NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ IN NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIK - PONAVLJAMO ZA MATURO - matzapiski.si