ABSOLUTNA VREDNOST (TEORIJA S PRIMERI) - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ22 pasica spodaj

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 

4 ABSOLUTNA

klik

1. letnik: GIMNAZIJE
ABSOLUTNA VREDNOST
Vsebina: Absolutna vrednost - teorija s primeri in lastnosti absolutne vrednosti
1. Računanje z absolutnimi vrednostmi
  • Računanje z absolutnimi vrednostmi (s celimi števili, koreni, črkami)
  • Enačbe in neenačbe z eno absolutno vrednostjo
  • Enačbe z dvema absolutnima vrednostima 
2. Risanje grafov z absolutnimi vrednostmi
  • Risanje grafov z eno absolutno vrednostjo
  • Risanje grafov z dvema absolutnima vrednostima
  • Risanje zlepkov

enjiga