Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 • MatPole kombo matzapiski.si

kvadratna funkcija graf naloga matzapiski.si

KVADRATNA FUNKCIJA
Narisana sta dva grafa kvadratne funkcije. Kateri graf ima predpis, ki je napisan na levi?
 
Namig, kako ugotoviti graf katere funkcije je narisan:
 • Poznati moramo premike in raztege grafov:
 • če je število pri x-u v oklepaju, premikamo graf levo ali desno:
  • če je število negativno, gre za premik v desno!!
  • če je število pozitivno, gre za premik v levo!!
 • število na koncu pomeni premik grafa gor ali dol:
  • pozitivno število pomeni premik navzgor
  • negativno število pa pomeni premik navzdol
 • Teorijo za snov kvadratna funkcija dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog iz snovi kvadratna funkcija, kvadratne enačbe, neenačbe, risanje grafov ... pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kvadratna funkcija temenska oblika naloga matzapiski.si

KVADRATNA FUNKCIJA - TEMENSKA OBLIKA
Podana je kvadratna funkcija v splošni obliki. Spremeni jo v temensko, katero dobiš?
 
Namig, kako preoblikovati splošno obliko v temensko obliko:
 • Iz splošne oblike razberemo a, b in c.
 • Koeficiente vstavimo v formuli za p in q (klikni na levo sliko, da vidiš formule).
 • Ko izračunamo p in q, ju vstavimo v temensko obliko. Koeficient a pa prepišemo iz splošne oblike.
 • Na kratko razloženo teorijo za kvadratno funkcijo dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi kvadratna funkcija in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Linearna funkcija 2 matura naloga matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA
Zapiši enačbo premice. Katera rešitev je pravilna?
 
Namig, kako zapisati enačbo premice:
 • Oblike premice so tri: eksplicitna, implicitna in segmenta.
 • Ker lahko v tem primeru iz grafa razberemo obe presečišči s koordinatnima osema, lahko uporabimo segmentno obliko enačbo premice, v katero namesto n in m vstavimo začetno vrednost in ničlo.
 • Nato enačbo preoblikujemo v eksplicitno obliko.
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija in linearne enačbe, neenačbe, sistemi enačb in sistemi neenačb pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Solske pocitnice in prosti dnevi 2019 2020

DATUMI ŠOLSKIH POČITNIC in PROSTIH DNI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
jesenske počitnice oz. krompirjeve, novoletne počitnice, zimske počitnice, prvomajske počitnice, poletne počitnice in prosti dnevi - Prešernov dan, velikonočni ponedeljek in dan državnosti

 

Pregled vseh počitnic in prostih dni v šolskem letu 2019/2020 za boljši pregled in organizacijo prostih dni, pa tudi šolskih. Lažje se je še malo potrudit, če veš, da kmalu pridejo prosti dnevi :) Počitnic pa je kar nekaj, skoraj vsaka dva meseca :D Pa še tri dni imamo frej zaradi praznikov, kar pa tudi pride prav. Tako da si lahko natisneš koledarček, ga pripopaš na vidno mesto in se maksimalno potrudiš do vsakega predaha, potem si pa daš duška in zasluženo uživaš :D

 

Tekmovanja datumi solsko leto 2019 2020

DATUMI TEKMOVANJ
MATEMATIKA, LOGIKA, RAČUNALNIŠTVO, NARAVOSLOVJE ...
Vsako leto se je na šolah možno udeležiti veliko tekmovanj na različnih področjih. Zaradi boljše preglednosti in lažje priprave na tekmovanja so tukaj združena tekmovanja na enem mestu. Izbrana tekmovanja so bolj ali manj povezana z matematiko, tako da slovenščine, angleščine in podobnih tukaj ni.
Na spisku je zapisan mesec tekmovanja, datum šolskega in državnega (če ga tekmovanje ima) in link do spletne strani z več informacijami, preteklimi tekmovanji ipd.
Če se ti zdi, da bi lahko vključili v seznam še kakšno tekmovanje, mi pa kar napiši na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. :D

 

maturitetna pola matematika matzapiski 22

     

Klikni in si sprintaj maturitetno polo za matematiko. 

 

POLA klikniinresi 

 

 

MaratonPol knjiga matzapiski

 

 

 

 

LastnostiFunkcij naloge resitve matzapiski.si ss

 

klik

2. LETNIK - uporabno v vseh letnikih
VSEBINA: NALOGE IN REŠITVE ZA DOLOČANJE LASTNOSTI FUNKCIJ
Na predlogah je narisanih 8 grafov, katerim je potrebno določiti vse lastnosti.
Lastnosti so razdeljene glede na os, po kateri zapišemo rešitve:
ABSCISNA OS - x os
Te lastnosti določamo po x osi
1. Ničle (točke, kjer graf seka oz. se dotika x osi)
2. Definicijsko območje (širina grafa)
3. Naraščanje (kje bi se po grafu sprehajali navzgor, gledamo nujno iz leve proti desni)
4. Padanje (kje bi se po grafu sprehajali navzdol, gledamo nujno iz leve proti desni)
5. Pozitivna (kje je graf nad x osjo)
6. Nenegativna (kje je graf nad x osjo in vključno z ničlami - ničle imajo oglati oklepaj)
7. Negativna (kje je graf pod x osjo)
8. Konveksnost (najlažje določimo, da si predstavljamo, da je narisan graf kot usta - če se smejejo, je funkcija tam konveksna, če so žalostna, je tam konkavna)
9. Konkavnost (glej konveksnost)
ORDINATNA OS - y os
Te lastnosti določamo po y osi:
1. Začetna vrednost (točka, v kateri graf seka y os)
2. Zaloga vrednosti (višina grafa)
3. Omejenost (ali gre graf v neskončnost in v minus neskončnost - če se kje prej ustavi - tam je omejen)
OSTALO
Te lastnosti ne določamo glede na x ali y os, ampak imajo druga pravila:
1. Sodost (če je graf zrcalen na y os - torej, če bi list prepognili po y osi ali bi se levi in desni del grafa pokrila)
2. Lihost (če je graf zrcalen glede na koordinatno izhodišče)
3. Injektivnost (če vse vodoravne črte, ki bi jih narisali, graf seka samo 1x)
4. Surjektivnost (če je zaloga vrednsti vsa realna števila)
5. Bijektivnost (če je hkrati injektivna in surjektivna, potem je tudi bijektivna)
6. Inverzna (če je injektivna, potem ji lahko narišemo/izračunamo tudi inverzno funkcijo)
 
 

enjiga

racionalizacija korenov ikona

klik

RACIONALIZACIJA KORENOV (za gimnazije)
Vsebina: Rešeni težji primeri racionalizacije korenov