ODVODI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
  • knjigaMZ21 promo podmenijem

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

  • knjigaPole21 promo spodnjapasica

21 ODVODI

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 Poglavje: ODVODI (4. letnik)

TEORIJA:

1. Odvod po definiciji (limita)
2. Tabela odvodov (formule)
3. Pravila odvoda (odvod ulomka, odvod produkta, odvod korena, odvod potence, odvod implicitno podane funkcije)
4. Iskanje stacionarnih točk (možni ekstremi)
5. Računanje tangente, normale
6. Računanje kotov (z abscisno (naklonski kot) in ordinatno osjo ter kot med grafoma funkcij)
7. Aproksimacija oz. približna vrednost (višji nivo)
 
NALOGE: 
  • reševanje odvodov od lažjih do zahtevnejših primerov in maturitetnih primerov
  • računanje tangent in normal
  • računanje kotov
  • iskanje intervalov naraščanja in padanja
  • risanje grafov in računanje ekstremov (minimum, maximum)
  • iskanje neznanke v funkciji s pomočjo odvodov