ZAPOREDJA (formule in kratki primeri) - matzapiski.si