MNOŽICE ... USTNI DEL MATURE - matzapiski.si

Mnozice ustni del splosna matura

 
MNOŽICE
Vprašanja in odgovori za ustni del splošne mature

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

 • 3 Množice
 • 3 Množice
Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

USTNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

 crte

 

 

3 MNOŽICE

Kaj je prazna množica in kaj je univerzalna množica?

 • Prazna množica Ø je množica brez elementov.
 • Univerzalna množica U je množica vseh elementov, ki nas v danem primeru zanimajo. Vsaka druga obravnavana množica A v danem primeru je podmnožica univerzalne množice.

 

Kaj je komplement množice? Kako označimo komplement in kako ga grafično predstavimo?

 • Komplement AC množice A glede na dano univerzalno množico U je množica elementov, ki so elementi množice U in niso elementi množice A.
 • Komplement označimo: Aali A'
 • Komplement grafično:

Komplement mnozic matzapiski 

Kaj je razlika dveh množic? Kako označimo razliko dveh množic in kako jo grafično predstavimo?

 • Razlika dveh množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A in niso elementi množice B,
 • Razliko označimo: A〵B ali A - B
 • Razlika grafično:

 Razlika mnozic matzapiski

crte

4 MNOŽICE

 

Kdaj je množica A podmnožica množice B?

 

 • Množica A je podmnožica množice B, če je vsak element množice A tudi element množice B.

 

Kdaj sta dve množici enaki? 

 • Množici A in B sta enaki, če imata iste elemente.

 

Kaj je presek dveh množic? Kako označimo presek množic in kako ga grafično predstavimo?

 • Presek množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A IN elementi množice B.
 • Presek označimo: A ∩ B
 • Presek grafično:

 Presek mnozic matzapiski

Kaj je unija dveh množic? Kako označimo unijo množic in kako jo grafično predstavimo?

 • Unija množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A ALI elementi množice B.
 • Unijo označimo: A U B
 • Unija grafično:

 Unija mnozic matzapiski

 

crte

USTNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte 

3 MNOŽICE

Kaj je prazna množica in kaj je univerzalna množica?

 • Prazna množica Ø je množica brez elementov.
 • Univerzalna množica U je množica vseh elementov, ki nas v danem primeru zanimajo. Vsaka druga obravnavana množica A v danem primeru je podmnožica univerzalne množice.

 

Kaj je razlika dveh množic? Kako označimo razliko dveh množic in kako jo grafično predstavimo?

 • Razlika dveh množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A in niso elementi množice B,
 • Razliko označimo: A〵B ali A - B
 • Razlika grafično:

 Razlika mnozic matzapiski

Kaj je komplement množice? Kako označimo komplement in kako ga grafično predstavimo?

 • Komplement AC množice A glede na dano univerzalno množico U je množica elementov, ki so elementi množice U in niso elementi množice A.

 

crte

4 MNOŽICE

 

Kdaj je množica A podmnožica množice B?

 

 • Množica A je podmnožica množice B, če je vsak element množice A tudi element množice B.

 

Kdaj sta dve množici enaki? 

 • Množici A in B sta enaki, če imata iste elemente.

 

Kaj je presek dveh množic? Moč množice A je n, moč množice B pa m. Oceni, kolikšna je lahko moč množice A B?

 • Presek množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A IN elementi množice B.
 • če je m(A)=n in m(B)=m, je 0 ≤ m(A ∩ B) ≤ min (m,n), naj razložimo:
  • če sta množici disjunktni, to pomeni, da je njun presek prazna množica, da nimata skupnih elementov, zato je na najmanjša moč preseka 0
  • če je ena množica podmnožica druge, je moč njunega preseka enaka številu elementov v podmnožici in to je tudi največja moč njunega preseka
  • torej moč preseka je večja ali enaka 0 in manjša ali enaka manjšemu od števil m ali n: 0 ≤ m(A ∩ B) ≤ min (m,n)

 

Kaj je unija dveh množic? Moč množice A je n, moč množice B pa m. Oceni, kolikšna je lahko moč množice A U B?

 • Unija množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A ALI elementi množice B.
 • če je m(A)=n in m(B)=m, je max (m,n) ≤ m(A U B) ≤ m+n, naj razložimo:
  • najmanj elementov je v uniji, ko je ena množica podmnožica druge: če je množica B podmnožica množice A, je moč unije enaka m(A)=n in obratno
  • največ elementov pa je v uniji takrat, ko sta množici disjunktni (njun presek je prazna množica): moč unije je takrat m+n
  • torej je moč unije množic A in B večja ali enaka večjemu od števil m ali n in manjša ali enaka vsoti števil m in n: max (m,n) ≤ m(A U B) ≤ m+n

 

crte

 

Predhodni odgovori za ustni del mature so: potence in koreni

Naslednji odgovori za ustni del mature so: kompleksna števila