matzapiski.si

PONAVLJAMO

Telesa piramida kot matura naloga matzapiski.si

TELESA - PIRAMIDA - MATURITETNA NALOGA
Koliko meri kot?
 
Namig za računanje kota:
 • Previdno označi kot in pazi ali je omenjen kot med stranicami ali ploskvami!!! Tukaj je med stranskim robom s in osnovno ploskvijo, tako da gremo proti višini in dobimo pravokotni trikotnik.
 • Da uporabimo ustrezno kotno funkcijo, najprej izračunamo diagonalo s Pitagovorim izrekom.
 • Naloga je bila na maturi jeseni 2017 in je rešena v knjižici z zadnjimi tremi polami.
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Ponovi še kakšno nalogo, klikni tukaj.

Ponavljajmo skupaj za maturo, prijavi se na maturitetni vodič

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

ploscine geometrija krog naloga matzapiski.si

GEOMETRIJA - PLOŠČINE
Kakšno ploščino ima dani lik?
 
Namig, kako izračunati ploščino:
 • Poiščemo znane like - v tem primeru imamo krog in kvadrat.
 • Da dobimo osenčeno ploščino, moramo od ploščine kroga odšteti ploščino kvadrata.
 • Več rešenih nalog iz snovi geometrija, liki pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Liki paralelogram matura naloga matzapiski.si

LIKI - PARALELOGRAM - MATURITETNA NALOGA
Koliko meri ploščina paralelograma?
 
Namig za računanje ploščine paralelograma:
 • Ploščino lahko izračunamo na več načinov. S formulo z višino ali pa s formulo z vmesnim kotom. Možen način je tudi s Heronovim obrazcem (2x ploščina trikotnika). Katero formulo uporabimo, je odvisno seveda od podanih podatkov. Ker imamo tukaj obe stranici in vmesni kot, uporabimo ... upam, da veš, če ne pa pokukaj v rešitev (klikni na slikco).
 • Tako da nujno moraš poznat formule!
 • To je maturitetna naloga, postopek do rešitve in še več nalog dobiš v knjigi Matpole.  
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Liki pravokotni trikotnik matura naloga matzapiski.si

LIKI - PRAVOKOTNI TRIKOTNIK - MATURITETNA NALOGA
Koliko merita kateti?
 
Namig za računanje stranic pravokotnega trikotnika:
 • Pri tej nalogi moramo uporabiti Pitagorov izrek in rešiti sistem dveh enačb z dvema neznankama.
 • Naloga je bila na maturi jeseni 2017 in je rešena v knjižici z zadnjimi tremi polami.
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Ponovi še kakšno nalogo, klikni tukaj.

Ponavljajmo skupaj za maturo, prijavi se na maturitetni vodič

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kompleksna stevila naloga matzapiski.si

KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poenostavi izraz ;)
 
Namig, kako poenostaviti izraz:
 • Ker je prvi člen v absolutni vrednosti, moramo upoštevati formulo za izračun absolutne vrednosti kompleksnega števila, ki je napisana spodaj v namigu. Pazi, da je a=3, b=-4 brez i!
 • i16 = ix i4x ix i4, ker je i4=1 je torej drugi člen tudi 1.
 • Nato člena samo še seštejemo in to je to :)
 • Več rešenih nalog iz snovi kompleksna števila in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

intervali naloga matzapiski.si

INTERVALI
Kateri interval je pravi? 
 
Namig, kako zapisati elemente množice A:
 • Zapomniti si moramo, kater interval damo pri znakcu manjše ali enako oz. večje ali enake in katerega pri manjše/večje - preveri tukaj
 • Nekaj nalog dobiš tukaj, še več pa  v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

potencna mnozica naloga matzapiski.si

POTENČNA MNOŽICA
Kaj je potenčna množica množice A? 
 
Namig, kako zapisati potenčno množico dane množice:
 • Potenčna množica je množica vseh podmnožic množice A, tudi prazna množica!
 • Začnemo torej s prazno množico, nato z množicami z enim elementom, nato dvema - kar je v tem primeru že konec, drugače pa nadaljujemo dokler ne dobimo zadnje množice, v kateri so vsi elementi.
 • Pazi, da potenčno množico pišemo z zavitimi oklepaji!
 • Da ne pozabimo kakšne podmnožice, lahko izračunamo, koliko podmnožic ima dana množica. Formula za izračun števila podmnožic je 2n, kjer n pomeni število elementov dane množice. V našem primeru ima množica A dva elementa, zato je 22=4.
 • Več rešenih nalog iz snovi množice pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

potence naloga matzapiski.si

POTENCE
Upoštevaj pravila za računanje s potencami in izračunaj dani izraz. 
 
Namig, kako računati s potencami:
 • Če poznaš pravila, je ta izračun precej hiter in enostaven, zato ponovi, kako se množi z istimi osnovami v knjigi Matzapiski
 • da negativni eksponent zamenja števec in imenovalec ulomka

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco ;)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge:

Potence naloga resitev matzapiski.si

koreni naloga matzapiski.si

KORENI IN POTENCE - IZRAČUNAJ
Kakšen je rezultat računa na levi strani?
 
Namig za računanje s koreni in potencami:

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

izrazi naloga matzapiski.si

IZRAZI
Kvadriraj oba člena, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Kvadriraj vsak člen posebej
 • Pri prvem členu upoštevaj, da sodi eksponent uniči minus
 • Srednji minus ostane, ker ni v oklepaju, zato ga kvadrat ne spremeni v plus
 • Nato še kvadriraj zadnji člen in upoštevaj, da potenca s potenco se množi!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo