KORENI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

5 KORENI

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: KORENI (1. letnik)

Vsebina: teorija in rešene naloge

  • Pravila za računanje s koreni
  • Seštevanje in odštevanje korenov
  • Množenje in deljenje korenov
  • Delno korenjenje številk
  • Delno korenjenje črk
  • Racionalizacija
  • Množenje in deljenje korenov različnih stopenj
  • Koren pod korenom
  • Krajšanje/razširjanje korenov
  • Iracionalne (korenske) enačbe