HORNERJEV ALGORITEM - KOLIKO JE A? - matzapiski.si
  • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

  • knjigaPole21 promo spodnjapasica

Hornerjev algoritem a naloga matzapiski.si

HORNERJEV ALGORITEM
Koliko je a? ;)
 
Namig, kako izračunati a s pomočjo Hornerjevega algoritma:
  • Vedeti moramo, kako računamo s Hornerjevim algoritmom.
  • Prvo številko 2 prepišemo v spodnjo vrstico.
  • Nato 2 množimo z -1 in zapišemo desno pod 0.
  • Nato 0 in -2 seštejemo in napišemo v spodnje polje.
  • Nato še enkrat ponovimo množenje in seštevanje in dobimo tam, kjer je 5=a+2
  • Iz te enačbe samo še izrazimo a :)
  • Več rešenih nalog iz snovi polinomi, Hornerjev algoritem, računanje ničel, deljenje z linearnim polinomom, deljenje polinomov, risanje grafa polinoma, neenačbe ... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge KAKO S HORNERJEVIM ALGORITMOM izračunati a:

Hornerjev algoritem a naloga resitev matzapiski.si