ENAKOST POLINOMOV - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

enakost polinomov naloga matzapiski.si

ENAKOST POLINOMOV
Ponavljamo za maturo in redno snov
Za kateri a in b sta polinoma p(x) in q(x) enaka?
 
Namig, kako določiti a in b, da bosta polinoma enaka:
 • Polinoma sta enaka, ko imata enake koeficiente. Zato primerjamo istoležne koeficiente: 
  • kar je pred x-i enačimo
  • vse kar je brez x-ov (prosti člen) pa enačimo med sabo
  • če bi imel polinom še kvadratni člen, enačimo koeficiente pred x2
 • Dobimo enostavne enačbe, iz katerih hitro izračunamo rešitve
 • Več rešenih nalog s polinomi ... pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

Znaš določiti ničle polinoma? Preveri pri tej nalogi.

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge:

enakost polinomov naloga resitev matzapiski.si