POKLICNA MATURA - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

POKLICNA MATURA

Formule na poklicni maturi matzapiski.si

klik

POKLICNA MATURA 
Formule, ki so priložene poli na poklicni maturi
  

Podane so formule za:

 • Pravokotni koordinatni sistem v ravnini in linearna funkcija
 • Ravninska geometrija (liki)
 • Površine in prostornine geometrijskih teles
 • Kotne funkcije
 • Kvadratna funkcija, kvadratna enačba
 • Logaritmi
 • Zaporedja in obrestni račun
 • Obdelava podatkov (statistika)
 • Odvod
 • Kombinatorika in verjetnostni račun

Reši še maturitetno polo: Pomlad 2014

 

 

 

MaturitetnaPola 7junij2014 poklicnamatura matematika matzapiski

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • poenostavi račun s koreni in potencami
 • zapiši enačbo premice
 • linearna neenačba
 • kombinatorika - kombinacije
 • tekstna naloga s procenti
 • kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x)
 • geometrijsko zaporedje
 • graf racionalne funkcije
 • geometrija v ravnini - nariši trikotnik in izračunaj kote

2. del

 • polinomi - ničla, začetna vrednost, ekstremi in graf polinoma
 • geometrija v prostoru - šeststrana prizma
 • statistika
 
 
 
 
 
 
 

1 POM FEB14

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
4. FEBRUAR 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • razlike med naravnimi, iracionalnimi, realnimi in racionalnimi števili
 • poenostavi izraz
 • kombinatorika
 • geometrija v prostoru - polkrogla
 • geometrijsko zaporedje
 • graf polinoma
 • statistika - modus, mediana, aritmetična sredina
 • eksponentna enačba
 • geometrija v ravnini - pravokotnik

2. del

 • linearna funkcija - premica
 • geometrija v prostoru - valj in kvader
 • aritmetično zaporedje

 

 

 

 

Procenti POM9 matzapiski

PONAVLJAMO ZA MATURO
Računanje s procenti oz. odstotki
Računanje s procenti pa prav pride tudi zunaj šole, zato je pomaga, če vemo, kako bi izračunali npr. znižano ceno. Veš koliko je cena bunde po znižanju? Rešitev preveri s klikom na slikco :)

Namig, kako se računa s procenti oz. odstotki:

 • Kar nekaj je načinov, kako računamo s procenti - v trgovini si lahko privoščimo bolj približne izračune, v šoli pa le natančne - lahko s:
  • križnim računom,
  • s formulo za znižanje/zvišanje pa še kaj bi se našlo
 • Za rešitev naloge klikni in poglej 3 predstavljene načine računanje s procenti :)

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Absolutna vrednost POM10 matzapiski

PONAVLJAMO ZA MATURO
Absolutna vrednost
Pri računanju z absolutnimi vrednostmi si pomagajmo, da najdemo par navpičnic, ki paše skupaj (kot pri oklepajih) in rešimo najprej notranje, nato šele zunanje. Reši tale račun in rešitev preveri s klikom na slikco :)

Namig, kako se računa absolutno vrednostjo:

 • Kot je omenjeno že zgoraj, podčrtaj katere absolutne vrednosti pašejo skupaj in reši najprej notranje. 
 • Reši absolutno vrednost pomeni, da kar je v absolutni vrednosti najprej izračunamo, če je treba, nato pa ko imamo samo še eno številko, jo zapišemo pozitivno, ko absolutno vrednost odpravimo, npr. l-2l=2 ali l2l=2.

 

 • Za rešitev naloge klikni in poglej 3 predstavljene načine računanje s procenti :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Mnozenje ulomkov POM8 matzapiski

PONAVLJAMO ZA MATURO
Množenje ulomkov
Tudi pri množenju se rado zatakne - ali množim samo z zgornjim ali z obema? Zmnoži ulomek in preveri, če imaš prav ;)  - klikni na sliko.

 

Namig, kako se množi ulomke:

 • Pri množenju ulomkov množimo števce skupaj, imenovalce pa skupaj. 
 • V tem primeru je število 2 števec, zato ga množiš samo s 3!

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Sestevanje ulomkov POM7 matzapiski

PONAVLJAMO ZA MATURO
Seštevanje in odštevanje ulomkov
Uf, tole se pa že v osnovni šoli obravnava, ampak še zmeraj tako rado povzroča preglavice. Seštej ulomka in rešitev preveri s klikom na slikco.

 

Namig, kako se sešteva ali pa odšteva ulomke:

 • Pri seštevanju in odštevanju ulomkov najprej okrajšamo posamezne ulomke (če gre), potem pa poiščemo skupni imenovalec. 
 • S čimer pomnožimo imenovalce, množimo tudi števce. 
 • Ko sta imenovalca enaka, seštejemo števca.
 • Za vsak slučaj: imenovalec je tista številka spodaj, števec pa zgornja :)

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Delitelj veckratnik POM6 matzapiski

PONAVLJAMO ZA MATURO
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Dve števili sta že zapisani kot produkt praštevil, tvoja naloga je le, da poiščeš njun največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik.

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Resevanje linearnih enacb ponavljamo za maturo matzapiski.si

PONAVLJAMO ZA MATURO
Reševanje linearnih enačb
Kako rešujemo linearne enačbe?
Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.

 

Postopek reševanja:

 • Odpravi oklepaje
 • Vse člene z x-i prenesi na eno stran, številke na drugo stran
 • Izrazi x, tako da deliš s številko, ki je ob x-u

 

 • Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

  

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo