INTEGRALI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

22 INTEGRALI

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: INTEGRALI (4. letnik)

Vsebina:

TABELA INTEGRALOV

NEDOLOČENI INTEGRALI: teorija in različni rešeni primeri

  • brez mej in na koncu +C
  • pravila za računanje z integrali, spreminjanje korenov v eksponente in trigonometrične formule za reševanje integralov s kotnimi funkcijami (sinus, kosinus, tangens, kotangens)

DOLOČENI INTEGRALI (imajo meje, nimajo + C): REŠENE MATURITETNE NALOGE

PLOŠČINE: teorija in različni primeri za računanje ploščin z narisanimi grafi

RISANJE FUNKCIJ - kratek povzetek

  • linearna in kvadratna funkcija
  • polinomi in racionalna funkcija
  • eksponentna in logaritemska funkcija
  • kotne funkcije
  • potenčne funkcije