KVADRATNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo podmenijem

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

14 KVADRATNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: KVADRATNA FUNKCIJA (2. letnik)

Vsebina:

  • Oblike kvadratne funkcije (spošna, temenska, ničelna)
  • Preoblikovanje iz ene oblike v drugo
  • Reševanje kvadratnih enačb
  • Zapiši predpis za kvadratno funkcijo
  • Vietovi formuli
  • Risanje grafov
  • Pomen vodilnega koeficienta
  • Pomen diskriminante
  • Presečišča funkcij
  • Kvadratne neenačbe
  • Definicijsko območje
  • Korenska funkcija
  • Dodatne naloge:
   • Krajšanje ulomkov
   • Reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
   • Iskanje neznank enačbah in funkcijah (m ali a)