matzapiski.si

Splosni clen geometrijskega zaporedja formule matzapiski.si

GEOMETRIJSKO ZAPOREDJE - SPLOŠNI ČLEN

Katera formula za splošni člen geometrijskega zaporedja je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

zaporedja cetrticlen naloga matzapiski.si

ZAPOREDJA
Izračunaj četrti člen podanega zaporedja
 
Namig za izračun določenega člena:
 • Ko iščemo določeni člen, je to vrstni red tega člena v tem zaporedju, vrstni red pa označuje n, torej ko računamo npr. deseti člen, uporabimo za n=10 in ga vstavimo v splošni člen. Dobljeno število je vrednost tega člena.
 • Formule, teorijo in nekaj nalog dobiš tukaj 
 • Več nalog dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

aritmeticno zaporedje naloga matzapiski.si

ARITMETIČNO ZAPOREDJE
Kakšno vrednost ima 21. člen aritmetičnega zaporedja s prvim členom -5 in razliko 4?
 
Namig, kako izračunati člen zaporedja:
 • Najprej izpišemo podatke: prvi člen=-5, n=21 in razliko d=4.
 • Pazimo za katero zaporedje gre, da uporabimo pravo formulo - tokrat splošni člen aritmetičnega zaporedja
 • Nato podatke vstavimo v formulo in izračunamo 21. člen.
 • Več rešenih nalog iz snovi zaporedja in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Splosni clen aritmeticnega zaporedja formule matzapiski.si

ARITMETIČNO ZAPOREDJE - SPLOŠNI ČLEN

Katera formula za splošni člen aritmetičnega zaporedja je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

zaporedja členi naloga matzapiski.si

ZAPOREDJA
Kateri so prvi trije členi podanega zaporedja?
 
Namig, kako izračunati prve tri člene zaporedja:
 • Prvi člen ima n=1, zato vstavimo v vse n-je 1 in izračunamo.
 • Nato nadaljujemo še z drugim in tretjim členom.
 • Pazimo, da sodi eksponenti uničijo minus, lihi pa ne.
 • Več rešenih nalog iz snovi zaporedja in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vektorji skalarni produkt pravokotnih vektorjev naloga matzapiski.si

VEKTORJI - SKALARNI PRODUKT
Kolikšen je skalarni produkt dveh pravokotnih vektorjev?
 
Namig za izračun skalarnega produkta pravokotnih vektorjev:
 • To se je najbolje kar naučit, da je skalarni produkt dveh pravokotnih vektorjev enak 0 ;)
 • Formulce za vektorje si poglej tukaj, naloge pa v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vsota vektorjev naloga matzapiski.si

VEKTORJI - VSOTA VEKTORJEV PODANIH S KOMPONENTAMI
Izračunaj vsoto vektorjev!
 
Namig za računanje z vektorji podanimi s komponentami:
 • Kako računati z vektorji podanimi s komponentami poglej tukaj, uporabi pravo formulo in izračunaj vsoto
 • Pazi, da pri vsoti in razliki vektorjev ter pri množenju vektorja s skalarjem (številko) ohranimo obliko - torej oklepaj in vejice med komponentami! 
 • Več nalog dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Vektorji ustni del splosna matura

 
VEKTORJI
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO 

 • Kako seštevamo vektorje in kaj je vsota vektorjev? Definirajte ničelni vektor in nasprotni vektor danega vektorja. Kako odštevamo vektorje?
 • Definirajte množenje vektorja s številom (skalarjem) in naštejte lastnosti te operacije. Kdaj sta vektorja kolinearna? Kaj je enotski vektor?
 • Definirajte linearno kombinacijo vektorjev. Kaj je baza ravnine2 (prostora3)? Na koliko načinov lahko izrazimo vektor kot linearno kombinacijo baznih vektorjev? Kaj je ortonormirana baza prostora ℝ3?
 • Opišite pravokotni koordinatni sistem v prostoru. Kaj je krajevni vektor točke A ? Zapišite krajevni vektor r točke A (a1, a2, a3) v standardni ortonormirani bazi.
 • Izrazite koordinate razpolovišča daljice AB (v prostoru) s koordinatami krajišč A in B.
 • Definirajte skalarni produkt in naštejte njegove lastnosti. Navedite kriterij za ugotavljanje pravokotnosti dveh vektorjev.
 • Kako izračunamo skalarni produkt vektorjev, izraženih s standardno ortonormirano bazo? Kako izračunamo dolžino vektorja in kot med vektorjema? 

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Definiraj linearno kombinacijo vektorjev. Kdaj so vektorji v ravnini ℝ2 (v prostoru ℝ3 ) linearno neodvisni? Kaj je baza ravnine (prostora)? Na koliko načinov lahko izrazimo vektor kot linearno kombinacijo danih baznih vektorjev v ravnini (v prostoru)?
 • Izrazi koordinate razpolovišča daljice AB (v prostoru) s koordinatami krajišč A in B. Formulo izpelji z vektorji.
 • Izrazite koordinate težišča trikotnika ABC (v prostoru) s koordinatami oglišč A, B in C. Formulo izpelji z vektorji.

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Poglej še odgovore na vprašanja za TELESA.

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

vektorji kolinearni naloga matzapiski.si

KOLINEARNI VEKTORJI
Katero formulo uporabimo za kolinearnost vektorjev?
 
Namig za računanje z vektorji:
 • Da poznamo pravo formulo, moramo preštudirati teorijo in pravila za računanje z vektorji. 
 • Formule za vektorje in osnovna pravila in postopke dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog za računanje z vektorji pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

telesa vrtenine naloga matzapiski.si

TELESA - VRTENINE
Podani kvadrat zavrti okrog njegove stranice. Katero telo - vrtenino dobimo?
 
Namig, kako ugotovimo, katero telo dobimo:
 • Dani lik, v tem primeru kvadrat, narišemo še na desni strani, torej v smeri, v katero se zavrti.
 • Nato si predstavljamo, da se ta kvadrat vrti v desno in ugotovimo, da dobimo krog spodaj in zgoraj - kar je osnovna ploskev valja.
 • Na kratko razloženo teorijo za geometrijo dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi geometrija in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo