MNOŽICE - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 

54 MNOZICE

klik

MNOŽICE - zapiski iz knjige Matzapiski

Vsebina:

Teorija: 

  • kaj je množica
  • elementi množice
  • kdaj je množica določena
  • vennovi diagrami
  • končna in neskončna množica
  • univerzalna množica ali univerzum
  • prazna množica
  • podmnožica
  • potenčna množica
  • enaki množici
  • komplement
  • unija in presek
  • razlika množic
  • povezava med unijo in presekom
  • disjunktni množici
  • demorganova zakona
  • kartezični produkt

 

Rešene naloge:

  • Podanim množicam določi presek, unijo, minus, komplement in mešano
  • Podanim množicam zapiši kartezična produkta in ju predstavi s šahovnico ali točkami mreže
  • Naštej elemente množic, če so podani različni pogoji (6 rešenih primerov, tudi iz mature)
  • Zapis množice iz vennovih diagramov in določitev preseka, unije in komplementa
  • Tekstne naloge pri katerih si pomagamo z risanjem, da nastavimo ustrezno enačbo
  • V knjigi pa najdeš še več rešenih nalog!

 

Matzapiski2021 zapiski

 

mnozice delitelji naloga matzapiski.si

MNOŽICE
Katere elemente ima množica A? 
 
Namig, kako zapisati elemente množice A:
 • Ločiti moramo zapis deljivosti 12 I n - ali to pomeni, da iščemo delitelje števila 12 ali pa večkratnike števila 12. 
 • Razmisli in rešitev preveri s klikom na levo slikco
 • Več nalog v knjigi Matzapiski ;)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

potencna mnozica naloga matzapiski.si

POTENČNA MNOŽICA
Kaj je potenčna množica množice A? 
 
Namig, kako zapisati potenčno množico dane množice:
 • Potenčna množica je množica vseh podmnožic množice A, tudi prazna množica!
 • Začnemo torej s prazno množico, nato z množicami z enim elementom, nato dvema - kar je v tem primeru že konec, drugače pa nadaljujemo dokler ne dobimo zadnje množice, v kateri so vsi elementi.
 • Pazi, da potenčno množico pišemo z zavitimi oklepaji!
 • Da ne pozabimo kakšne podmnožice, lahko izračunamo, koliko podmnožic ima dana množica. Formula za izračun števila podmnožic je 2n, kjer n pomeni število elementov dane množice. V našem primeru ima množica A dva elementa, zato je 22=4.
 • Več rešenih nalog iz snovi množice pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Mnozice razlika formule matzapiski

KATERA MNOŽICA TOČK JE PREDSTAVLJENA?

Ker pri množicah obstaja le malo formulc, je tokratna naloga, da iz predstavljene slike ugotovi, kateri zapis za narisano množico točk je pravilen.

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo