POKLICNA MATURA - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

POKLICNA MATURA

Procenti POM9 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Računanje s procenti oz. odstotki
Računanje s procenti pa prav pride tudi zunaj šole, zato je pomaga, če vemo, kako bi izračunali npr. znižano ceno. Veš koliko je cena bunde po znižanju? Rešitev preveri s klikom na slikco :)

Namig, kako se računa s procenti oz. odstotki:

 • Kar nekaj je načinov, kako računamo s procenti - v trgovini si lahko privoščimo bolj približne izračune, v šoli pa le natančne - lahko s križnim računom, s formulo za znižanje/zvišanje pa še kaj bi se našlo - klikni na levo slikco in poglej 3 predstavljene načine :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

 

18 poklicna.matura3

klik

 

 

POKLICNA MATURA 
Vsebina: Formule na poklicni maturi
  
 • Pravokotni koordinatni sistem v ravnini in linearna funkcija
 • Ravninska geometrija (liki)
 • Površine in prostornine geometrijskih teles
 • Kotne funkcije
 • Kvadratna funkcija, kvadratna enačba
 • Logaritmi
 • Zaporedja in obrestni račun
 • Obdelava podatkov (statistika)
 • Odvod
 • Kombinatorika in verjetnostni račun
 

1 POM FEB14

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
4. FEBRUAR 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • razlike med naravnimi, iracionalnimi, realnimi in racionalnimi števili
 • poenostavi izraz
 • kombinatorika
 • geometrija v prostoru - polkrogla
 • geometrijsko zaporedje
 • graf polinoma
 • statistika - modus, mediana, aritmetična sredina
 • eksponentna enačba
 • geometrija v ravnini - pravokotnik

2. del

 • linearna funkcija - premica
 • geometrija v prostoru - valj in kvader
 • aritmetično zaporedje
 
 
 
 
 
 
 

MaturitetnaPola 7junij2014 poklicnamatura matematika matzapiski

klik

REŠENA POKLICNA MATURITETNA POLA
7. JUNIJ 2014
Vsebina: Rešene naloge s postopki
 

1. del

 • poenostavi račun s koreni in potencami
 • zapiši enačbo premice
 • linearna neenačba
 • kombinatorika - kombinacije
 • tekstna naloga s procenti
 • kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x)
 • geometrijsko zaporedje
 • graf racionalne funkcije
 • geometrija v ravnini - nariši trikotnik in izračunaj kote

2. del

 • polinomi - ničla, začetna vrednost, ekstremi in graf polinoma
 • geometrija v prostoru - šeststrana prizma
 • statistika
 
 
 
 
 
 

Absolutna vrednost POM10 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA MATURO
Absolutna vrednost
Pri računanju z absolutnimi vrednostmi si pomagajmo, da najdemo par navpičnic, ki paše skupaj (kot pri oklepajih) in rešimo najprej notranje, nato šele zunanje. Reši tale račun in rešitev preveri s klikom na slikco :)

Namig, kako se računa absolutno vrednostjo:

 • Kot je omenjeno že zgoraj, podčrtaj katere absolutne vrednosti pašejo skupaj in reši najprej notranje. 
 • Reši absolutno vrednost pomeni, da kar je v absolutni vrednosti najprej izračunamo, če je treba, nato pa ko imamo samo še eno številko, jo zapišemo pozitivno, ko absolutno vrednost odpravimo, npr. l-2l=2 ali l2l=2.

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

Mnozenje ulomkov POM8 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Množenje ulomkov
Tudi pri množenju se rado zatakne - ali množim samo z zgornjim ali z obema? Zmnoži ulomek in preveri, če imaš prav ;)  - klikni na sliko.

 

Namig, kako se množi ulomke:

 • Pri množenju ulomkov množimo števce skupaj, imenovalce pa skupaj. 
 • V tem primeru je število 2 števec, zato ga množiš samo s 3!

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

Sestevanje ulomkov POM7 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Seštevanje in odštevanje ulomkov
Uf, tole se pa že v osnovni šoli obravnava, ampak še zmeraj tako rado povzroča preglavice. Seštej ulomka in rešitev preveri s klikom na slikco.

 

Namig, kako se sešteva ali pa odšteva ulomke:

 • Pri seštevanju in odštevanju ulomkov najprej okrajšamo posamezne ulomke (če gre), potem pa poiščemo skupni imenovalec. 
 • S čimer pomnožimo imenovalce, množimo tudi števce. 
 • Ko sta imenovalca enaka, seštejemo števca.
 • Za vsak slučaj: imenovalec je tista številka spodaj, števec pa zgornja :)

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

Delitelj veckratnik POM6 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Dve števili sta že zapisani kot produkt praštevil, tvoja naloga je le, da poiščeš njun največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik.
Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

 

Teorija:

 • Največji skupni delitelj dobimo tako, da pri obeh številih poiščemo skupne osnove in pri vsaki skupni osnovi uporabimo manjšo potenco - to uporabjamo pri krajšanju ulomkov
 • Najmanjši skupni večkratnik dobimo tako, da pri obeh številih uporabimo vse različne osnove in največje potence - to uporabljamo pri iskanju skupnega imenovalca
 • Tuji števili sta števili, ki imata za največji skupni delitelj le število 1

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

Prastevila sestavljena stevila POM5 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Praštevila in sestavljena števila
Veš kateri dve praštevili manjkata?
Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

 

Teorija:

 • Naravna števila delimo na število 1, praštevila in sestavljena števila.
 • Praštevila imajo samo dva delitelja, samega sebe in število 1. Edino sodo praštevilo je število 2, vsa ostala praštevila so liha.
 • Sestavljena števila imajo več kot dva delitelja. 

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)

FB MATZAPISKI

 

 

 

Izrazi POM4 matzapiski

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;)

PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURO
Računanje z izrazi
Ponovimo kvadrat vsote dvočlenika, kvadrat razlike dvočlenika, kub vsote in razlike dvočlenika, vsota in razlika kvadratov, vsota in razlika kubov, vietovo pravilo in reševanje 4-členika.
Pomagaj si z naštetimi pravili in reši podani primer.
Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

 

Namig:

 • Potenca ima prednost, zato najprej skvadriramo dvočlenik, vendar pazimo, ker je pred oklepajem minus, ki bo po potenciranju členom spremenil predznak.
 • (x-3)(x+3) lahko rešujemo na daljši način tako, da množimo vsak člen z vsakim ali pa hitrejši način, da upoštevamo razliko kvadratov (torej prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat)
 • nato seštejemo člene z istimi stopnjami in na koncu dani izraz še razstavimo

 

 

Na facebooku pridno ponavljamo formule in rešujemo naloge, pridruži se nam :)
FB MATZAPISKI