jih lahko lahko rangiramo (razvrstimo) od najmanjše do največje vrednosti npr. izobrazba... intervalni in razmernostni odgovori ko lahko izračunamo povprečje npr. dohodek, višina, teža, starost... ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

... funkcijeRisanje z absolutno vrednostjo osnovne enačbe množenje/deljenje med osnovami seštevanje/odštevanje med osnovami reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke reševanje enačb s pomočjo ...

Kako narišemo polinom z absolutno vrednostjo?

Narejeno na 31 Avgust 2013 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Na facebooku redno ponavljamo... pridruži se še ti :)   Post by Matzapiski.si.  

LINEARNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v LINEARNA FUNKCIJA

... vrednost) Tri oblike linearne funkcije: eksplicitna, implicitna, segmentna oz. odsekovna Zapiši enačbo premice (kako določiš točko in izračunaš k) Vrste premic Risanje linearne funkcije ...

POLINOMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POLINOMI

... in množenje polinomov Enakost polinomov Hornerjev algoritem Predpis za funkcijo Graf polinoma Absolutna vrednost pri risanju polinomov Presečišče grafov Neenačbe Definicijsko območje Popoln ...

RACIONALNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

  Poglavje: RACIONALNA FUNKCIJA (3. letnik) Teorija in primeri: Risanje racionalne funkcije (ničle, poli, skica, začetna vrednost, asimptota) ...

POTENČNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

...  Graf iracionalne funkcije s sodimi in lihimi eksponenti (koreni) Premik gor/dol Premik levo/desno Minus preslika graf čez x os Razteg po y osi Razsteg po x osi Absolutna vrednost If(x)I ...

KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOTNE FUNKCIJE

... vrednosti ostalih kotnih funkcij, poenostavljanje izrazov, enačbe, risanje grafov)          ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v KOMPLEKSNA ŠTEVILA

... enota) Kako odpravimo eksponent na i Konjugirano kompleksno število Absolutna vrednost kompleksnega števila in njene lastnosti Računanje s kompleksnimi števili (seštevanje, odštevanje, množenje, ...

ABSOLUTNA VREDNOST... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ABSOLUTNA VREDNOST

  Poglavje: ABSOLUTNA VREDNOST (1. letnik) Vsebina: Lastnosti absolutne vrednosti Reševanje s celimi števili Reševanje s koreni Reševanje ...

ODVODI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ODVODI IN INTEGRALI

... osjo ter kot med grafoma funkcij)7. Aproksimacija oz. približna vrednost (višji nivo) NALOGE:  reševanje odvodov od lažjih do zahtevnejših primerov in maturitetnih primerov računanje ...