ABSOLUTNA VREDNOST - PONAVLJAMO ZA MATURO - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ23 promo ss

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Absolutna vrednost POM10 matzapiski

PONAVLJAMO ZA MATURO
Absolutna vrednost
Pri računanju z absolutnimi vrednostmi si pomagajmo, da najdemo par navpičnic, ki paše skupaj (kot pri oklepajih) in rešimo najprej notranje, nato šele zunanje. Reši tale račun in rešitev preveri s klikom na slikco :)

Namig, kako se računa absolutno vrednostjo:

  • Kot je omenjeno že zgoraj, podčrtaj katere absolutne vrednosti pašejo skupaj in reši najprej notranje. 
  • Reši absolutno vrednost pomeni, da kar je v absolutni vrednosti najprej izračunamo, če je treba, nato pa ko imamo samo še eno številko, jo zapišemo pozitivno, ko absolutno vrednost odpravimo, npr. l-2l=2 ali l2l=2.

 

  • Za rešitev naloge klikni in poglej 3 predstavljene načine računanje s procenti :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

crte

Rešitev naloge:

Absolutna vrednost resitev POM10 matzapiski