GEOMETRIJSKI LIKI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - matzapiski.si

Liki ustni del splosna matura

 
GEOMETRIJSKI LIKI
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

  • Navedite formule za izračun ploščin paralelograma, trikotnika, deltoida in trapeza.
  • Navedite formule za izračun ploščin kvadrata, pravokotnika, romba, enakostraničnega trikotnika in pravokotnega trikotnika.
  • Navedite formuli za ploščino in obseg kroga. Kako izračunamo dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka?

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

  • Izpeljite formuli za ploščino paralelograma in trapeza.
  • Izpeljite formuli za ploščino trikotnika in deltoida.
  • Pravilni n-kotnik ( n ∈ ℕ, n je večji ali enak 3 ) je včrtan krogu s polmerom R. Izrazi njegovo stranico in ploščino z danim polmerom.

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Za odgovore za GEOMETRIJSKA TELESA klikni tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Vprašanja in odgovori za ustni del mature

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

 

Navedite formule za izračun ploščin paralelograma, trikotnika, deltoida in trapeza.

18 geometrija v ravnini liki ustnidelmature 1

 

Navedite formule za izračun ploščin kvadrata, pravokotnika, romba, enakostraničnega trikotnika in pravokotnega trikotnika.

18 geometrija v ravnini liki ustnidelmature 2

 

Navedite formuli za ploščino in obseg kroga. Kako izračunamo dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka?

18 geometrija v ravnini liki ustnidelmature 3 

 

crte

Vprašanja in odgovori za ustni del mature

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE 

 

Izpeljite formuli za ploščino paralelograma in trapeza.

18 geometrija v ravnini liki ustnidelmature visjinivo 9

 

Izpeljite formuli za ploščino trikotnika in deltoida.

18 geometrija v ravnini liki ustnidelmature visjinivo 16

Pravilni n-kotnik ( n ∈ ℕ, n je večji ali enak 3 ) je včrtan krogu s polmerom R. Izrazi njegovo stranico in ploščino z danim polmerom.

 18 geometrija v ravnini liki ustnidelmature visjinivo 17