KAKO NAREDIMO ANKETO? - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Kako naredimo anketo 1del matzapiskiblog
V času šolanja se vsi prej ali slej srečamo z anketami. Dobre ankete pa ne moremo sestaviti brez nekaj teorije ;).
Zato smo z Nino pripravile smernice, kako se pravilno lotimo sestavljanja kvalitetne ankete, ki nam bo dala potrebne podatke, da dobimo odgovore na iskana vprašanja (hipoteze)... 
 

 

 

Kako se lotimo sestavljanja anketnega vprašalnika?

 

Najprej poiščemo literaturo, raziščemo vsebino in določimo, kaj nas zanima
(na kaj želimo dobiti odgovore)
 • preberi obstoječo literaturo, že narejene študije...
 • sposodi si knjige in revije, preberi on-line članke...

Nato izberemo, kako bomo izvedli anketo in pridobili odgovore:

 • osebno (greš do anketirancev in izpolnete anketo)
 • preko pošte (pošljemo vprašalnik po pošti, anketiranec reši vprašalnik in nam ga pošlje nazaj)
 • telefonsko (anketiranca sprašujemo prek telefona in zapisujemo njegove odgovore)
 • spletno (anketo naredimo na računalniku in prosimo prek družbenih medijev ali mejla, da nam jo izpolnejo)

Kako določimo vsebino vprašanj?

 • sestavimo spisek potrebnih spremenljivk - kaj vse potrebujemo ali nas zanima
  • recimo demografski podatki - spol, starost, izobrazba...
  • zanima nas npr. vse o ukvarjanju s športom posameznika
 • vsaki spremenljivki priredimo ustrezno vprašanje ali niz vprašanj, npr.:
  • Katerega spola ste? 
  • Koliko ste stari? 
  • Kakšna je vaša zaključena izobrazba? 
  • Kako pogosto se ukvarjate s športom? 
  • Katere športne panoge imate najraje?...

Nato vsakemu vprašanju določimo ustrezno obliko odgovorov

ODGOVORI SO ODVISNI OD MERSKE RAVNI - v kakšni obliki so lahko podani:

  • nominalni odgovori 
   • ko lahko odgovorimo z besedo in ne s tako številko, ki bi jo lahko razvrstili po velikosti
   • npr. spol - odgovorimo lahko le z besedo moški/ženska
   • za nominalne odgovore lahko izračunamo samo deleže - koliko odstotkov je žensk in koliko moških
  • ordinalni odgovori 
   • ko jih lahko lahko rangiramo (razvrstimo) od najmanjše do največje vrednosti
   • npr. izobrazba...
  • intervalni in razmernostni odgovori
   • ko lahko izračunamo povprečje
   • npr. dohodek, višina, teža, starost...

POSTAVIMO LAHKO TRI RAZLIČNE TIPE VPRAŠANJ in ODGOVOROV

  • odprta vprašanja (odgovor je prosto besedilo - te odgovore je težje analizirati, ker moraš vsakega prebrat in naredit zaključke, kar ti vzeme tudi veliko časa)
  • zaprta vprašanja z odgovori, ki ne sestavljajo lestvice (odgovori so vnaprej določeni, anketiranci izberejo enega ali več)
  • zaprta vprašanja z lestvicami (anketiranci odgovarjajo z ocenami na določenem intervalu npr. 1-5) 

Nasveti pri sestavljanju vprašanj in možnih odgovorov:

 • vprašanja naj bodo kratka in jedrnata
 • vprašanja naj bodo konkretna
 • 'prepovedane' so prestrokovne besede, besede, ki se ne uporabljajo v pogovornem jeziku, slengovske besede itd.
 • 'ne vem' naj bo tudi možen odgovor
 • odgovarjanje na vprašanja naj bo enostavno
 • dobro oblikuj vezna vprašanja med posameznimi vsebinskimi sklopi vprašanj
 • vprašanja naj ne bodo natlačena (pusti dovolj prostora za odgovore)
 • dodaj navodila za izpolnjevanje vprašanj (primeri naj bodo enostavni, splošni in ne smejo zavajati)
 • navodila za preskoke med vprašanji na bodo čim bolj enostavna. Naj jih bo čim manj.
 • eno vprašanje naj vsebuje samo en koncept - da je jasno, kaj sprašuješ
 • izogibaj se besed: zelo pogosto, včasih, občasno, nikoli - ker ljudem to različno pomeni
 • raje uporabi: v zadnjih 7 dneh, 5 urah, za novo leto, prvi šolski dan...
 
Primer dobrih in slabih vprašanj (čeprav je v anleščini, upam, da pride prav :)
 
dobra vprasanja za anketo matzapiski.si  
 
Kakšen vrstni red vprašanj je najboljši?
 • na začetku vprašalnika postavimo preprosta in zanimiva vprašanja, ki naj pritegnejo anketirane k sodelovanju
 • demografska vprašanja postavimo proti koncu (spol, starost, izobrazba...)
 • težka in občutljiva vprašanja postavimo proti koncu
 • uporabimo princip lijaka: najprej postavimo bolj splošna vprašanja, potem pa čedalje bolj podrobna

Kaj vse mora vsebovati vprašalnik?

 • Predstavi raziskovalno skupino
 • Imenuj kontakno osebo
 • Predstavi raziskavo in vprašalnik
 • Uporabi ilustracije
 • Ne pozabi na logotippapir vprašalnika je lahko obarvan, tisk naj bo kakovosten

Na koncu še enkrat preglej vse korake in popravi, kar bi lahko bilo bolje!

 • pregledamo vse, kar smo storili v procesu nastajanja vprašalnika in sproti odpravimo morebitne pomanjkljivosti
 • pazi, če kakšen podatek manjka, če so lestvice pri odgovorih pravilne
 • če so vprašanja preveč podobna, jih popravi ali odstrani
 • če so vprašanja, ki se medsebojno navezujejo, smiselna
 • nato testiramo vprašalnik v celoti, ga popravimo in ga ponovno testiramo

Testiraj vprašalnik preden začneš z anketiranjem

 • preizkus naredi osebno z izkušenimi anketarji (uporabi majhen vzorec, samo nekaj oseb, npr. 6)

 

Poglejmo še, koliko oseb sploh moramo anketirati, da bodo odgovori veljavni. Klikni tukaj.

 

 

Če si na faksu, potem ti knjiga STATISTIKA pomaga pri analizi podatkov, kako za analizo uporabljaš excel in spss. S knjigo se enostavneje pripraviš tudi na izpit, na koncu pa narediš diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorat.Klikni in preberi več!
Statistika knjiga za faks