LIKI in TELESA (formule, pravila, skice) - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ23 promo ss

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

funkcije_neenacbe_malo

OdpriZapiske

GEOMETRIJA V RAVNINI - LIKI
za gimnazije

 

Vsebina: formule za obseg (o) in ploščine (S) likov, površine (P) in prostornine (V) teles in skice!!!

 

1. LIKI:

 

  • trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
  • štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)

 

2. TELESA:
  • prizma
  • valj
  • piramida
  • stožec
  • krogla

 

 

Matzapiski2021 VSEv1knjigi