Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 • MatPole kombo matzapiski.si

Odstotki ustni del splosna matura

 
ODSTOTKI
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Razloži pojme: razmerje, osnova, delež, relativni delež in odstotek.

  

Za odgovore klikni na levo slikco.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

potence naloga matzapiski.si

POTENCE
Upoštevaj pravila za računanje s potencami in izračunaj dani izraz. 
 
Namig, kako računati s potencami:
 • Če poznaš pravila, je ta izračun precej hiter in enostaven, zato ponovi, kako se množi z istimi osnovami v knjigi Matzapiski
 • da negativni eksponent zamenja števec in imenovalec ulomka

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco ;)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

koreni naloga matzapiski.si

KORENI IN POTENCE - IZRAČUNAJ
Kakšen je rezultat računa na levi strani?
 
Namig za računanje s koreni in potencami:

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Racunanje s potencami deljenje istih osnov formule matzapiski

RAČUNANJE S POTENCAMI - DELJENJE POTENC Z ISTIMA OSNOVAMA

Katera formula za deljenje potenc z istima osnovama je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Potence koreni ustni del splosna matura

 
PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI IN KORENI
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Naštejte in utemeljite pravila za računanje s potencami z naravnimi eksponenti.
 • Definirajte potenco z negativnim celim eksponentom in naštejte pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.
 • Definirajte n -ti koren ( n ∈ ℕ). Naštejte pravila za računanje s koreni.
 • Definirajte potenco s pozitivno osnovo in racionalnim eksponentom ter povejte pravila za računanje s takimi potencami.

  

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Algebrske enacbe ustni del splosna matura

 
ALGEBRSKE ENAČBE
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Obravnavaj linearno enačbo ax + b = 0, a, b ∈ ℝ.

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

izrazi naloga matzapiski.si

IZRAZI
Kvadriraj oba člena, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Kvadriraj vsak člen posebej
 • Pri prvem členu upoštevaj, da sodi eksponent uniči minus
 • Srednji minus ostane, ker ni v oklepaju, zato ga kvadrat ne spremeni v plus
 • Nato še kvadriraj zadnji člen in upoštevaj, da potenca s potenco se množi!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Absolutna vrednost matura naloga matzapiski.si

ABSOLUTNA VREDNOST
Izračunaj primer. Kolikšen rezultat dobiš?
 
Namig za računanje z absolutnimi vrednostmi:
 • Najprej si spodaj podčrtaj, katere dve črtici pašeta skupaj, nato najprej reši notranje absolutne vrednosti, nato še zunanje, tako kot pri oklepajih. Vse iz absolutne vrednosti pa seveda upoštevaj, da je pozitivno. Dobiš pravilen rezultat? Klikni na slikco in preveri :)
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kvadrat vsote naloga matzapiski.si

IZRAZI - KVADRAT VSOTE
Kvadriraj vsoto dvočlenika. 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Najprej zapiši osnovno formulo za kvadrat vsote dvočlenika!
 • Nato upoštevaj, da sta prvi in zadnji člen kvadrata, kar pomeni, da sta vedno pozitivna!
 • Ne pozabi pa še srednjega člena, kjer zmnožiš vse videno (tudi potenco upoštevaj kot krat 2)
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

ostanidoma ss matzapiski.si

 
#ostanidoma
SPLETNA MATRGOVINCA DELUJE NEMOTENO :)

 

Da bo dostava paketkov čim bolj varna, bo GLS dostavo izvajal na prostem in brez kontaktov.
Da bo kontaktov še manj, izberite plačilo po predračunu.
Na ta način bomo dodatno pripomogli k zaščiti tako sebe kot dostavljalca. 
Hvala za tvojo skrbnost in razumevanje. Ostanite zdravi :D
crte
Poenostavi si učenje od doma s knjigicami matzapiski in z zapiski na strani matzapiski.si :)