Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

Kombinatorika razvrsti knjige naloga matzapiski.si

KOMBINATORIKA - KNJIŽNA POLICA
Na koliko načinov lahko razvrstimo 5 knjig na polico, če mora biti najdebelejša na začetku? ;)
 
Namig, kako izračunati število različnih razvrstitev s pomočjo kombinatorike:
 • Prvo iz naloge razberemo ali je vrstni red pomemben (potem upoštevamo ali permutacije ali variacije) ali pa vrstni red ni pomemben (uporabimo kombinacije). V tej naloge razvrščamo knjige v vrsto, zato je vrstni red pomemben.
 • Ker bomo uporabili vse knjige, uporabimo permutacije in ne variacije.
 • Ker mora biti najdebelejša knjiga na začetku na levi strani, je ne upoštevamo v razvršanje.
 • Za ostale knjige pa uporabimo permutacije brez ponavljanja, torej n!
 • Nekaj strnjenih zapiskov iz snovi kombinatorika najdeš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi kombinatorika in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Verjetnostni racun ustni del splosna matura

 
VERJETNOSTNI RAČUN
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO 

 • Opišite osnovne pojme verjetnostnega računa: poskus, dogodek (nemogoč, gotov, slučajni, elementarni, sestavljeni) in definirajte verjetnost dogodka.
 • Kaj je vsota dogodkov in kaj je nasprotni dogodek? Kako izračunamo verjetnost nasprotnega dogodka in verjetnost vsote dogodkov?

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Kaj je produkt dogodkov? Kako izračunamo verjetnost produkta? Kdaj sta dogodka neodvisna? Kako izračunamo verjetnost produkta neodvisnih dogodkov?
 • Definiraj pogojno verjetnost. Kdaj sta dogodka neodvisna? Kako izračunamo verjetnost produkta neodvisnih dogodkov?
 • Opiši Bernoullijevo zaporedje. Kako izračunamo verjetnost dogodka v Bernoullijevem zaporedju?

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Poglej še odgovore na vprašanja za KOMBINATORIKO.

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kombinatorika ustni del splosna matura

 
KOMBINATORIKA
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO 

 • Povejte osnovni izrek kombinatorike in pravilo vsote. Kaj je kombinatorično drevo?
 • Kaj so permutacije brez ponavljanja in koliko jih je? Kaj so permutacije s ponavljanjem? Koliko jih je?
 • Kaj so variacije brez ponavljanja in kaj variacije s ponavljanjem ter koliko je prvih in koliko drugih?
 • Kaj so kombinacije in koliko jih je? Kaj je binomski simbol in kako ga izračunamo? Navedite lastnosti binomskih simbolov.
 • Povejte binomski izrek. Koliko podmnožic ima množica z n elementi?
 • Opišite Pascalov trikotnik in razložite, kako je povezan z binomskimi simboli. Navedite lastnosti binomskih simbolov.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Povej binomski izrek. Koliko podmnožic ima množica z n elementi? Utemelji odgovor na zadnje vprašanje.
 • Primerjaj variacije brez ponavljanja s kombinacijami. Kakšna je povezava med številoma Vnr  in Cnr ?

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Poglej še odgovore na vprašanja za ZAPOREDJA IN OBRESTNI RAČUN.

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Splosni clen geometrijskega zaporedja formule matzapiski.si

GEOMETRIJSKO ZAPOREDJE - SPLOŠNI ČLEN

Katera formula za splošni člen geometrijskega zaporedja je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Splosni clen aritmeticnega zaporedja formule matzapiski.si

ARITMETIČNO ZAPOREDJE - SPLOŠNI ČLEN

Katera formula za splošni člen aritmetičnega zaporedja je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

aritmeticno zaporedje naloga matzapiski.si

ARITMETIČNO ZAPOREDJE
Kakšno vrednost ima 21. člen aritmetičnega zaporedja s prvim členom -5 in razliko 4?
 
Namig, kako izračunati člen zaporedja:
 • Najprej izpišemo podatke: prvi člen=-5, n=21 in razliko d=4.
 • Pazimo za katero zaporedje gre, da uporabimo pravo formulo - tokrat splošni člen aritmetičnega zaporedja
 • Nato podatke vstavimo v formulo in izračunamo 21. člen.
 • Več rešenih nalog iz snovi zaporedja in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

zaporedja cetrticlen naloga matzapiski.si

ZAPOREDJA
Izračunaj četrti člen podanega zaporedja
 
Namig za izračun določenega člena:
 • Ko iščemo določeni člen, je to vrstni red tega člena v tem zaporedju, vrstni red pa označuje n, torej ko računamo npr. deseti člen, uporabimo za n=10 in ga vstavimo v splošni člen. Dobljeno število je vrednost tega člena.
 • Formule, teorijo in nekaj nalog dobiš tukaj 
 • Več nalog dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

zaporedja členi naloga matzapiski.si

ZAPOREDJA
Kateri so prvi trije členi podanega zaporedja?
 
Namig, kako izračunati prve tri člene zaporedja:
 • Prvi člen ima n=1, zato vstavimo v vse n-je 1 in izračunamo.
 • Nato nadaljujemo še z drugim in tretjim členom.
 • Pazimo, da sodi eksponenti uničijo minus, lihi pa ne.
 • Več rešenih nalog iz snovi zaporedja in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vektorji skalarni produkt pravokotnih vektorjev naloga matzapiski.si

VEKTORJI - SKALARNI PRODUKT
Kolikšen je skalarni produkt dveh pravokotnih vektorjev?
 
Namig za izračun skalarnega produkta pravokotnih vektorjev:
 • To se je najbolje kar naučit, da je skalarni produkt dveh pravokotnih vektorjev enak 0 ;)
 • Formulce za vektorje si poglej tukaj, naloge pa v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vsota vektorjev naloga matzapiski.si

VEKTORJI - VSOTA VEKTORJEV PODANIH S KOMPONENTAMI
Izračunaj vsoto vektorjev!
 
Namig za računanje z vektorji podanimi s komponentami:
 • Kako računati z vektorji podanimi s komponentami poglej tukaj, uporabi pravo formulo in izračunaj vsoto
 • Pazi, da pri vsoti in razliki vektorjev ter pri množenju vektorja s skalarjem (številko) ohranimo obliko - torej oklepaj in vejice med komponentami! 
 • Več nalog dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo