Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 46 zadetkov.
stran 1 od 3

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na . Objavljeno v Kategorija

KAKO NAREDIMO ANKETO?

Narejeno na 13 Oktober 2016 . Objavljeno v STATISTIKA

... jih lahko lahko rangiramo (razvrstimo) od najmanjše do največje vrednosti npr. izobrazba... intervalni in razmernostni odgovori ko lahko izračunamo povprečje npr. dohodek, višina, teža, starost... ...

KAKO NAREDIMO ANKETO?

Narejeno na 13 Oktober 2016 . Objavljeno v BLOG

... jih lahko lahko rangiramo (razvrstimo) od najmanjše do največje vrednosti npr. izobrazba... intervalni in razmernostni odgovori ko lahko izračunamo povprečje npr. dohodek, višina, teža, starost... ...

KOTNE FUNKCIJE

Narejeno na 17 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... PO DNEVIH  po knjigi Matematični zapiski / Maturitetni zapiski KOTNE FUNKCIJE V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU, ENOTSKA KROŽNICA, PREOBLIKOVANJE KOTOV NA OSTRI KOT, RAČUNANJE VREDNOSTI ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA

Narejeno na 16 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... funkcijo - dobimo logaritemsko funkcijo kako zapisati predpis za eksponentno funkcijo presečišče funkcij izračunati ničlo in začetno vrednost     Gradivo ...

POLINOMI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... hitro ugotovimo, da je zelo malo formul :)  RISANJE GRAFA POLINOMA Ko rišemo graf polinoma, moramo izračunati: ničle (tako da polinom enačimo z nič) in začetno vrednost (namesto x vstavimo ...

RACIONALNA FUNKCIJA

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... Nariši vsaj 10 grafov in pri vsakemu določi tudi definicijsko območje in zalogo vrednosti, reši 3 enačbe in 3 neenačbe :)         ...

ODVODI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... (z abscisno (naklonski kot) in ordinatno osjo ter kot med grafoma funkcij) Aproksimacija oz. približna vrednost Nasvet za lažje učenje: Pri 5., 6., 7., 8. in 9. točki so ...

INTEGRALI

Narejeno na 12 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... POTEKOM RISANJA) in POVPREČNA VREDNOST FUNKCIJE NA DANEM INTERVALU - REŠENI PRIMERI   Tudi tokrat izpiši naloge in jih reši, sproti preveri ali rešuješ prav, če ti ne gre, si pomagaj ...

KVADRATNA FUNKCIJA

Narejeno na 11 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... vrednost teme         MATURITETNI KATALOG - kvadratna funkcija V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature in primer vprašanj za ustni ...

LINEARNA FUNKCIJA

Narejeno na 10 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

VODIČ DO MATURE 3. DEL         LINEARNA FUNKCIJA Pri tej snovi predelaj in se nauči: lastnosti funkcije (k, n, ničla, začetna vrednost, padanje, ...

LASTNOSTI FUNKCIJ

Narejeno na 09 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... tako da se zdaj nauči vseh pojmov (kaj je ničla, začetna vrednost, definicijsko območje in zaloga vrednosti itd., potem pa jih bomo pri vseh funkcijah uporabljali in utrjevali.   IZ X OSI DOLOČAMO: ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

Narejeno na 08 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... in poševnimi premicami in uporabo absolutne vrednosti, formulo za razdaljo med točkama in jo uporabi v različnih nalogah, formulo za računanje razpolovišča daljice, formulo za izračun ploščine ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA

Narejeno na 07 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... dobiti konjugirano kompleksno število, kako odpravit potence na i, formulo za absolutno vrednost kompleksnega števila,  da je potrebno kompleksna števila racionalizirati, če imajo i v imenovalcu,  ...

MNOŽICE, INTERVALI, PROCENTI, SISTEMI 2X2 IN 3X3

Narejeno na 06 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... definicijskem območju, zalogi vrednosti, določanju, kje je funkcija pozitivna, negativna, padajoča, naraščajoča in pri takšnih nalogah, kot jih najdeš na zgornjih zapiskih. KAJ JE POMEMBNO? Obvezno ...

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na 05 Julij 2015 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

       ABSOLUTNA VREDNOST Predelaj računanje z absolutno vrednostjo pri številih in korenih Predelaj računanje z absolutno vrednostjo pri enačbah ...

POKLICNA MATURITETNA POLA 7. JUNIJ 2014

Narejeno na 28 Februar 2015 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

... neenačba kombinatorika - kombinacije tekstna naloga s procenti kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x) geometrijsko ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 07 November 2013 . Objavljeno v LOGARITMI

... funkcijeRisanje z absolutno vrednostjo osnovne enačbe množenje/deljenje med osnovami seštevanje/odštevanje med osnovami reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke reševanje enačb s pomočjo ...

Kako narišemo polinom z absolutno vrednostjo?

Narejeno na 31 Avgust 2013 . Objavljeno v PONAVLJAMO

Na facebooku redno ponavljamo... pridruži se še ti :)   Post by Matzapiski.si.  

ABSOLUTNA VREDNOST... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 30 Maj 2013 . Objavljeno v ABSOLUTNA VREDNOST

  Poglavje: ABSOLUTNA VREDNOST (1. letnik) Vsebina: Lastnosti absolutne vrednosti Reševanje s celimi števili Reševanje s koreni Reševanje ...