Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaMZ2021 predprodaja pasicadol

 • matPole prednarocniska akcija oglaspodmenijem 1200x501

Liki ustni del splosna matura

 
GEOMETRIJSKI LIKI
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Navedite formule za izračun ploščin paralelograma, trikotnika, deltoida in trapeza.
 • Navedite formule za izračun ploščin kvadrata, pravokotnika, romba, enakostraničnega trikotnika in pravokotnega trikotnika.
 • Navedite formuli za ploščino in obseg kroga. Kako izračunamo dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka?

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Izpeljite formuli za ploščino paralelograma in trapeza.
 • Izpeljite formuli za ploščino trikotnika in deltoida.
 • Pravilni n-kotnik ( n ∈ ℕ, n je večji ali enak 3 ) je včrtan krogu s polmerom R. Izrazi njegovo stranico in ploščino z danim polmerom.

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Za odgovore za GEOMETRIJSKA TELESA klikni tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Vsota kvadratov formule matzapiski

IZRAZI - VSOTA KVADRATOV

Katera formula za vsoto kvadratov je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Absolutna vrednost kompleksnega stevila formule matzapiski.si

FORMULA ZA ABSOLUTNO VREDNOST KOMPLEKSNEGA ŠTEVILA
Katera formula za absolutno vrednost kompleksnega števila je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Kompleksna stevila naloga matzapiski.si

KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poenostavi izraz ;)
 
Namig, kako poenostaviti izraz:
 • Ker je prvi člen v absolutni vrednosti, moramo upoštevati formulo za izračun absolutne vrednosti kompleksnega števila, ki je napisana spodaj v namigu. Pazi, da je a=3, b=-4 brez i!
 • i16 = ix i4x ix i4, ker je i4=1 je torej drugi člen tudi 1.
 • Nato člena samo še seštejemo in to je to :)
 • Več rešenih nalog iz snovi kompleksna števila in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kompleksna naloga matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

MATminutka
KOMPLEKSNA ŠTEVILA - poenostavljanje izrazov
Kako ti gredo kompleksna števila?
Reši izraz in rešitev preveri tako, da klikneš na levo slikco :)
 
Namig:
 • vsem i-jem odpravi potence
 • pri drugem členu najprej upoštevaj konjugiranje (da i-ju spremeniš predznak), nato šele kvadriraj dvočlenik
 • nato seštejemo realne komponente skupaj in imaginarne (tiste z i-jem) skupaj

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI

 

 

Kompleksna stevila ustni del splosna matura

 
KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Povejte razloge za vpeljavo kompleksnih števil in definirajte množico ℂ.
 • Naštejte računske operacije v ℂ in razložite njihove lastnosti.
 • Definirajte absolutno vrednost kompleksnega števila in naštejte njene lastnosti.
 • Definirajte konjugirano kompleksno število z in naštejte lastnosti konjugiranja.
 • Kako upodobimo kompleksna števila v kompleksni ravnini? Ponazorite v kompleksni ravnini osnovne operacije v ℂ: seštevanje, množenje z (-1) , množenje s pozitivnim realnim številom, konjugiranje.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Pokaži, da je konjugirana vrednost vsote dveh kompleksnih števil enaka vsoti njunih konjugiranih vrednosti.
 • Pokaži, da je konjugirana vrednost produkta dveh kompleksnih števil enaka produktu njunih konjugiranih vrednosti.
 • V kompleksni ravnini ponazori množico vseh kompleksnih števil:
  • z dano absolutno vrednostjo,
  • z dano realno komponento,
  • z dano imaginarno komponento,
  • z realno komponento, enako imaginarni komponenti.

Za odgovore klikni na levo slikco.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Intervali ustni del splosna matura

 
INTERVALI
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Definirajte interval. Naštejte vrste intervalov, zapišite jih in ponazorite na številski premici.

  

Za odgovore klikni na levo slikco.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Naredi sestico naloga matzapiski.si

NAREDI ŠESTICO
Razvedrilna matematika
Doriši eno črto ali krivuljo, da dobiš število šest :) 

 

Za rešitev klikni na levo slikco :)

 

Reši še kakšno nalogo, klikni tukaj. 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Procenti POM9 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Računanje s procenti oz. odstotki
Računanje s procenti pa prav pride tudi zunaj šole, zato je pomaga, če vemo, kako bi izračunali npr. znižano ceno. Veš koliko je cena bunde po znižanju? Rešitev preveri s klikom na slikco :)

Namig, kako se računa s procenti oz. odstotki:

 • Kar nekaj je načinov, kako računamo s procenti - v trgovini si lahko privoščimo bolj približne izračune, v šoli pa le natančne - lahko s križnim računom, s formulo za znižanje/zvišanje pa še kaj bi se našlo - klikni na levo slikco in poglej 3 predstavljene načine :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

procenti delez celota formule matzapiski.si

ODSTOTKI, DELEŽ in CELOTA
Glede na podani trikotnik, ki je v pomoč pri formulah za računanje procentov, deleža ali celote, povej, katere formule so pravilne?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo