LINEARNA FUNKCIJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

13 LINEARNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: LINEARNA FUNKCIJA (1. letnik)

Vsebina:

  • Lastnosti linearne funkcije in pomen k (smerni koeficient) in n (začetna vrednost)
  • Tri oblike linearne funkcije: eksplicitna, implicitna, segmentna oz. odsekovna
  • Zapiši enačbo premice (kako določiš točko in izračunaš k)
  • Vrste premic
  • Risanje linearne funkcije s tabeliranjem, s pomočjo k in n ali z odseki
  • Računanje kotov: naklonski kot, kot z ordinatno osjo in kot med dvema premicama
  • Linearne enačbe in neenačbe
  • Sistem dveh enačb z dvema neznankama 2x2
  • Sistem treh enačb s tremi neznankami 3x3
  • Risanje množice točk (linearne neenačbe z x in y)
  • Različne naloge... npr.:
   • ali točka leži na premici
   • določanje neznanke a v linearni enačbi glede na različne kriterije
   • risanje in računanje ploščin
   • preoblikovanje premic v različne oblike
   • računanje presečišč grafa s koordinatnima osema
   • računanje presečišč premic
   • risanje linearne funkcije z absolutno vrednostjo