POLINOMI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ22 pasica spodaj

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

15 POLINOMI

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: POLINOMI (3. letnik)

Vsebina:

  • Oblike enačb polinomov
  • Osnovni izrek o deljenju polinomov
  • Deljenje polinomov
  • Seštevanje, odštevanje in množenje polinomov
  • Enakost polinomov
  • Hornerjev algoritem
  • Predpis za funkcijo
  • Graf polinoma
  • Absolutna vrednost pri risanju polinomov
  • Presečišče grafov
  • Neenačbe
  • Definicijsko območje
  • Popoln kvadrat
  • Ostale naloge:
   • Določi vodilni člen, koeficient in prosti člen polinoma
   • Razstavi polinom na linearne faktorje
   • Za katero število a je 5 ničla polinoma
   • Računanje ničel in reševanje enačb
   • Koliko ničel ima polinom?
   • Izračunaj vrednost polinoma