ALGEBRSKE ENAČBE - MATURITETNI VODNIK #1 - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ22 pasica spodaj

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

algebrskeenacbe matzapiski

MATURITETNI VODNIK DO MATURE
#1  ALGEBRSKE ENAČBE
Klikni na levo slikco in predelaj enačbe ;)

 

Prijavi se na MATURITETNI VODNIK!
Dvakrat tedensko prejmeš mejl za novo snov, tako da bomo pravočasno predelali snov do mature ;) 
 
PrijaviSe MaturitetneNovicke

 

crte

48 ENACBE1

OdpriZapiske

     
ALGEBRSKE ENAČBE

 

Za začetek predelajmo osnovne enačbe. To so enačbe z x-i, srečamo jih pri skoraj vseh snoveh, zato se jih dobro nauči in loči načine reševanja (npr. diskriminatno uporabimo samo pri kvadratni enačbi ;)

 • Loči enačbe različnih stopenj: linearna, kvadratna, kubična, enačbe višjih stopenj, racionalna
 • Pri vsaki stopnji se nauči vseh pravil za računanje - olajša računanje pri mnogih drugih snoveh (npr. pri vseh funkcijah)
 • Reši vse primere iz knjige pri vsaki stopnji enačb, spodaj so zapisane strani v knjigi, kjer so primeri takih enačb

Matzapiski21 Mockup

Gradivo za snov ALGEBRSKE ENAČBE:

 • v knjigi Matzapiski 2021 reši naloge na straneh 278-291 (obravnava enačb je višji nivo)
 • v knjigi Matzapiski reši naloge na straneh: 226-239 (obravna enačb je višji nivo)
 • v knjigi Matematični zapiski so ti zapiski na straneh 141-144rešiš lahko še enačbe:
  • Linearna enačbe str. 148/7 
  • Enačbe višjih stopenj (polinomi) str. 183/1,2,4,8 
  • Racionalne enačbe str. 196/2,5,6,7  
 • V knjigi/eknjigi Maturitetni zapiski so ti zapiski na straneh 26-29

 

 crte 

Algebrske enacbe ustni del splosna matura

 
ALGEBRSKE ENAČBE
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Kaj je enačba in kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.
 • Podaj primer linearne enačbe in primer linearne neenačbe ter ju reši.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Kaj je enačba in kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.
 • Povej primer enačbe, ki ni linearna, in jo reši.
 • Povej primer dveh enačb, ki nista ekvivalentni.

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

KATALOG ZA MATURO

V katalogu je napisano, kaj moramo znati za pisni del mature.

 

Naslednja snov: Koordinatni sistem v ravnini #2