matzapiski.si

1 izrazi matzapiski

FORMULE ZA IZRAZE
Formule za dvočlenike, tričlenike in štiričlenike :)

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

crte

Reši naloge: 

Poenostavljanje izrazov ponavljamo za maturo matzapiski.si

PONAVLJAMO ZA MATURO
Računanje z izrazi
Ponovimo pravila:
 • kvadrat vsote dvočlenika,
 • kvadrat razlike dvočlenika,
 • kub vsote in razlike dvočlenika,
 • vsota in razlika kvadratov,
 • vsota in razlika kubov,
 • vietovo pravilo in
 • reševanje 4-členika.
Pomagaj si z naštetimi pravili in reši podani primer.

  

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Izrazi maturitetna naloga matzapiski.si

POENOSTAVI DANI IZRAZ
Maturitetna naloga pomlad 2010, naloga 9

 

Naj bo n sodo število. Kakšna je vrednost podanega izraza?
 
Namig za poenostavljanje izraza:
 • Najprej lahko uredimo srednji oklepaj.
 • Nato ne spreglej, da je n sodo število. Na podlagi tega odpraviš oklepaje:
  • če je sodi eksponent, gre minus stran,
  • če je lihi eksponent minus ostane.
  • Pazi, da je 1n=1 (tudi 10=1)
 • To je maturitetna naloga iz primera mature pomlad 2010. Vse rešene pole najdeš v knjigi Matpole, še več rešenih nalog za utrjevanje pa v knjigi Matzapiski

 

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

 

 • Za rešitev te naloge klikni levo slikco in poglej spodaj :)
 • Reši še kakšno maturitetno nalogo, klikni tukaj.

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

izrazi naloga matzapiski.si

IZRAZI
Kvadriraj oba člena, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Kvadriraj vsak člen posebej
 • Pri prvem členu upoštevaj, da sodi eksponent uniči minus
 • Srednji minus ostane, ker ni v oklepaju, zato ga kvadrat ne spremeni v plus
 • Nato še kvadriraj zadnji člen in upoštevaj, da potenca s potenco se množi!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski  ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

kvadrat vsote naloga matzapiski.si

IZRAZI - KVADRAT VSOTE
Kvadriraj vsoto dvočlenika. 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Najprej zapiši osnovno formulo za kvadrat vsote dvočlenika!
 • Nato upoštevaj, da sta prvi in zadnji člen kvadrata, kar pomeni, da sta vedno pozitivna!
 • Ne pozabi pa še srednjega člena, kjer zmnožiš vse videno (tudi potenco upoštevaj kot krat 2)
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski  ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

izrazi potenciranje naloga matzapiski.si

IZRAZI - POTENCIRAJ
Reši izraz, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Odpravi potence
 • Pri prvem oklepaju upoštevaj, da lihi eksponent ne uniči minusa
 • Nato odpravi še drugi oklepaj in upoštevaj, da se potenca s potenco množi!
 • Ko na koncu združiš x-e, se ista osnova prepiše, eksponenti pa seštevajo!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski  ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo