matzapiski.si

PONAVLJAMO

koordinatni sistem razdalja med tockama naloga matzapiski.si

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI
Kolikšna je razdalja med točkama A in B?
 
Namig za računanje razdalje med točkama:
 • Za izračun razdalje med točkama uporabimo le ustrezno formulo ;)
 • Na ustnem na maturi je potrebno znati speljati to formulo!
 • Formule in naloge iz snovi koordinatni sistem v ravnini - ploščina trikotnika, razdalja med točkama, razpolovišče daljice, kolinearne točke in množice rešitev dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

enacba 2 naloga matzapiski.si

ENAČBE
Katere rešitve ima enačba na levi?
 
Namig za računanje enačb:
 • Loči načine reševanja enačb glede na njihovo stopnjo - vsaka stopnja ima svoje postopke in pravila - poglej si jih tukaj
 • Več nalog z enačbami raznih stopenj in oblik pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

zaporedja clen naloga matzapiski.si

ZAPOREDJA
Kateri člen podanega zaporedja ima vrednost 29?
 
Namig za računanje členov zaporedja:
 • Da izračunamo iskani člen, zaporedje enačimo z 29.
 • Dobimo eksponento enačbo, tako da moramo znati reševati tudi eksponentne enačbe.
 • Formule za zaporedja dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog za računanje z zaporedji in kako rešujemo eksponentne enačbe pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

povrsina sobe naloga matzapiski.si

POVRŠINA TELESA  - KVADRA
Za koliko kvadratnih metrov moramo kupiti barvo, da pobarvamo stene sobe?
 
Namig za računanje s telesi:
 • Ker bi barvali le stene, potem potrebujemo izračunati, koliko kvadratnih metrov merijo stene, za kar potrebujemo formulo za izračun ploščine pravokotnika - izračunamo vse 4 stene in jih seštejemo (to je ena možnost).
 • Formule za like in telesa tukaj
 • Več rešenih nalog za geometrijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

ploscina trikotnika naloga matzapiski.si

PLOŠČINA TRIKOTNIKA
Kolikšna je ploščina trikotnika, ki ga premici oklepata z abscisno osjo?
 
Namig za računanje ploščine trikotnikov:
 • Ločimo 4 vrste trikotnikov - pravokotni trikotnik, poljubni trikotnik, enakostranični trikotnik in enakokraki trikotnik - vsak ima svoja pravila in formule za računanje ploščine, zato je prva stvar, da ugotovimo, kateri trikotnik imamo, nato pa da glede na podane podatke izberemo ustrezno formulo.
 • Poljubni trikotnik ima kar tri različne formule za izračun ploščine: če poznamo višino, če poznamo kot ali pa če so podane vse stranice (heronov obrazec).
 • Poglej like in formule za ploščino tukaj
 • Več rešenih nalog za geometrijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kotne enacbe naloga matzapiski.si

KOTNE FUNKCIJE - ENAČBE
Poveži leve enačbe z ustreznimi rešitvami na desni strani na intervalu od 0-360 stopinj.
 
Namig za računanje trigonometričnih enačb:
 • Najlažje si predstavljamo rešitve na enotski krožnici
 • Na enotski krožnici moramo vedeti, da je sinus na y osi od -1 do 1, kosinus pa na x osi od -1 in 1
 • Nato označimo, kje je npr. sinus 1/2 in dobimo dva kota, ki ustrezata pogoju
 • Glede na kvadrant izračunamo kote - podrobno rešene naloge dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

aritmeticno zaporedje pocepi naloga matzapiski.si

VSOTA ARITMETIČNEGA ZAPOREDJA
Žiga dela počepe. Koliko jih naredi v 30. dneh?
 
Namig za računanje vsote:
 • V nalogi najprej izpišemo podatke, da vidimo, kaj imamo podano in kaj sploh iščemo
 • Če se nekaj ponavlja, je podano aritmetično ali geometrijsko zaporedje. Pri prvem se stvari povečujejo ali zmanjšujo za nekaj enot, pri geometrijskem pa se enote povečujejo za nekajkrat! Od tu dobimo ali diferenco d ali pa količnik k ali q
 • Kar imamo na začetku, predstavlja prvi člen
 • Naloga nas sprašuje, koliko počepov naredi vse skupaj - torej prvi dan + drugi dan + tretji dan +... + zadnji dan, zato nas zanima vsota zaporedja.
 • Formule, teorijo in nekaj nalog za zaporedja dobiš tukaj 
 • Več nalog iz zaporedij pa dobiš v knjigiMatzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

stozec kot ob vrhu osnega preseka naloga matzapiski.si

KOT OB VRHU OSNEGA PRESEKA STOŽCA
Kako bi izračunali kot ob vrhu osnega preseka stožca? 
 
Namig za izračun kota:
 • Najprej moramo ločiti kateri kot je x in kateri y - en je središni kot ob vrhu osnega preseka, drug pa kot med stranico in osnovno ploskvijo
 • Nato preglej, katere podatke lahko uporabimo za izračun kota, ki se nahaja v pravokotnem trikotniku in uporabi pravo kotno funkcijo.
 • Formulce si poglej tukaj, naloge pa v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

telesa kocka volumen naloga matzapiski.si

PROSTORNINA KOCKE
Katero formulo bi uporabili za izračun prostornine kocke? 
 
Namig za formule teles:

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

integrali ploscina naloga matzapiski.si

INTEGRALI - PLOŠČINE
Kako izračunamo označeno ploščino?
 
Namig, kako računati ploščine z integrali:

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco ;)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo